ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း

[ Zawgyi ]

ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားသည္ လူငယ္ေတြအၾကား ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အစိုးရတကၠသိုလ္ေတြကေန ေပးအပ္တဲ့ ဘြဲ႕လြန္ ဒီပလုိမာတန္းေတြကို တက္ေရာက္တဲ့သူ အေရအတြက္ဟာလည္း မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ ပညာေရးေစ်းကြက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြလည္းရွိသလုိ အစိုးရ
တကၠသိုလ္က ေပးအပ္တဲ့ ဒီပလိုမာတန္းေတြကလည္း ရွိပါတယ္။ အစိုးရကေပးအပ္တဲ့ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာတန္းေတြကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုကေပးအပ္တဲ့ ဘြဲ႕လက္မွတ္ ရရွိၿပီးသူေတြသာ တက္ေရာက္ႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရတကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဒီပလုိမာနဲ႔ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေတြကုိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ စုစည္းတင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္စာ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား

Global English Course အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အမ်ိဳးသားဗဟိုဌာနနဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ Level ၅ ခု တက္ေရာက္ရမွာ
ျဖစ္ၿပီး ၅ ခုလံုးေအာင္ျမင္မွသာ ဒီပလုိမာလက္မွတ္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကိုသံုးႀကိမ္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေလ့ရွိၿပီး အြန္လုိင္းကေနပဲ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္ လုိသူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Seameo Chat သင္တန္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာသမိုင္းႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ဌာနကေန CHAT Communication in English Language Course ကို ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူေတြဟာ အနိမ့္ဆံုးအေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး CHAT Communication in English Course ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကိုေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္မွာ SEAMEO CHAT facebook ကေနတဆင့္ ေဒါင္းလုပ္ရယူေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

YUFL မွ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား

ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္အေျခခံ ၁ (Basic I) တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ထုိင္းနဲ႔ ျမန္မာဘာသာ ညေနခင္းသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိသူေတြဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္မွာ www.yufl.edu.mm/chrd သို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ Local student button ကုိ ႏွိပ္ကာ ေဖာင္ျဖည့္ရမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ international-student button ကိုႏွိပ္ကာ ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာ ၃ လ ၊ က်န္ဘာသာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ၆ လၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဖြင့္ လွစ္ေသာ ဒီပလိုမာတန္းမ်ား

ေက်ာက္မ်က္ခြဲျခား ဒီပလိုမာသင္တန္း (Diploma in Gem Identification)

– သင္တန္းကာလ ၉ လ+ 10 days Field Trip and Project Paper အသံုးခ် ဒႆနပညာဘြဲ႕ လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း (Post Graduate Diploma in Applied Philosophy)

– သင္တန္းကာလ ၈ လ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ေရးရာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာသင္တန္း (Post Graduate Diploma in Contemporary Myanmar Studies

– သင္တန္းကာလ ၈ လ

– သမိုင္းဌာန၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သိုင္းေျပာင္းျပန္ သင္တန္း

– သင္တန္းေၾကး ၉၅၀၀ စာေပဖန္းတီးေရးသားမႈႏွင့္ တည္းျဖတ္မႈ အတတ္ပညာဘြဲ႕ လြန္ဒီပလိုမာ (Post Graduate Diploma in Creative Writing and Editing) သင္တန္းတြင္ ပို႔ခ်ေပးမယ့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ စာေပအမ်ိဳးအစား၊ စာေပသေဘာတရား၊ စာေပဖန္တီးေရးသားျခင္း၊ ရသပညာ၊ စာေပတည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္၊ စာေပပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းအေျခခံ စတာေတြ သင္ၾကားရမွာပါ။ သင္တန္းကို အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ ၂ ေစာင္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမိတၱဴ ၂ ေစာင္၊ ဓာတ္ပုံ ၅ ပုံတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလအေနျဖင့္ ၁ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Environmental Studies ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း

သင္တန္းခ်ိန္ကေတာ့ တနလၤာမွ ေသာၾကာနံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီထိ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ မည္သူမဆုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဝင္ခြင့္ေရးေျဖ စာေမးပြဲႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းေတြကုိ ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘြဲ႕လြန္အသံုးခ် ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလိုမာသင္တန္း (Post-Graduate Diploma in Computer Application – PGDCA)

သင္တန္းခ်ိန္ေတြကေတာ့ စေန၊ တနဂၤေႏြ နံနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ (ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွ နံနက္ ၉ နာရီထိ) ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း ကာလကေတာ့ 2 Semester + Project ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဒီပလုိမာ သင္တန္း (Diploma in Political Science)

ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပညာဌာနမွ ႀကီးမွဴးၿပီး ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ ၉ လျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြ တက္ေရာက္ ႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းခ်ိန္ကေတာ့ တနလၤာမွ ေသာၾကာထိ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီထိ ျဖစ္ပါတယ္။

GIS ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း

Post Graduate Diploma in Geographic Information Systems ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနအစီအစဥ္နဲ႔ ပထမဝီဝင္ဌာနက ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ ၉ လ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ မဟာဘြဲ႕တန္းမ်ား

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ (MBA)၊ ျပည္သူ႔ေရး ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ (MPA)၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပညာမဟာဘြဲ႕ (MDevS), Master of Applied Statistics ေတြကုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေတြကုိ ေရးေျဖေရာ ႏႈတ္ေျဖေရာ ေျဖဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ GMAT စာေမးပြဲကိုလည္း ေျဖဆုိရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ သင္တန္းေတြကုိေတာ့ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) မွာ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးပညာ မဟာဘြဲ႕ (Master of Banking and Finance MBF) ကေတာ့ ပညာသင္ကာလ ၂ ႏွစ္ ( Semester ၆ ခု၊ ၁ ခု ၃ လ၊ Thesis ၆ လ) ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ MBF သင္တန္းကို အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္း (Part Time -Morning) EMBF နဲ႔ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္း (Day – Weekend) MBF (Day) ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခား ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ EMBF အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းကို မနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီထိ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိႏွင့္ MBF (Day) အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းကို စေနေန႔ ၁ နာရီမွ ၅ နာရီႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ ၈ နာရီမွ ၅ နာရီထိ တက္ေရာက္ရမွာပါ။

ဘြဲ႕လြန္သုေတသန ဒီပလိုမာဘြဲ႕(Postgraduate Diploma in Research Studies)

ဘြဲ႕လြန္သုေတသန ဒီပလိုမာဘြဲ႕သင္တန္း (Postgraduate Diploma in Research Studies) ကို စာရင္းအင္းပညာဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလမွာ ၉ လတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

Certificate in Business Studies သင္တန္း

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနက ဖြင့္လွစ္တဲ့ Certificate in Business Studies (CBS) နဲ႔ Certificate in Advanced Business Studies (CABS) ေတြကို တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလကေတာ့ ၃ လစီသာ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီခံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္မွ ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလမွာ ၉ လျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိသူေတြဟာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲအျဖစ္ Tourism ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတနဲ႔ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Logistics ဘြဲ႕လြန္ ဒီပလိုမာသင္တန္း

Logistics ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္း ပညာတကၠသိုလ္ (Myanmar Maritime University) က ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးပါက Diploma in Transport and Logistics Management (Dip.TLM) ဘြဲ႕ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ႕ေျဖဆိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳမူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း (PPTT)

PPTT သင္တန္းကို ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခု (ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္
စာ၊ သခၤ်ာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ပထဝီဝင္င္၊ သမိုင္း၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ၊ Microbiology, Biotechnology, Biochemistry, Environmental Studies, Geology, B.A (ျမန္မာမႈ)၊ B.A (ရသ)၊ B.A(ဂီတ)၊ B.A (သဘင္)၊ B.A (ပန္းခ်ီ)၊ B.A (ပန္းပု)၊ B.Sc (Sports), B.Econ (Stats), B.Com ရရွိၿပီးသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပင္ပဘြဲ႕ရ ေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ပူးတြဲတင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဘြဲ႕ႀကိဳ ဒီပလုိမာဘြဲ႕ (Dip.IT)

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဘြဲ႕ႀကိဳ ဒီပလိုမာဘြဲ႕ Dip.IT သင္တန္း ကုိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္တြင္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ထက္ မေက်ာ္လြန္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းမွာ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းျဖစ္ၿပီး Module ၁၀ ခုသင္ၾကားရမွာပါ။ Module တစ္ခုကို စာသင္ပတ္ ၁၀ ပတ္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေျဖဆုိရမွာပါ။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပင္ကုိုစြမ္းရည္စစ္ေဆးျခင္း (Aptitude Test) ကုိ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၲာ

[ Unicode ]

ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဒီပလိုမာသင်တန်းများသည် လူငယ်တွေအကြား ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အစိုးရတက္ကသိုလ်တွေကနေ ပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာတန်းတွေကို တက်ရောက်တဲ့သူ အရေအတွက်ဟာလည်း များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ ပညာရေးစျေးကွက်မှာ နိုင်ငံတကာ ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေလည်းရှိသလို အစိုးရ
တက္ကသိုလ်က ပေးအပ်တဲ့ ဒီပလိုမာတန်းတွေကလည်း ရှိပါတယ်။ အစိုးရကပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာတန်းတွေကတော့ အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ် တစ်ခုခုကပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ် ရရှိပြီးသူတွေသာ တက်ရောက်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ဒီပလိုမာနဲ့ မဟာဘွဲ့သင်တန်းတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် စုစည်းတင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။

