၂၀၁၈ မွာ ပညာေရးက႑ ဘာေတြထူးျခားခဲ့လဲ

[ Zawgyi ]

ဇန္နဝါရီလ

-သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသစ္မွာ မာစတာသင္တန္းေတြကို ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကုိ ပါရမီလမ္းရွိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

-Microsoft ရဲ႕ တရားဝင္ သင္ၾကားေရးစင္တာကို ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ Microsoft and CompTIA တုိ႔ရဲ႕ Authorized Traning Center အျဖစ္ New Horizons Myanmar သင္တန္းေက်ာင္းကိို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

-ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးနဲ႔ M.Ed ဘြဲ႕ရဆရာ ဆရာမမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ံုးအမွတ္ ၂၁ ရွိ အစည္း အေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

– Grade-1 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္ေတြအားလုံး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ Grade-2 သင္ ႐ိုးသစ္နဲ႔ သင္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့အတန္းေတြ အကုန္လံုးရဲ႕ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္ေတြနဲ႔ ဆရာဆရာမလက္စြဲ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြအားလံုးကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ မွာ အၿပီးေရးဆြဲမယ္လုိ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဘာသာရပ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲမွာေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

– အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရဲ႕ အေရးပါပံုနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လက္ေတြ႕မွာ အခက္အခဲေတြမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၇) မွ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ခ) ေဒါက္တာအာကာမိုးက ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

-ႏိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ Credit Transfer Systems ကို အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ံုးအမွတ္ (၁၃) အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

-ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးနဲ႔ M.Ed ဘြဲ႕ရ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ံုးအမွတ္ ၂၁ ရွိ အစည္း အေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

-အ႒မတန္းမွစတင္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေခတ္နဲ႔အညီ ေလ်ာ္ညီစြာ စြမ္းရည္ေလးမ်ိဳး ပါ၀င္တဲ့စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားဖို႔ အဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ား၍ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအဆုိကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၉၆ မဲ၊ ကန္႔ ကြက္မဲ ၁၀၂ မဲနဲ႔ ၾကားေနမဲ ၁ မဲ တို႔ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အတည္မျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

-ေနျပည္ေတာ္မွာ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ဖို႔ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

– ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ Volu-ntary Service Overseas တုိ႔အၾကား အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ လာႏုိင္ေစဖို႔သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ံုးအမွတ္ ၅၂ ရွိ အစည္း
အေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

-မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ သက္ေမြးပညာ သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းစုစုေပါင္း ခုနစ္ေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

– TASAKI ပညာသင္ဆုကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၆ ဦးကို စတင္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

မတ္

-၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတ္လက က်င္းပခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္စာ ေမးပြဲမွာ ၇ သိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိၿပီး ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

-မႏၱေလးတကၠသိုလ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္အဖြဲ႕အစည္း ၃၃ ခုနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ပညာေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီ

– ငါးလုပ္ငန္းသိပၸံပညာဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ၊ ပထ၀ီ၀င္၊ သမုိင္း၊ ေဘာဂေဗေဒ ဘာသာရပ္ေတြရဲ႕ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းလဲမယ္လုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာအစည္းအေဝးခန္းမမွာ တာဝန္ရွိသူေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမ

– တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုရဲ႕ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေတြ တုိက္႐ိုက္ေခၚယူတဲ့ စနစ္အား စတင္က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။

– တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္း ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြနဲ႔ Ministry of Education Myanmar စာမ်က္ႏွာမွာ ေမလ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

– ေျပာင္းလဲမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံမွာ စဥ္းစားေတြးေခၚရတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ပိုမုိပါဝင္လာမွာျဖစ္ၿပီး လြယ္၊ သင့္၊ ခက္ မွ်တစြာ ပါဝင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

– ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အရည္အေသြးမီ ပညာေရးတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရး အီးယူအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြမွ ယူ႐ို ၂၂၁ သန္း ျမန္မာေငြ ၃၆၅ ဘီလီယံကို ေထာက္ပံ့ဖို႔အတြက္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေထာက္ပံ့ေၾကးကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေမလ ၈ ရက္ကက်င္းပခဲ့တဲ့ Europe Day 2018 အခမ္းအနားမွာ ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး H.E KristainSchmidt က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

– TVET သက္ေမြးပညာေရးကို First Class Education ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လမ္းၫႊန္ထားေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးက နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇြန္

– အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး သြားေရာက္စဥ္အတြင္း ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ အတူတကြပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အစၥေရးအစိုးရတို႔ သေဘာတူညီမႈ စာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

-ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုေပးေရး စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၆၂၀ အကူအညီ ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုေပးေရးစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၆၂၀ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ စာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဇူလုိင္

– ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ဖို႔ Interacitve system ကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ၾသဂုတ္

– ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရွီးဗနင္းပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေတြေခၚ ယူခဲ့ပါတယ္။

-ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူငယ္မ်ားစာေပ စကားဝိုင္း အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္က မႏၲေလးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

– ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို အားေပးရမယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္မ်ား စာေပစကားဝိုင္း အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-အေျခခံပညာေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသားဆရာဦးေရ တုိးတက္မ်ားျပားလာေစဖို႔ေရတုိ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ

-ပညာေရးဘြဲ႕ႏွင့္ ဆရာ အတတ္ဒီပလုိမာ မရရွိေသးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိဆရာ အတတ္ပညာရက္တို သင္တန္းမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြြနဲ႔အညီ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကားဆုိတာ အဓိကက်တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုပါလုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက UIT Open Campus ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္မွာ စာၾကည့္တုိက္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ၿပီး က်ပ္ (၂၁၇၅) ဘီလီယံ သုံးစြဲသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက သိရပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာလ

– ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အေရွ႕မွာမ်ဥ္းဝါၾကားေတြကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ျပဳလုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း စပိန္ဘာသာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

– အေမရိကန္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ေတြ ရရွိတယ္ဆုိၿပီး လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔ U.S.Embassy Rangoon စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

– ဂ်ပန္-ျမန္မာ ေအာင္ဆန္း သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္ ယခင္နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ

အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ သားဖြားဆရာမမ်ားေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီၿပီးႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္တမ္းကို ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

– အေဝးသင္ ပညာေရးသင္ ေထာက္ကူေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ အေဝးသင္ပညာေရးအတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္း (TIDE) အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရပါတယ္။ အေဝးသင္ ပညာေရးအတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း (TIDE) အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္က မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

-အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပညာေရးဝန္ႀကီးေတြေန ျပည္ေတာ္မွာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

-ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျပည္ပတကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္း သင္ၾကားၿပီး ေပးအပ္ေနတဲ့ ဒီပလိုမာ၊ ဒီဂရီ၊ မဟာဘြဲ႕နဲ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြကို လတ္တေလာမွာ စိစစ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒႆမပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ပညာရပ္ေဝါဟာရ အဘိဓာန္အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြ၊ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္ဌာနေတြမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၊ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္း လိုအပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

-စစ္ေတြတကၠသိုလ္မွာ အဂၤလိပ္စာမဟာဝိဇၨာတန္းကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွသာ ဖြင့္လွစ္မယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။

-အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာင္းသားဗီဇာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္က စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

-ျမန္မာ့သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးကြန္ရက္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဳ တာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမီမီသက္သြင္က ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္နဲ႔ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ

– ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သိပၸံပြဲ ခင္း ၂၀၁၈ ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ မွ ၁၁ ရက္ထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ အပန္းေျဖရိပ္သာ (Recreation Centre) မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

-စီးပြားေရးႏွင့္ Capacity ဆိုင္ရာ Online Training သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ဖို႔ Panna Online School Website မိတ္ဆက္ပြဲနဲ႔ Implementation Agreement သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ အမွတ္ ၃၅၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ SME Center မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

– နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေမွာ္ဘီ) တြင္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ International Conference on Engineering Education and Educational Exhibition 2018 ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ နဲ႔ ၁၄ ရက္ေတြက နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေမွာ္ဘီမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

[ Unicode ]

ဇန်နဝါရီလ

-သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသစ်မှာ မာစတာသင်တန်းတွေကို ယခုနှစ် ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်မှစတင်ကာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်ကို ပါရမီလမ်းရှိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ) မှာ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။

-Microsoft ရဲ့ တရားဝင် သင်ကြားရေးစင်တာကို ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ Microsoft and CompTIA တို့ရဲ့ Authorized Traning Center အဖြစ် New Horizons Myanmar သင်တန်းကျောင်းကိို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

-ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုး သိမ်းကြီးနဲ့ M.Ed ဘွဲ့ရဆရာ ဆရာမများတွေ့ဆုံပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက နေပြည်တော် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် ၂၁ ရှိ အစည်း အဝေးခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

