AI Developer မ်ား ေမြးထုတ္မည္

[ Zawgyi ]

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ဝန္းက်င္က နည္းပညာအေၾကာင္း သိရွိနားလည္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြကို လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္မွာ လိုအပ္ခဲ့ေပမယ့္
လက္ရွိမွာေတာ့ AI နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြသာ အဓိကလိုအပ္လာၿပီျဖစ္တယ္လို႔ နည္းပညာရွင္အမ်ားစုက ေျပာပါတယ္။
AI ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကလည္း ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ကေန ၁၂ ရက္အထိ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ Huawei Connect 2018 အခမ္းအနားကေန သိရပါတယ္။

Artificial intelligence သို႔မဟုတ္ မွတ္ဉာဏ္တု (AI) ဆိုတာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရဲ႕ ဘာသာရပ္ခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စက္
ကိရိယာတို႔ရဲ႕အသိဉာဏ္ကို တီထြင္ဖို႔ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္ အကိုးအကားေတြက ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ AI ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို နားလည္သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ စနစ္ေတြျဖစ္ၿပီး အလုပ္ကိုၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တိုးျမင့္ေစဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မွတ္ဉာဏ္တု (AI), Artificial intelligence နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔အစီအစဥ္တစ္ခုကို Huawei က ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ AI Developer Enablement Program ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ AI ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္အတြက္ Huawei က နည္းပညာတီထြင္ဖန္တီးသူေတြ၊ မိတ္ဖက္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ၊ သုေတသနေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ AI နည္းပညာ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ ပလက္ေဖာင္းေတြ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းအေျဖရွာျခင္းေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တ့ဲ ေဂဟစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း Huawei ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရၿပီး သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ အရာအားလံုး
ပါဝင္တဲ့ AI နည္းပညာ ေဂဟစနစ္တစ္ခုကို မိတ္ဖက္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

“AIDeveloper Enablement Program ဟာ နည္းပညာ အသံုးျပဳ ဆက္သြယ္ေရး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးေရးအတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ပံ့ပိုးေပးမွာျဖစ္ၿပီး နည္းပညာတီထြင္ ဖန္တီးသူေတြ၊ ဆရာေတြနဲ႔ Huawei ရဲ႕ မိတ္ဖက္ေတြအတြက္ တမူထူးျခားေသာ အစီအစဥ္အတစ္ခုလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္” လို႔ Huawei ရဲ႕ဒုဥကၠ႒နဲ႔ Huawei Cloud BU ရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr. Zheng Yelai ကေျပာပါတယ္။ Huawei အေနနဲ႔ AI နည္းပညာကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြကို ေမြးထုတ္မယ့္ အစီအစဥ္ကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္ ၈ ခုမွာ စတင္ေမြးထုတ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီတကၠသိုလ္ေတြကေတာ့ Institute for Interdisciplinary Informa-tion Sciences of Tsinghua University၊ the University of Science and Technology of China၊ Zhejiang University၊ Shanghai Jiao Tong University၊ Nanjing University၊ Southeast University၊ Xidian University နဲ႔ the Institute of Acoustics of the Chinese Academy of Sciences တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