အင်္ဂလိပ်စာ ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ

Global English Course အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အမျိုးသားဗဟိုဌာနနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ Level ၅ ခု တက်ရောက်ရမှာ
ဖြစ်ပြီး ၅ ခုလုံးအောင်မြင်မှသာ ဒီပလိုမာလက်မှတ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကိုသုံးကြိမ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူလေ့ရှိပြီး အွန်လိုင်းကနေပဲ လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက် လိုသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာဝန်ကြီးဌာနက အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Seameo Chat သင်တန်း

အရှေ့တောင်အာရှ ပညာရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့ ဒေသဆိုင်ရာသမိုင်းနှင့် ရိုးရာဓလေ့ဌာနကနေ CHAT Communication in English Language Course ကို ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူတွေဟာ အနိမ့်ဆုံးအခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီး CHAT Communication in English Course ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကိုတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာ SEAMEO CHAT facebook ကနေတဆင့် ဒေါင်းလုပ်ရယူလျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

YUFL မှ ဘာသာစကား သင်တန်းများ

ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင်အခြေခံ ၁ (Basic I) တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာဘာသာ ညနေခင်းသင်တန်းများကို တက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တက်ရောက်လိုသူတွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာ www.yufl.edu.mm/chrd သို့ ဝင်ရောက်ကာ မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ Local student button ကို နှိပ်ကာ ဖောင်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားများအတွက် international-student button ကိုနှိပ်ကာ ဖြည့်စွက်လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ၃ လ ၊ ကျန်ဘာသာတွေအနေနဲ့ကတော့ ၆ လကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဖွင့် လှစ်သော ဒီပလိုမာတန်းများ

ကျောက်မျက်ခွဲခြား ဒီပလိုမာသင်တန်း (Diploma in Gem Identification)

– သင်တန်းကာလ ၉ လ+ 10 days Field Trip and Project Paper အသုံးချ ဒဿနပညာဘွဲ့ လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း (Post Graduate Diploma in Applied Philosophy)

– သင်တန်းကာလ ၈ လ မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာ့ရေးရာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း (Post Graduate Diploma in Contemporary Myanmar Studies

– သင်တန်းကာလ ၈ လ

– သမိုင်းဌာန၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သိုင်းပြောင်းပြန် သင်တန်း

– သင်တန်းကြေး ၉၅၀၀ စာပေဖန်းတီးရေးသားမှုနှင့် တည်းဖြတ်မှု အတတ်ပညာဘွဲ့ လွန်ဒီပလိုမာ (Post Graduate Diploma in Creative Writing and Editing) သင်တန်းတွင် ပို့ချပေးမယ့် ဘာသာရပ်များမှာ စာပေအမျိုးအစား၊ စာပေသဘောတရား၊ စာပေဖန်တီးရေးသားခြင်း၊ ရသပညာ၊ စာပေတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဘာသာပြန်၊ စာပေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းအခြေခံ စတာတွေ သင်ကြားရမှာပါ။ သင်တန်းကို အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူများ လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ ၂ စောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားမိတ္တူ ၂ စောင်၊ ဓာတ်ပုံ ၅ ပုံတို့ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလအနေဖြင့် ၁ နှစ် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။

Environmental Studies ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း

သင်တန်းချိန်ကတော့ တနင်္လာမှ သောကြာနံနက် ရ နာရီမှ ၉ နာရီထိ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဝင်ခွင့်ရေးဖြေ စာမေးပွဲနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းတွေကို ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။

ဘွဲ့လွန်အသုံးချ ကွန်ပျူတာ ဒီပလိုမာသင်တန်း (Post-Graduate Diploma in Computer Application – PGDCA)

သင်တန်းချိန်တွေကတော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နံနက် ရ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ (သောကြာနေ့ နံနက် ရ နာရီမှ နံနက် ၉ နာရီထိ) ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်း ကာလကတော့ 2 Semester + Project ဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Diploma in Political Science)

နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ပညာဌာနမှ ကြီးမှူးပြီး ဖွင့်လှစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလ ၉ လဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူတွေ တက်ရောက် နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းချိန်ကတော့ တနင်္လာမှ သောကြာထိ နံနက် ရ နာရီမှ ၉ နာရီထိ ဖြစ်ပါတယ်။

