ျမန္ႏႈန္းျမင့္အားသြင္းႏိုင္တဲ့ LAB.C X5 5Port USB Wall Charger

Smart IC ထည့္သြင္းအသံုးျပထားတာေၾကာင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အားသြင္းေပးႏိုင္မယ့္ LAB.C X5 5Port USB Wall Charger ျဖစ္ပါတယ္။ USB Port ငါးခုအထိပါ၀င္ကာ 40W 5V/8A နဲ႔အားသြင္းႏိုင္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၁၄၀ ဂရမ္ ရွိပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္အဝင္ဗို႔ AC 100V ကေန 240V ( 50/60HZ) အတြင္း ခ်ိတ္ဆက္အားသြင္း ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
USB တစ္ေပါက္စီကေန 2.4A နဲ႔အားသြင္းေပးႏိုင္ကာ Max Output 8000mA ရွိၿပီး ႀကိဳးအရွည္ ၁.၅ မီတာ ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း ၅၇,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ Technoland ဖုန္း ၀၉ ၉၇၀၀၃၅၁၀၁ မွာ ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း