ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ အဆင့္သစ္ WiFi 6

[ Zawgyi ]

ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲခ်ိန္္မ်ားနဲ႔အညီ ေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ခဲ့တဲ့ နည္းပညာအမ်ိဳးအစားအလုိက္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပညာေလးမ်ိဳး ထြန္းကားခဲ့တာကို သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။ အိမ္တြင္း ကိရိယာမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားအတြက္ Wireless hotspot နည္းပညာ၊ ပါဝါသံုးစြဲမႈနိမ့္ပါးတဲ့ em-bedded application မ်ားအတြက္ Bluetooth နည္းပညာ၊ ဆယ္လူလာအင္တာနက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 3G နဲ႔ 4G နည္း ပညာ၊
ႀကိဳးမဲ့စနစ္သံုး home automa-tion မ်ားအတြက္ Zigbee နဲ႔ Z-wave တုိ႔လို နည္းပညာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို လက္ရွိမ်က္ေမွာက္
ကာလမွာ အသံုးျပဳေနၾကတယ္။

ဆယ္လူလာ အင္တာနက္အတြက္ မၾကာမီကာလအတြင္း 5G နည္းပညာကို အသံုးခ်ခြင့္ ရလာေတာ့မွာ ျဖစ္သလို Li-Fi ဆို တဲ့ visible
light communication နည္းပညာမ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ခြင့္ရေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနည္းပညာ ေလးမ်ိဳးေလးစားထဲမွ Wireless hotspot ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္နည္းပညာကို WiFi လုိ႔ အားလံုးက နားလည္ထားခဲ့ၾကတယ္။ WiFi နည္းပညာကိုလည္း အရည္အခ်င္းအဆင့္လုိက္ တိုးတက္လာခဲ့ရင္း ေခၚေဝၚသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခဲ့တာကုိလည္း သတိျပဳမိၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

WiFi နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိရိယာမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈပံုစံမ်ားကို WiFi Alliance ကို အေျခခံၿပီး Standards မ်ားနဲ႔ ခြဲျခားသိရွိ
လာခဲ့ၾကတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ IEEE 802.11 standards ကို အေျခခံၿပီး ေဖာ္ျပၾကတယ္။ Desktop, Laptop, Tablet ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုဂိမ္းမ်ား၊ စမတ္တီဗြီမ်ား၊ ဒီဂ်စ္တယ္ေအာ္ ဒီယိုစက္မ်ားနဲ႔ ေခတ္ေပၚပရင္တာမ်ားကို ႀကိဳးမဲ့စနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးခ်ႏုိင္ေစဖုိ႔ WiFi နည္းပညာက ပံ့့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ WLAN တို႔ Access point တုိ႔ကတစ္ဆင့္ အင္တာနက္
ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ ကိုင္ေပးတယ္။ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္စနစ္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရတဲ့ hotspot ေတြကို အေထာက္အကူ ျပဳေပးေစတဲ့ accessories မ်ားအတြက္ WiFi trademark နဲ႔အတူ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမဆံုး WiFi ျဖစ္တဲ့ 802.11 protocol ကေတာ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ကစၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ရခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အမ်ိဳးအစားပုံစံသစ္ Wi-Fi 6 ကို အသံုးျပဳခြင့္ ရႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို မၾကာေသးခင္က ေတြ႕လုိက္ၾကရတယ္။ ဒီအတြက္ WiFi versions မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစရာ ျဖစ္လာရေတာ့တယ္။ Hotspot နည္းပညာကို အသံုးခ်ခြင့္ရႏိုင္ေစဖုိ႔ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားရဲ႕ အေသးစိတ္စာရင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ WiFi versions မ်ားရဲ႕ သေကၤတကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကတယ္။ လက္ရွိ ေနာက္ဆံုးထုတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ရေနၾကတဲ့ version ကို 802.11ac လုိ႔ သိရွိထားၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့အရင္က ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တဲ့ 802.11n တုိ႔ 802.11g တုိ႔ 802.11 b တုိ႔ 802.11a တုိ႔ကိုလည္း ဆက္လက္အသံုးျပဳ ေနၾကတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုစံအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ေတြ႕ေနၾကရဆဲ ျဖစ္တယ္။

