September 21, 2018

Xenoma e-Skin စမတ္အက်ႌ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္က ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သူ Takao Someya ရဲ႕သုေတသနအဖြဲ႕ေလးကို အေၾကာင္းျပဳကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ Xenoma Inc ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီေလးတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ERATO Someya Bioharmonized Electronics Project ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း e-skin (Electronic Skin) နည္းပညာကို အသံုးခ်ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ဖို႔ တည္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာလို႔ေျပာရင္ မမွားႏုိင္ေပ။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို JST (Japan Science and Technology
Agency) ကရရွိခဲ့ၾကၿပီး ေငြေၾကးမတည္ရန္ပံုေငြအတြက္ Beyond Next Venture ကရရွိတယ္။ မူလမတည္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁.၆ သန္းနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ဂ်ပန္ယန္းေငြကို ရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ထပ္မံၿပီး NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organi-zation) ကလည္း ေဒၚလာေငြ ၆.၆ သိန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ေထာက္ပံ့ေငြကိုလည္း ရရွိျပန္တယ္။ ေငြေၾကးအင္အား နည္းပညာနဲ႔ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြ အလံုအေလာက္ရရွိႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ e-skin စီမံကိန္းႀကီးကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ေစာလ်င္စြာ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသြားႏုိင္ခဲ့တယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းက Xenoma e-Skin ဆိုတဲ့ စမတ္ရွပ္အက်ႌကို မိတ္ဆက္ရင္း အမွာစာမ်ား လက္ခံယူကာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ စတင္ေရာင္းခ်တဲ့ပြဲကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားတာကို ေတြ႕ျမင္ၾကရတယ္။ e-Skin စမတ္အက်ႌေလးကို အီလက္ထရြန္နစ္ ဆားကစ္ေလးမ်ား (electronic cricuits)၊ ပံုႏွိပ္ဆင္ဆာမ်ား (Printable sensors) ထည့္သြင္းခ်ဳပ္လုပ္ ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီလို အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းခ်ဳပ္လုပ္ထားတဲ့ အက်ႌျဖစ္ေပမယ့္ ဝတ္ဆင္ရာမွာ သာမန္ဝတ္ေနက် ကိုယ္က်ပ္အက်ႌ ဝတ္ဆင္ရသလို သက္ေသာင့္သက္သာ အဆင္ေျပေျပ ဝတ္ထားႏုိင္ေစတယ္။ စမတ္ရွပ္အက်ႌကို ေရစိုခံပံုစံအဆင္ေျပေျပ ဝတ္ထားႏုိင္ေစပါတယ္။ စမတ္ရွပ္အက်ႌကို ေရစိုခံပံုစံ သဘာဝလည္းရွိသလို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္နဲ႔ ေလွ်ာ္ဖြပ္လို႔လည္းရတယ္။ ဝတ္ဆင္ထားသူရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကိုသိရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႀကံ့ခိုင္ေရး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဆန္းစစ္ခြင့္
ရႏုိင္ျခင္းတို႔လို အက်ိဳးဆက္ေတြ ခံစားခြင့္ရႏုိင္တယ္။ ပိုမိုသြက္လက္ လႈပ္ရွားႏုိင္ေစတဲ့ အဝတ္အထည္ကို ဝတ္ဆင္ရတဲ့  အားကစားသမားမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစမယ့္ ပံုစံလည္းျဖစ္တယ္။ ဂိမ္းကစားတဲ့သူေတြ ဝတ္ဆင္မယ္ဆိုရင္လည္း သြက္လက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးေစတယ္လို႔လည္း သိရတယ္။ စာပြဲတစ္လံုးေရွ႕မွာထိုင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ားပင္ ေနာက္ေက်ာေတာင့္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစတယ္လို႔ ဆိုၫႊန္းထားတယ္။

Xenoma e-Skin ဆိုတဲ့ စမတ္အက်ႌကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကိရိယာအျဖစ္ နားလည္ထားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၾကည့္တဲ့အခါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဝတ္ဆင္တဲ့အက်ႌအျဖစ္ ပိုၿပီးႏွစ္သက္ၾကရတယ္။ ဒီအခါမွာ Xenoma e-Skin အေနနဲ႔ personal trainer လို႔ သေဘာထားအားကိုးႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆံုးၫႊန္းတမ္း တစ္ခုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ကိုအရင္းျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳေစမယ္ဆိုရင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျမန္ဆန္စြာနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္အား တိုးျမႇင့္သြားေစမယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္တယ္။

