Education

Featured

ဂ်ာမန္ဘာသာဆိုင္ရာ Goethe-Institut စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္မည္

[ Zawgyi ] ဂ်ာမန္ဘာသာကို ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ Goethe-Institut စာၾကည့္တိုက္ကို...

Featured

ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

[ Zawgyi ] ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္...

Featured

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္

[ Zawgyi ] ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စတင္သင္ၾကားမယ့္ ရန္ကုန္...

Featured

သိသာထင္ရွားသည့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ဟုဆို

[ Zawgyi ] သိသာထင္ရွားသည့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ...

Featured

စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္တန္းေက်ာင္း (SITE) တြင္ ကာလတိုသင္တန္းမ်ားဖြင့္မည္

[ Zawgyi ] စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္တန္းေက်ာင္း (SITE) တြင္...

Featured

ေဆာက္လုပ္ေရး နည္းပညာဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူ

[ Zawgyi ] အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေအာင္ျမင္ ထားသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္မယ့္...

Featured

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သက္ေမြး ပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္

[ Zawgyi ] အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္ရွိ ယခင္ နည္းပညာ...

Featured

လွ်ပ္စစ္အေျခခံဝါယာရင္း တပ္ဆင္ျခင္းသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

[ Zawgyi ] ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား...

Featured

မႏၲေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ဒီပလိုမာႏွင့္ မဟာဝိဇၨာသင္တန္းသားေခၚယူ

[ Zawgyi ] မႏၲေလးႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္မွ ပထမႏွစ္ဒီပလိုမာ...

Featured

Chindwin-PSB Institute တြင္ One Year Top-up Degree Programme တက္ေရာက္ႏိုင္

[ Zawgyi ] ယူေကတကၠသိုလ္ျဖစ္တဲ့ University of Portsmouth နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး One Year Top-up Degree Programme...