GIS ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း

Post Graduate Diploma in Geographic Information Systems ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနအစီအစဉ်နဲ့ ပထမဝီဝင်ဌာနက ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလ ၉ လ ဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ မဟာဘွဲ့တန်းများ

ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ (MBA)၊ ပြည်သူ့ရေး ရာစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ (MPA)၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာမဟာဘွဲ့ (MDevS), Master of Applied Statistics တွေကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ မဟာဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်ပြီး ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွေကို ရေးဖြေရော နှုတ်ဖြေရော ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ GMAT စာမေးပွဲကိုလည်း ဖြေဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ သင်တန်းတွေကိုတော့ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ကမာရွတ်နယ်မြေ) မှာ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးပညာ မဟာဘွဲ့ (Master of Banking and Finance MBF) ကတော့ ပညာသင်ကာလ ၂ နှစ် ( Semester ၆ ခု၊ ၁ ခု ၃ လ၊ Thesis ၆ လ) ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူတွေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ MBF သင်တန်းကို အချိန်ပိုင်းသင်တန်း (Part Time -Morning) EMBF နဲ့ အချိန်ပြည့် သင်တန်း (Day – Weekend) MBF (Day) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲခြား ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ EMBF အချိန်ပိုင်းသင်တန်းကို မနက် ရ နာရီမှ ၉ နာရီထိ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ထိနှင့် MBF (Day) အချိန်ပြည့်သင်တန်းကို စနေနေ့ ၁ နာရီမှ ၅ နာရီနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ ၈ နာရီမှ ၅ နာရီထိ တက်ရောက်ရမှာပါ။

ဘွဲ့လွန်သုတေသနဒီပလိုမာဘွဲ့(Postgraduate Diploma in Research Studies)

ဘွဲ့လွန်သုတေသန ဒီပလိုမာဘွဲ့သင်တန်း (Postgraduate Diploma in Research Studies) ကို စာရင်းအင်းပညာဌာန၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ ဖွင့်လှစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလမှာ ၉ လတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူမည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။

Certificate in Business Studies သင်တန်း

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနက ဖွင့်လှစ်တဲ့ Certificate in Business Studies (CBS) နဲ့ Certificate in Advanced Business Studies (CABS) တွေကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလကတော့ ၃ လစီသာ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူတွေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာနှင့် စီခံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာသင်တန်း

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာသင်တန်းကို အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီဂရီကောလိပ်မှ ဖွင့်လှစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလမှာ ၉ လဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ တက်ရောက်လိုသူတွေဟာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအဖြစ် Tourism ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Logistics ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာသင်တန်း

Logistics ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာကို မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်း ပညာတက္ကသိုလ် (Myanmar Maritime University) က ဖွင့်လှစ်သင်ကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူတွေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးပါက Diploma in Transport and Logistics Management (Dip.TLM) ဘွဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ့ဖြေဆိုခြင်းကို ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း (PPTT)

PPTT သင်တန်းကို ပညာရေးကောလိပ်တွေမှာ ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထားသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခု (မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်
စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရုက္ခဗေဒ၊ သတ္တဗေဒ၊ ဘောဂဗေဒ၊ ပထဝီဝင်င်၊ သမိုင်း၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ၊ Microbiology, Biotechnology, Biochemistry, Environmental Studies, Geology, B.A (မြန်မာမှု)၊ B.A (ရသ)၊ B.A(ဂီတ)၊ B.A (သဘင်)၊ B.A (ပန်းချီ)၊ B.A (ပန်းပု)၊ B.Sc (Sports), B.Econ (Stats), B.Com ရရှိပြီးသူတွေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပဘွဲ့ရ တွေအနေနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် အသက် ၃၀ နှစ်ထက် မကြီးသူ၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် အသက် (၃၅) နှစ်ထက် မကြီးသူဖြစ်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ပူးတွဲတင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဘွဲ့ကြို ဒီပလိုမာဘွဲ့ (Dip.IT)

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဘွဲ့ကြို ဒီပလိုမာဘွဲ့ Dip.IT သင်တန်း ကို အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီး လျှောက်လွှာပိတ်ရက်တွင် အသက် ၂၁ နှစ် ထက် မကျော်လွန်သူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာ အချိန်ပိုင်းသင်တန်းဖြစ်ပြီး Module ၁၀ ခုသင်ကြားရမှာပါ။ Module တစ်ခုကို စာသင်ပတ် ၁၀ ပတ်ဖြစ်ပြီး ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပင်ကိုုစွမ်းရည်စစ်ဆေးခြင်း (Aptitude Test) ကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။