– Grade-1 ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ကလေးငယ်တွေအားလုံး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှာ Grade-2 သင် ရိုးသစ်နဲ့ သင်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေတဲ့အတန်းတွေ အကုန်လုံးရဲ့ ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်တွေနဲ့ ဆရာဆရာမလက်စွဲ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေအားလုံးကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ မှာ အပြီးရေးဆွဲမယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီးက ဘာသာရပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကော်မတီဝင်များ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

– အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ အရေးပါပုံနဲ့ လိုအပ်ချက် တောင်းဆိုမှုတွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့ လက်တွေ့မှာ အခက်အခဲတွေများစွာ ရှိနေကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇) မှ နော်ခရစ္စထွန်း (ခ) ဒေါက်တာအာကာမိုးက ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။

-နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ Credit Transfer Systems ကို အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်တွေမှာ ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီက နေပြည်တော် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် (၁၃) အစည်းအဝေးခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

-ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနဲ့ M.Ed ဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ တွေ့ဆုံပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီက နေပြည်တော် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် ၂၁ ရှိ အစည်း အဝေးခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

-အဋ္ဌမတန်းမှစတင်ကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ခေတ်နဲ့အညီ လျော်ညီစွာ စွမ်းရည်လေးမျိုး ပါ၀င်တဲ့စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင်ကြားဖို့ အဆိုကို အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ကန့်ကွက်မဲများ၍ မှတ်တမ်းအဖြစ်သာ ထားရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဆိုကို ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန် အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထောက်ခံမဲ ၉၆ မဲ၊ ကန့် ကွက်မဲ ၁၀၂ မဲနဲ့ ကြားနေမဲ ၁ မဲ တို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အတည်မပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ

-နေပြည်တော်မှာ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ဒု-ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

– ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာ ပညာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ Volu-ntary Service Overseas တို့အကြား အသိအမှတ်ပြုထားသော ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာ ပညာရေးအစီအစဉ်များဖြင့် သင်ယူတတ်မြောက် လာနိုင်စေဖို့သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို ဖေဖော်ဝါရီလ ရ ရက်က နေပြည်တော် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် ၅၂ ရှိ အစည်း
အဝေးခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

-မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ သက်မွေးပညာ သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ သင်တန်းကျောင်းစုစုပေါင်း ခုနစ်ကျောင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒု-ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းက ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

– TASAKI ပညာသင်ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၆ ဦးကို စတင်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

မတ်

-၂၀၁၈ ခုနှစ်မတ်လက ကျင်းပခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲမှာ ရ သိန်းကျော် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီး ၅ သောင်းကျော် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။

-မန္တလေးတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်း ၃၃ ခုနဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ ရေးထိုးပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ပညာရေး ဒု-ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဧပြီ

– ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံပညာဘွဲ့ကြိုသင်တန်းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။

-၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သချင်္ာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ပထဝီဝင်၊ သမိုင်း၊ ဘောဂဗေဒေ ဘာသာရပ်တွေရဲ့ မေးခွန်းပုံစံပြောင်းလဲမယ်လို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဝိဇ္ဇာအစည်းအဝေးခန်းမမှာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။

မေ

– တက္ကသိုလ် ၁၁ ခုရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တွေ တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတဲ့ စနစ်အား စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။

– တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မေးခွန်း ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေနဲ့ Ministry of Education Myanmar စာမျက်နှာမှာ မေလ ၂ ရက်မှ စတင်ကာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

– ပြောင်းလဲမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံမှာ စဉ်းစားတွေးခေါ်ရတဲ့ မေးခွန်းတွေ ပိုမိုပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး လွယ်၊ သင့်၊ ခက် မျှတစွာ ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

– မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အရည်အသွေးမီ ပညာရေးတိုးချဲ့နိုင်ရေး အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှ ယူရို ၂၂၁ သန်း မြန်မာငွေ ၃၆၅ ဘီလီယံကို ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါထောက်ပံ့ကြေးကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ နေပြည်တော်မှာ မေလ ၈ ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Europe Day 2018 အခမ်းအနားမှာ ဥရောပသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး H.E KristainSchmidt က အဖွင့်မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

– TVET သက်မွေးပညာရေးကို First Class Education ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လမ်းညွှန်ထားကြောင်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုး သိမ်းကြီးက နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။

ဇွန်

– အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး သွားရောက်စဉ်အတွင်း ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ အတူတကွပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အစ္စရေးအစိုးရတို့ သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။

-ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုပေးရေး စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ဂျပန်ယန်း သန်း ၆၂၀ အကူအညီ ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုပေးရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဂျပန်ယန်း သန်း ၆၂၀ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး လဲလှယ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ဇွန်လ ၁ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဇူလိုင်

– ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Interacitve system ကို ပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။

သြဂုတ်

– ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရှီးဗနင်းပညာသင်ဆု လျှောက်လွှာတွေခေါ် ယူခဲ့ပါတယ်။

-နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လူငယ်များစာပေ စကားဝိုင်း အခမ်းအနားကို သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်က မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

– နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်အရ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို အားပေးရမယ်လို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူငယ်များ စာပေစကားဝိုင်း အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

-အခြေခံပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားဆရာဦးရေ တိုးတက်များပြားလာစေဖို့ရေတို ရေရှည်စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

စက်တင်ဘာ

-ပညာရေးဘွဲ့နှင့် ဆရာ အတတ်ဒီပလိုမာ မရရှိသေးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုဆရာ အတတ်ပညာရက်တို သင်တန်းများ ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွွေနဲ့အညီ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

-တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားဆိုတာ အဓိကကျတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုပါလို့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက UIT Open Campus ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

-တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်မှာ စာကြည့်တိုက်တွေဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

-၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာလည်း ယခင်နှစ်များကထက် ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြီး ကျပ် (၂၁၇၅) ဘီလီယံ သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးက သိရပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ

– ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများ အရှေ့မှာမျဉ်းဝါကြားတွေကို ယခုနှစ်အတွင်း စတင်ပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

-၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း စပိန်ဘာသာ ဒီပလိုမာသင်တန်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကြည်ရွှင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။

– အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်တွေမှာ ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်တွေ ရရှိတယ်ဆိုပြီး လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ U.S.Embassy Rangoon စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

– ဂျပန်-မြန်မာ အောင်ဆန်း သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက် ယခင်နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ

အရည်အသွေးပြည့်ဝသော သားဖွားဆရာမများမွေးထုတ် ပေးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပြီးနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ သင်ရိုးညွှန်တမ်းကို ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောပါတယ်။

– အဝေးသင် ပညာရေးသင် ထောက်ကူတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနဲ့ ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ အဝေးသင်ပညာရေးအတွက် တီထွင်ဆန်းသစ် ဖော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း (TIDE) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ သိရပါတယ်။ အဝေးသင် ပညာရေးအတွက် တီထွင်ဆန်းသစ် ဖော်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်း (TIDE) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်က မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

-အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးတွေနေ ပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၁၀) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအဖြစ် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

-ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကသင်တန်းကျောင်းများ၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပြည်ပတက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်း သင်ကြားပြီး ပေးအပ်နေတဲ့ ဒီပလိုမာ၊ ဒီဂရီ၊ မဟာဘွဲ့နဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့လက်မှတ်တွေကို လတ်တလောမှာ စိစစ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒဿမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့မှာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

-ပညာရပ်ဝေါဟာရ အဘိဓာန်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပေးနိုင်ဖို့အတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေ၊ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံဘာသာရပ်ဌာနတွေမှာရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၊ အင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း လိုအပ်တဲ့ အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး ပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။

-စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာမဟာဝိဇ္ဇာတန်းကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်မှသာ ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ပြောပါတယ်။

-အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကျောင်းသားဗီဇာဆိုင်ရာ အချက်အလက် တစ်ချို့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်က စတင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။

-မြန်မာ့သုတေသနနှင့် ပညာရေးကွန်ရက်ကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ ချိတ်ဆက်နေကြောင်း ရန်ကုန်ကွန်ပျု တာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမီမီသက်သွင်က ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်နဲ့ စတင်ချိတ်ဆက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ

– ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သိပ္ပံပွဲ ခင်း ၂၀၁၈ ကို ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက် မှ ၁၁ ရက်ထိ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီထိ အပန်းဖြေရိပ်သာ (Recreation Centre) မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

-စီးပွားရေးနှင့် Capacity ဆိုင်ရာ Online Training သင်ကြားပို့ချနိုင်ဖို့ Panna Online School Website မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ Implementation Agreement သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် အမှတ် ၃၅၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ SME Center မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

– နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) တွင် ပထမအကြိမ်မြောက် International Conference on Engineering Education and Educational Exhibition 2018 ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် နဲ့ ၁၄ ရက်တွေက နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မှော်ဘီမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။