Wi Fi trademark နဲ႔စနစ္တက် အသံုးခ်ခဲ့ၾကရတဲ့ hotspot စနစ္နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္အခါ Rating အရ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားနဲ႔သာ ေခၚေဝၚသံုး ႏႈန္းၾကမယ္လုိ႔လည္း သိလာရျပန္ပါတယ္။ Rating အရ WiFi-1 ကို 802.11b လုိ႔ သိရွိႏုိင္သလုိ WiFi-2
ကို 802.11a အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ပူးတြဲနားလည္ေစတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္အသံုးျပဳခြင့္ရတဲ့ 802.11g ကို WiFi-3 လုိ႔
နားလည္ကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ 802.11n ကို WiFi-4 လုိ႔ သိရွိႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒီေန႔အထိ ေနာက္ဆံုးေပၚ အသံုးျပဳခြင့္ ရေနၾကတဲ့ 802.11ac ရဲ႕ Rating ကေတာ့ Wi Fi-5 ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ အသံုးျပဳခြင့္ရမယ့္ ကြန္ရက္
အဆင့္သစ္ကို WiFi-6 အျဖစ္ ေခၚဆိုၾကမွာ ျဖစ္သလို version code ကို 802.11ax အျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အသံုးခ်ခြင့္ရေစပါ
လိမ့္မယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ WiFi-2 က WiFi-1 ထက္ ျမန္ဆန္မႈ ရွိသလို WiFi-3 ကလည္း WiFi-2 ထက္ ပိုေကာင္းလာတယ္။ လက္ရွိတြင္ ေပၚၿပီးျဖစ္တဲ့ WiFi-5 ထက္ WiFi-6 က ပိုၿပီး ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 802.11 ac ထက္ 802.11ax ကပိုေကာင္းမွာ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္လုပ္မယ့္ Laptop ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Tablet မ်ားနဲ႔ စမတ္ဖုန္းကအစ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳခြင့္ ရႏုိင္ေစမယ့္ ကိရိယာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၾကတဲ့အခါ WiFi-6 ဆိုတဲ့ Rating အဆင့္ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေၾကာ္ျငာအသံုး ျပဳၾကရန္ Wi Fi Alliance က ညိႇႏိႈႈ္င္းေတာင္းဆုိထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ User interface visual ပံုစံမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ပံုစံျပဳထားခဲ့
တယ္။

WiFi 6 အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ WiFi versions ေတြထက္ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုရာမွာ ဘယ္လိုအခ်က္ အလက္ေတြနဲ႔ ညႊန္းဆိုတယ္ဆို တာ ေဆးေႏြးတင္ျပစရာ ျဖစ္လာ ျပန္တယ္။ ပိုၿပီးျမန္ဆန္တဲ့ ႏႈန္း ထားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သလို ပိုၿပီး စမတ္က်က် အသံုးျပဳခြင့္ ရ ေစပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္မႈအေပၚအေျချပဳၿပီး အျမင့္ ဆံုး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမႈပမာဏက 10 Gps ေက်ာ္ေက်ာ္ ရႏုိင္ေစ တယ္။ 4K video streaming ကို တၿပိဳင္နက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိလာ ေစမယ္။ Smart home products မ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳႏုိင္ေစမယ့္အျပင္ ဂိမ္း ေပါင္းစံုကိုလည္း ႏိုင္နင္းစြာ ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေစမွာ ျဖစ္ တယ္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ Multi-user, Multi-Input, Multi-Output (MU-MIMO) စနစ္ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပး မွာ ျဖစ္တယ္။

WiFi 5 မွာ ဆုိတဲ့ 802.11ac အေနနဲ႔ data streams မ်ားအ တြက္ 256 Quadrature Am-plitude Modulations (QAM) နဲ႔
လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ေပမယ့္ WiFi 6 မွာေတာ့ 1024 QAM အထိ ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေစမယ္။ Extra channels အားလံုး မွာ OMI (Operation Mode Indication) ရရွိမွာျဖစ္တယ္။ WiFi 6 ကို အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ routers ေတြက TWT (Target Wake Time) လုိ႔
ေခၚတဲ့ အဂၤါရပ္နဲ႔ အညီ data မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပး ပါလိမ့္မယ္။ TWT ေၾကာင့္ ဘက္ထရီပါဝါ သံုးစြဲမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစမယ့္ Rating အသစ္နဲ႔ protocol အသစ္တစ္ခုကို ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ ထြက္ေပၚလာမယ့္ WiFi 7 ကိုေတာ့ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရေၾကာင္း တင္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

-ဦးေသာင္းဝင္း (ပန္းခ်ယ္ရီ)

[ Unicode ]