AI ပညာရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ ကူညီေပးမယ့္ အရာေတြထဲမွာ နာရီ ၂၀ ၾကာ နည္းပညာ မိတ္ဆက္အခမဲ့သင္တန္း၊ အ
ေျခခံအဆင့္ ၃ ပတ္တာ AI နည္းပညာစခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ျခင္း၊ AI တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲေတြပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ေစ်းကြက္အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ အရည္အခ်င္းအရွိဆံုး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြအတြက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ျခင္းေတြလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ေတြက ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္မယ့္ေက်ာင္းေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့မယ့္ အစီအစဥ္ေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Huawei ရဲ႕မိတ္ဖက္ေတြအတြက္ မတူူညီေသာ နယ္ပယ္က႑ေတြမွာ AI နည္းပညာကို ပိုမိုအသံုးျပဳ လာၾကေစဖို႔ Huawei ရဲ႕ AI Computing Platform နဲ႔ Development Platform တို႔အေပၚ အေျခခံတဲ့ joint solution ေတြထုတ္ေဖာ္တာမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပူးေပါင္းတီထြင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ လက္ေတြ႕ခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ AI Promotion alliance ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Development modules နဲ႔ boards ေတြပါဝင္တဲ့ အခမဲ့ Development environment ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ AI နည္းပညာ အသံုးျပဳထုတ္ကုန္ေတြ မိတ္ဆက္ျခင္းနဲ႔ နည္းပညာ အသံုးခ်မႈေတြအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ပထမဆံုးေသာ မိတ္ဖက္ ၂၀ အတြက္
expert resources၊ joint solutions ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ Huawei Connect 2018 အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ဖက္ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ရင္းျမစ္ေတြ မွ်ေဝျခင္း၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာစူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ သုေတသန ေက်ာင္းေတြအတြက္ Huawei ရဲ႕ AI နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားေသာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္မွာ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကေန HUAWEI CLOUD AI resources နဲ႔ AI Suites ေတြ အပါအဝင္ AI နည္းပညာကြ်မ္းက်င္ ပညာေရးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ AI နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္႐ိုးေတြဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ သိပၸံသုေတသနႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ထြက္ေပၚလာေစဖို႔ တကၠသိုလ္ေတြ၊ သိပၸံသုေတသနေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ AI နည္း
ပညာမ်ား မွ်ေဝသင္ၾကားေပးမယ့္ ေကာလိပ္နဲ႔ ေက်ာင္းေတြတည္ေဆာက္ျခင္း၊ AI နည္းပညာေတြအတြက္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္က်င္းပတဲ့ AI နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ သုေတသနေက်ာင္းေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အဲဒီအစီအစဥ္ကေန တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဆရာေတြကို AI နည္းပညာေတြ သင္ၾကားျပသႏုိင္ေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္းကို ကူညီေပးျခင္း၊ Huawei cloud open community အတြင္း တကၠသိုလ္ေတြ ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ တကၠသိုလ္၊ သုေတသန ေက်ာင္းေတြနဲ႔ Huawei မွ AI နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြၾကား ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ပလက္ေဖာင္းေတြကိုလည္း တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ AI နည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္း သိပၸံသုေတသနနဲ႔ စမ္းသပ္ခ်က္ေတြကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ Huawei
ရဲ႕ AI platform အေပၚအေျခခံတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း စြမ္းရည္နဲ႔ နည္းပညာေတြကို တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ သုေတသန ေက်ာင္းေတြကို ေပးအပ္ျခင္းလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းက အစိုးရဌာနေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းစုႀကီးေတြအတြက္ AI စနစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Huawei Cloud EI
စနစ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ နည္းပညာျမင့္ ဖုန္းေတြအတြက္ AI စနစ္ျဖစ္တဲ့ HiAI ကိုလည္း မိတ္
ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ AI Developer Enablement Program ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္လာမလား မပါဝင္ဘူးလား ဆိုတာကိုေတာ့ မထုတ္ျပန္ေသးပါဘူး။

-ထြန္းထြန္း

[ Unicode ]

လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်က နည်းပညာအကြောင်း သိရှိနားလည်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကို လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှာ လိုအပ်ခဲ့ပေမယ့်
လက်ရှိမှာတော့ AI နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေသာ အဓိကလိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ နည်းပညာရှင်အများစုက ပြောပါတယ်။
AI ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကလည်း ဆောင် ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂ ရက်အထိ ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Huawei Connect 2018 အခမ်းအနားကနေ သိရပါတယ်။

Artificial intelligence သို့မဟုတ် မှတ်ဉာဏ်တု (AI) ဆိုတာကတော့ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရဲ့ ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်
ကိရိယာတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကို တီထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်း အင်တာနက် အကိုးအကားတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။ AI ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို နားလည်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စနစ်တွေဖြစ်ပြီး အလုပ်ကိုပြီးမြောက် အောင်မြင်စေတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို တိုးမြင့်စေဖို့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်တု (AI), Artificial intelligence နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ ပေါ်ပေါက်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကို Huawei က ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ AI Developer Enablement Program ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ AI ပညာရှင်တွေ မွေးထုတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

ဒီအစီအစဉ်အတွက် Huawei က နည်းပညာတီထွင်ဖန်တီးသူတွေ၊ မိတ်ဖက်တွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ၊ သုတေသနကျောင်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာ အရင်းအမြစ်တွေ၊ ပလက်ဖောင်းတွေ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းအဖြေရှာခြင်းတွေကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဂေဟစနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Huawei ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အရာအားလုံး
ပါဝင်တဲ့ AI နည်းပညာ ဂေဟစနစ်တစ်ခုကို မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တည်ဆောက်မှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

“AIDeveloper Enablement Program ဟာ နည်းပညာ အသုံးပြု ဆက်သွယ်ရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ဖြစ်လာစေဖို့ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးရေးအတွက် ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပြီး နည်းပညာတီထွင် ဖန်တီးသူတွေ၊ ဆရာတွေနဲ့ Huawei ရဲ့ မိတ်ဖက်တွေအတွက် တမူထူးခြားသော အစီအစဉ်အတစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်” လို့ Huawei ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ Huawei Cloud BU ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mr. Zheng Yelai ကပြောပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့ AI နည်းပညာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေကို မွေးထုတ်မယ့် အစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ၈ ခုမှာ စတင်မွေးထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး အဲဒီတက္ကသိုလ်တွေကတော့ Institute for Interdisciplinary Informa-tion Sciences of Tsinghua University၊ the University of Science and Technology of China၊ Zhejiang University၊ Shanghai Jiao Tong University၊ Nanjing University၊ Southeast University၊ Xidian University နဲ့ the Institute of Acoustics of the Chinese Academy of Sciences တို့ဖြစ်ပါတယ်။