အက်ႌအျဖစ္ ဝတ္ဆင္လိုက္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္မွာ မူလခႏၶာရဲ႕အေရျပားသစ္တစ္ခုသဖြယ္ ၿခံဳအုပ္ထားေစၿပီး အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ေနရာမ်ားအတြက္ Strain Sensors အေရအတြက္ (၁၄) ခုရွိေနေစတယ္။ ဒီအတြက္ ၫႊတ္ေကြးမႈ (beveling)၊ ဆန္႔တန္းမႈ (Stretching)၊ အ႐ိုးအဆစ္မ်ားလိမ္က်စ္ျခင္း (Twisting of joints) အပါအဝင္ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို စစ္ေဆးၫႊန္ျပႏုိင္တယ္။ အက်ႌအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္လုပ္မယ့္အေၾကာင္းလည္း ေၾကညာသြားတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိၾကပါတယ္။

Xenoma e-Skin စမတ္အက်ႌမွာ 3 Axis Gyro Sensor တို႔ 3 Axis acceleration တို႔ကို Bluetooth စနစ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ ထားေပးတယ္။ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြရဲ႕လိုအပ္တဲ့ပါဝါအတြက္ ၄ နာရီၾကာ အသံုးခံႏုိင္တဲ့ ဘက္ထရီပါထားတယ္။ အားျပန္သြင္းဖို႔အတြက္ e-skin hub ရဲ႕ ကိုယ္ထည္မွာ Micro USB Port ထည့္ေပးထားတယ္။ Software Development kit က windows ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ Android စနစ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္အကႌ်ရဲ႕ရင္ေခါင္းေနရာမွာ e-skin ရဲ႕ hub ပါဝင္ထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္တယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ CES-2017 ျပပြဲႀကီးမွာ နမူနာပံုစံျပဳ e-skin Game Demo တို႔၊ e-skin Dance Demo တို႔၊ e-skin Golf Demo တို႔အျပင္ Holo Lens နဲ႔တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစမယ့္ Demo ေတြကို ျပသခဲ့စဥ္က သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ ခဲ့ၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္မယ့္ အခ်ိန္ကာလကို မေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ e-skin အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈထင္ေပၚျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဒါေပမဲ့တကယ္တမ္း ထုတ္ကုန္အျဖစ္ လက္ေတြ႕မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်တဲ့အခါ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားသြားၾကရတယ္။ Microsoft ရဲ႕ HoloLens ေပါင္းစပ္ၿပီး အသံုးျပဳလိုသူေတြလည္း အမ်ားအျပားေပၚထြန္း လာခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ e-skin ကို Mac ကြန္ပ်ဴတာတို႔၊ iOS ကိရိယာတို႔နဲ႔ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မယ္လို႔လည္း အာမခံခ်က္ေပးလာတဲ့အတြက္ e-skin App ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ေတြ႕ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။

e-skin ကို အေရျပားတုလို႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုထူးျခားတဲ့ စမတ္ရွပ္မ်ိဳးကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ
လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္နီးပါးကာလကစၿပီး အယူအဆသစ္ေတြနဲ႔ နည္းပညာရပ္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ အစျပဳခဲ့ရတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စတင္းဖို႔ တကၠသိုလ္က ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕က ျဖန္႔ထားလို႔ရတဲ့ ေနေရာင္ျခည္သံုးဓါတ္ခဲကို တီထြင္ႏုိင္ရာကစခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Stretchable solar cell ကို electronic skin ကို ပါဝါေပးႏုိင္ေစဖို႔ အသံုးျပဳခြင့္ရၾကတယ္။ Electronic skin ကိုေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ အၾကမ္းထည္ပံုစံနဲ႔ ေတြ႕ျမင္ခြင့္ရလာၾကတယ္။ ဖလင္ျပားလို ပါးလႊာတဲ့ေပၚလီယက္စတာ အထည္ေပၚမွာ sensors ေလးေတြ ျမႇဳပ္ႏွံဖန္တီးယူတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ Sticker tattoos ပံုစံနဲ႔ အလားသ႑န္တူတယ္။ ဘက္ထရီပါဝါနဲ႔ ၂၄ နာ
ရီသာအသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရွိတယ္။ ဒီအတြက္ ပါဝါရရွိေရးကိစၥအတြက္ တီထြင္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္ေစဖို႔ ေလတပ္သုေတသနဌာနနဲ႔ အေမရိကန္ စြမ္းအင္ဌာနတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ အားျဖည့္တီထြင္ၾကရတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဘာကေလတကၠသိုလ္သုေတသနအဖြဲ႕က စီမီးကြန္ဒပ္တာေတြ၊ ကာဘြန္နာနီႁပြန္ေတြ၊ ဓာတ္လံုးေငြျပားေတြနဲ႔အတူ အီလက္ထရြန္နစ္ အေရျပားကို ဖန္တီးယူၾကျပန္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ရဲ႕ အဖြဲ႕ကလည္း အေကာင္းဆံုး electronic Skin ဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း Xenoma e-Skin ျဖစ္ေပၚလာရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

-ဦးေသာင္း​ဝင္း (ပန္းခ်ယ္ရီ)