August 19, 2018

Facebook News Feed အေျပာင္းအလဲမွာ ဘယ္လုိသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္မလဲ

Facebook ဟာ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ News Feed ေတြမွာ ေပၚလာမယ့္ ပို႔စ္ေတြ၊ ဗီဒီိယိုေတြနဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္က မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေျပာင္းအလဲအရ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိသားစုရဲ႕ ပုိ႔စ္ေတြကို ပထမဆုံး ဦးစားေပး ျပသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သုံးစြဲသူက comment ေတြ အမ်ားအျပားရိွတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ပုိ႔စ္ေတြကို ပုိမိုျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ သတင္းဌာနေတြက ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း ဗီဒီယိုေတြကို ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ နည္းပါးသြားပါၿပီ။ Facebook က သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိသားစုက ေဝမွ်တာကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပေပးတာဟာ လူမႈေရးမီဒီယာမွာအသုံးခ်တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ပိုအဓိပၸာယ္ရွိလာေအာင္ အကူအညီေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ဟာ လူမႈေရးမီဒီယာေနာက္ကြယ္က အရာေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့ၿပီး သုံးစြဲသူ စိတ္ဝင္အစားဆုံးအရာေတြကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေအာင္ algorithm ေတြကို ျပန္လည္စီစဥ္ေပးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Facebook News Feed အေျပာင္းအလဲရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

သတင္းဌာနေတြနဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ အထိနာမည္

သုံးစြဲသူရဲ႕ New Feed မွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရယူထားတဲ့ third-party အဖြဲ႕အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြက ေဝမွ်တဲ့ ဟာသဓာတ္ပုံေတြနဲ႔ meme ေတြအျပင္ အကၤ်ီေရာင္းခ်တာ ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာႀကီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြဟာ အစီအစဥ္အသစ္အရ ေဖာ္ျပမႈေလ်ာ႔နည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိသားစုေတြဆီက ပုိ႔စ္ေတြကို ပုိမုိ ျပသေပးမယ္ဆိုတာက သတင္းဌာနေတြ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းေတြဆီက ဗီဒီယိုနဲ႔ အျခားပုိ႔စ္ေတြကုိေလွ်ာ႔ၿပီး ေဖာ္ျပေပးသြားမယ့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္တယ္လို႔ Facebook News Feed အဖြဲ႕အႀကီးအကဲ အက္ဒမ္မိုစာရီက ကုမၸဏီရဲ႕ blog မွာေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလက Facebook ဟာ ေဈးဝယ္ယူေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းေဆာင္းပါးဖတ္႐ႈတာနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ တစ္ဆင့္ခံ စားသုံးတာဟာ စိတ္ေနစိတ္ထားအတြက္ သိပ္မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။

တစ္ဆင့္ခံသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သုံးစြဲမႈပမာဏကို လက္ေတြ႕သုေတသန စိတ္ပညာဂ်ာနယ္ထဲက ၂၀၁၅ စာတမ္းတစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တစ္ရက္မွာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စားသုံးတာဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕က်န္မားေရးမွာ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သုံးစြဲသူေတြ ႏွစ္သက္တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ ယုံၾကည္ရတဲ့ သတင္းဌာနေတြဆီက ပို႔စ္ေတြကို ျမင္ေတြ႕လိုသူေတြကေတာ့ သတင္းေဆာင္းပါးေတြကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Facebook ရဲ႕ News Feed tab ေအာက္က option ေတြမွာ သုံးစြဲသူ စိတ္ဝင္အစားဆုံးပုိ႔စ္ေတြရွိတဲ့ page ေတြကို ဦးစားေပးၾကည့္႐ႈဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။

သုံးစြဲသူနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအမ်ားဆုံးရွိတဲ့ Facebook ပုိ႔စ္ေတြကိုေတာ့ News Feed ရဲ႕ ထိပ္ဆုံးမွာ ေဖာ္ျပေပးမယ္လို႔ မစၥတာမိုစာရီက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ Live ဗီဒီယိုေတြက စကားေျပာဆိုမႈေတြ၊ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူေတြရဲ႕ ပို႔စ္ေတြ၊ private group ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အျခားပုိ႔စ္မ်ိဳးစုံကုိ News Feed အသစ္မွာ အသားေပးေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ မိသားစုရဲ႕ ပုိ႔စ္ေတြကို ပိုမိုျမင္ေတြ႕ရမည့္

အခုအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတဲ့ဦးတည္ခ်က္ မပါဝင္ေသးေပမယ့္ Facebook ရဲ႕ထိပ္တန္းဦးစားေပးက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိသားစုဆီက ပုိ႔စ္ေတြကို အသားေပးေဖာ္ျပေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီအေျပာင္းအလဲကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သုံးစြဲသူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္လိုတဲ့ ပုိ႔စ္ေတြကို feed အတြင္း ထိပ္ဘက္ပိုင္းမွာ ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ မစၥတာမိုစာရီက ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ သူေရးသားခဲ့တဲ့ပုိ႔စ္မွာပါဝင္တဲ့ ဗီဒီယိုတစ္ခုမွာ အဲဒီ algorithm က like, comment နဲ႔ share ေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သုံးစြဲသူရဲ႕ပုိ႔စ္ေတြကို လူတခ်ိဳ႕ပဲ ျမင္ေတြ႕ရမယ့္ option ေတြလည္း Facebook မွာ ဆက္လက္ပါဝင္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကုိ ဒုကၡေပးတတ္တဲ့ ေမာင္ႏွမေတြ ဒါမွမဟုတ္ စကားခ်ဲ႕ကားေျပာတတ္တဲ့ ဦးေလးေတြက သုံးစြဲသူရဲ႕ပုိ႔စ္ကုိ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ အျခား option တစ္ခု ကေတာ့ Facebook သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို “snooze” လုပ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ပုိ႔စ္ေတြကို တစ္လေလာက္ မျမင္ရေအာင္ လုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

“သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိသားစုက ပထမဦးစားေပး” ဆိုတဲ့ ေပၚလစီဟာ ရွိေနတာၾကာၿပီလို႔ Facebook က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစကားဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တင္ခဲ့တဲ့ “News Feed Values” မွာ ပါလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

လူေတြက Facebook ေပၚမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းမႈ နည္းပါးလာမည္

Facebook သုံးစြဲသူမ်ားစြာက News Feed ကို အေၾကာင္းမဲ့ scroll ျပဳလုပ္ၾကည့္႐ႈတာ၊ autoplay ျဖစ္ေနတဲ့ ဗီဒီယိုတစ္ခုကေန တစ္ခုၾကည့္႐ႈတာစတဲ့ အေျခအျမစ္မရွိဘဲ သုံးစြဲမႈေတြကို သြယ္ဝိုက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိသုံးစြဲမႈေတြဟာ အာဟာရမရွိတဲ့ အစားအစာေတြ တည္ခင္းဧည့္ခံသလိုပါပဲ။

ကုမၸဏီရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က သုံးစြဲသူမ်ားစြာအေနနဲ႔ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြအေပၚ ဦးတည္ၾကဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က New York Times သတင္းစာနဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လစဥ္သုံးစြဲသူ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိတဲ့ Facebook ဟာ ေဈးကြက္ထဲမွာ အခ်ိန္တာရွည္စြာရွိဖို႔ ေျခကုပ္ အခိုင္အမာ ရယူထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ လူေတြက Facebook ေပၚမွာရွိေနတဲ့အခါမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမယ္ဆိုရင္ Facebook လုပ္ငန္းနဲ႔ Facebook သုံးစြဲသူေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ထြန္းလာမယ္လို႔ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ေျပာပါတယ္။

“Facebook ေပၚမွာ လူေတြအသုံးျပဳတဲ့အခ်ိန္ေတြနဲ႔ engagement တခ်ိဳ႕က်သြားဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Facebook ေပၚမွာအသုံးျပဳတဲ့ အခ်ိန္ေတြ တန္ဖိုးရွိဖို႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” လို႔ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စိုးထက္
Ref: NYTimes