AI ပညာရှင်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက် ကူညီပေးမယ့် အရာတွေထဲမှာ နာရီ ၂၀ ကြာ နည်းပညာ မိတ်ဆက်အခမဲ့သင်တန်း၊ အ
ခြေခံအဆင့် ၃ ပတ်တာ AI နည်းပညာစခန်းသွင်း လေ့ကျင့်ခြင်း၊ AI တီထွင်ဖန်တီးသူများအတွက် ပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောင်မြင်သွားတဲ့ သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေကို စျေးကွက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ချက်၊ အရည်အချင်းအရှိဆုံး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအတွက် တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ခြင်းတွေလည်း ပါဝင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်တွေက ပညာရှင်တွေ မွေးထုတ်မယ့်ကျောင်းတွေအတွက် ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ထောက်ပံ့မယ့် အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Huawei ရဲ့မိတ်ဖက်တွေအတွက် မတူူညီသော နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေမှာ AI နည်းပညာကို ပိုမိုအသုံးပြု လာကြစေဖို့ Huawei ရဲ့ AI Computing Platform နဲ့ Development Platform တို့အပေါ် အခြေခံတဲ့ joint solution တွေထုတ်ဖော်တာမျိုး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ပူးပေါင်းတီထွင်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် လက်တွေ့ခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ AI Promotion alliance ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Development modules နဲ့ boards တွေပါဝင်တဲ့ အခမဲ့ Development environment ၁၀၀၀ ကျော်ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ AI နည်းပညာ အသုံးပြုထုတ်ကုန်တွေ မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ နည်းပညာ အသုံးချမှုတွေအတွက် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ ပထမဆုံးသော မိတ်ဖက် ၂၀ အတွက်
expert resources၊ joint solutions တွေ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ Huawei Connect 2018 အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဖက်တွေနဲ့ စျေးကွက်ရင်းမြစ်တွေ မျှဝေခြင်း၊ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးအတွက် ပိုမိုပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကမ႓ာတစ်ဝန်းမှာ ဆောင်ရွက်ဖို့ တာစူနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။

တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ သုတေသန ကျောင်းတွေအတွက် Huawei ရဲ့ AI နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ထုတ်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသောနိုင်ငံ အရပ်ရပ်မှာ ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကနေ HUAWEI CLOUD AI resources နဲ့ AI Suites တွေ အပါအဝင် AI နည်းပညာကျွမ်းကျင် ပညာရေးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၄၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ AI နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်ရိုးတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ သိပ္ပံသုတေသနနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ထွက်ပေါ်လာစေဖို့ တက္ကသိုလ်တွေ၊ သိပ္ပံသုတေသနကျောင်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AI နည်း
ပညာများ မျှဝေသင်ကြားပေးမယ့် ကောလိပ်နဲ့ ကျောင်းတွေတည်ဆောက်ခြင်း၊ AI နည်းပညာတွေအတွက် လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတွေ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်ပြီး တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ သုတေသနကျောင်းတွေကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။

အဲဒီအစီအစဉ်ကနေ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ဆရာတွေကို AI နည်းပညာတွေ သင်ကြားပြသနိုင်စေရန် သင်တန်းပေးခြင်းကို ကူညီပေးခြင်း၊ Huawei cloud open community အတွင်း တက္ကသိုလ်တွေ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ သုတေသန ကျောင်းတွေနဲ့ Huawei မှ AI နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကြား ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ပလက်ဖောင်းတွေကိုလည်း တည်ဆောက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာနယ်ပယ်အတွင်း သိပ္ပံသုတေသနနဲ့ စမ်းသပ်ချက်တွေကို ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ Huawei
ရဲ့ AI platform အပေါ်အခြေခံတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း စွမ်းရည်နဲ့ နည်းပညာတွေကို တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ သုတေသန ကျောင်းတွေကို ပေးအပ်ခြင်းလည်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်းက အစိုးရဌာနတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစုကြီးတွေအတွက် AI စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Huawei Cloud EI
စနစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ နည်းပညာမြင့် ဖုန်းတွေအတွက် AI စနစ်ဖြစ်တဲ့ HiAI ကိုလည်း မိတ်
ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေ အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် AI Developer Enablement Program ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာမလား မပါဝင်ဘူးလား ဆိုတာကိုတော့ မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။

-ထွန်းထွန်း