ကြိုးမဲ့ကွန်ရက် အမျိုးအစားများစွာကို ခေတ်ကာလပြောင်းလဲချိန််များနဲ့အညီ ဖော်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာအမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုခွင့်များ ရရှိခဲ့ကြတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နည်းပညာလေးမျိုး ထွန်းကားခဲ့တာကို သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ အိမ်တွင်း ကိရိယာများနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်များအတွက် Wireless hotspot နည်းပညာ၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနိမ့်ပါးတဲ့ em-bedded application များအတွက် Bluetooth နည်းပညာ၊ ဆယ်လူလာအင်တာနက် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် 3G နဲ့ 4G နည်း ပညာ၊
ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး home automa-tion များအတွက် Zigbee နဲ့ Z-wave တို့လို နည်းပညာ အမျိုးအစားများကို လက်ရှိမျက်မှောက်
ကာလမှာ အသုံးပြုနေကြတယ်။

ဆယ်လူလာ အင်တာနက်အတွက် မကြာမီကာလအတွင်း 5G နည်းပညာကို အသုံးချခွင့် ရလာတော့မှာ ဖြစ်သလို Li-Fi ဆို တဲ့ visible
light communication နည်းပညာများကိုလည်း အသုံးချခွင့်ရစေနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းများ ရှိလာကြပြီ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနည်းပညာ လေးမျိုးလေးစားထဲမှ Wireless hotspot ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်နည်းပညာကို WiFi လို့ အားလုံးက နားလည်ထားခဲ့ကြတယ်။ WiFi နည်းပညာကိုလည်း အရည်အချင်းအဆင့်လိုက် တိုးတက်လာခဲ့ရင်း ခေါ်ဝေါ်သတ် မှတ်ချက်များ အမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာကိုလည်း သတိပြုမိကြမှာ ဖြစ်တယ်။

WiFi နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိရိယာများနဲ့ ဆက်သွယ်မှုပုံစံများကို WiFi Alliance ကို အခြေခံပြီး Standards များနဲ့ ခွဲခြားသိရှိ
လာခဲ့ကြတယ်။ အများအားဖြင့် IEEE 802.11 standards ကို အခြေခံပြီး ဖော်ပြကြတယ်။ Desktop, Laptop, Tablet ကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ စမတ်တီဗွီများ၊ ဒီဂျစ်တယ်အော် ဒီယိုစက်များနဲ့ ခေတ်ပေါ်ပရင်တာများကို ကြိုးမဲ့စနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးချနိုင်စေဖို့ WiFi နည်းပညာက ပံ့့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ WLAN တို့ Access point တို့ကတစ်ဆင့် အင်တာနက်
ဆက်သွယ်မှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်လုပ် ကိုင်ပေးတယ်။ ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်စနစ် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရတဲ့ hotspot တွေကို အထောက်အကူ ပြုပေးစေတဲ့ accessories များအတွက် WiFi trademark နဲ့အတူ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကစပြီး ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံး WiFi ဖြစ်တဲ့ 802.11 protocol ကတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ကစပြီး အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။

လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အမျိုးအစားပုံစံသစ် Wi-Fi 6 ကို အသုံးပြုခွင့် ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကို မကြာသေးခင်က တွေ့လိုက်ကြရတယ်။ ဒီအတွက် WiFi versions များအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားစရာ ဖြစ်လာရတော့တယ်။ Hotspot နည်းပညာကို အသုံးချခွင့်ရနိုင်စေဖို့ ကိရိယာပစ္စည်းများရဲ့ အသေးစိတ်စာရင်းဖော်ပြချက်မှာ WiFi versions များရဲ့ သင်္ကေတကို ဖော်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ လက်ရှိ နောက်ဆုံးထုတ်အဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ရနေကြတဲ့ version ကို 802.11ac လို့ သိရှိထားကြပြီ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့အရင်က ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ 802.11n တို့ 802.11g တို့ 802.11 b တို့ 802.11a တို့ကိုလည်း ဆက်လက်အသုံးပြု နေကြတဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံအခွင့်အလမ်းများလည်း ဆက်လက်တွေ့နေကြရဆဲ ဖြစ်တယ်။

Wi Fi trademark နဲ့စနစ်တကျ အသုံးချခဲ့ကြရတဲ့ hotspot စနစ်နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောင်အခါ Rating အရ သတ်မှတ် ချက်များနဲ့သာ ခေါ်ဝေါ်သုံး နှုန်းကြမယ်လို့လည်း သိလာရပြန်ပါတယ်။ Rating အရ WiFi-1 ကို 802.11b လို့ သိရှိနိုင်သလို WiFi-2
ကို 802.11a အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ပူးတွဲနားလည်စေတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ စတင်အသုံးပြုခွင့်ရတဲ့ 802.11g ကို WiFi-3 လို့
နားလည်ကာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ 802.11n ကို WiFi-4 လို့ သိရှိနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး ဒီနေ့အထိ နောက်ဆုံးပေါ် အသုံးပြုခွင့် ရနေကြတဲ့ 802.11ac ရဲ့ Rating ကတော့ Wi Fi-5 ဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ် အသုံးပြုခွင့်ရမယ့် ကွန်ရက်
အဆင့်သစ်ကို WiFi-6 အဖြစ် ခေါ်ဆိုကြမှာ ဖြစ်သလို version code ကို 802.11ax အဖြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အသုံးချခွင့်ရစေပါ
လိမ့်မယ်။

ယေဘုယျအားဖြင့် WiFi-2 က WiFi-1 ထက် မြန်ဆန်မှု ရှိသလို WiFi-3 ကလည်း WiFi-2 ထက် ပိုကောင်းလာတယ်။ လက်ရှိတွင် ပေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့ WiFi-5 ထက် WiFi-6 က ပိုပြီး ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် 802.11 ac ထက် 802.11ax ကပိုကောင်းမှာ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် Laptop ကွန်ပျူတာများ၊ Tablet များနဲ့ စမတ်ဖုန်းကအစ ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် အသုံးပြုခွင့် ရနိုင်စေမယ့် ကိရိယာများကို ထုတ်လုပ်ကြတဲ့အခါ WiFi-6 ဆိုတဲ့ Rating အဆင့်ဖော်ပြ ချက်များဖြင့်သာ ကြော်ငြာအသုံး ပြုကြရန် Wi Fi Alliance က ညှိနှိုှု်င်းတောင်းဆိုထားပြီး ဖြစ်တယ်။ User interface visual ပုံစံများကိုလည်း သတ်မှတ်ပုံစံပြုထားခဲ့
တယ်။

WiFi 6 အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ WiFi versions တွေထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုရာမှာ ဘယ်လိုအချက် အလက်တွေနဲ့ ညွှန်းဆိုတယ်ဆို တာ ဆေးနွေးတင်ပြစရာ ဖြစ်လာ ပြန်တယ်။ ပိုပြီးမြန်ဆန်တဲ့ နှုန်း ထားနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သလို ပိုပြီး စမတ်ကျကျ အသုံးပြုခွင့် ရ စေပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်မှုအပေါ်အခြေပြုပြီး အမြင့် ဆုံး ဆောင်ကြဉ်းပေးမှုပမာဏက 10 Gps ကျော်ကျော် ရနိုင်စေ တယ်။ 4K video streaming ကို တပြိုင်နက် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိလာ စေမယ်။ Smart home products များအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်စေမယ့်အပြင် ဂိမ်း ပေါင်းစုံကိုလည်း နိုင်နင်းစွာ ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေမှာ ဖြစ် တယ်။ တစ်နည်းဆိုရရင် Multi-user, Multi-Input, Multi-Output (MU-MIMO) စနစ်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေး မှာ ဖြစ်တယ်။

WiFi 5 မှာ ဆိုတဲ့ 802.11ac အနေနဲ့ data streams များအ တွက် 256 Quadrature Am-plitude Modulations (QAM) နဲ့
လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပေမယ့် WiFi 6 မှာတော့ 1024 QAM အထိ ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိစေမယ်။ Extra channels အားလုံး မှာ OMI (Operation Mode Indication) ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ WiFi 6 ကို အသုံးပြုနိုင်မယ့် routers တွေက TWT (Target Wake Time) လို့
ခေါ်တဲ့ အင်္ဂါရပ်နဲ့ အညီ data များကို လွှဲပြောင်းပေး ပါလိမ့်မယ်။ TWT ကြောင့် ဘက်ထရီပါဝါ သုံးစွဲမှုလည်း လျော့နည်းသွားစေမယ့် Rating အသစ်နဲ့ protocol အသစ်တစ်ခုကို နောက်ထပ်ဆက်လက် ထွက်ပေါ်လာမယ့် WiFi 7 ကိုတော့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်ရောက်မှသာ ပေါ်ထွန်းလာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရကြောင်း တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။