ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ေခၚယူတဲ့ပညာသင္ဆုမ်ား

[ Zawgyi ]

New Zealand ASEAN Scholarships

နယူးဇီလန္အစိုးရ ပညာသင္ဆုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ New Zealand ASEAN Scholarships ကို မၾကာခင္မွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

New Zealand ASEAN ပညာသင္ဆုက ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါဝင္အာဆီယံ ႏိုင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အခြင့္အေရး ပို႐ွိပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Annually ေပးတဲ့ Full ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကေန မတ္လ ၁၄ ရက္ထိ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Postgraduate (Post-graduate Certificate, Postgraduate Diploma, MastersDegree, PhD) ေတြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ New Zealand ASEAN scholarships ေလွ်ာက္ဖို႔တြက္ IELTS/TOEFL အမွတ္မရွိထားလည္း ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။ ေလွ်ာက္ၿပီးမွ IELTS သို႔ TOEFL ေျဖဖို႔လို႔ရင္ ပညာသင္ဆုတာဝန္႐ွိသူက ဘယ္အခ်ိန္ေျဖရမလဲ အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ အြန္လိုင္းကေန တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလို ျမန္မာမွာ႐ွိတဲ့ နယူးဇီလန္သံ႐ံုးကေနတစ္ဆင့္ Paper applications ပို႔ၿပီးလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ New Zealand ASEAN scholarships ေလွ်ာက္ဖို႔တြက္ IELTS/TOEFL အမွတ္မရွိထားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ၿပီးမွ IELTS သို႔ TOEFLေျဖဖို႔လို႔ရင္ ပညာသင္ဆုတာဝန္ရွိသူက ဘယ္ခ်ိန္ေျဖရမလဲ အေၾကာင္း ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အခ်က္လက္ေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္လက္ေတြကို ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွ ေပးအပ္တဲ့ Austalia Awards Scholarships

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွေပးအပ္တဲ့ Australia Awards Scholarships ေခၚယူေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အရည္ အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။AAS က ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Annually ေပးတဲ့ Full ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကေန ဧပရယ္ ၃၀ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ မာစတာတန္းနဲ႔ PhD အတြက္ေပးေပမယ့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Master တန္းပဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။Australia Awards Scholarsips ေလွ်ာက္ဖို႔တြက္ IELTS/TOEFL အမွတ္ရွိထားဖို႔မလိုပါဘူး။ ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္ ေတြရဲ႕ဝင္ခြင့္အတြက္ (IELTS 6.0 ကေန 6.5) ႐ွိဖို႔လိုပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴး ပါ၀င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ IELTS မရွိထားပါက အဲ့ကာလအတြင္း ေျဖဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (DEFT က စာေမးပြဲေၾကးေထာက္ပံ့ေပးပါမယ္)။

ပညာသင္ဆုရသြားတဲ့ခါ အဂၤလိပ္စာ အားနည္းေနေသးတဲ့သူေတြအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားတြက္ ၁၂ လ ထိသင္တန္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းကေန ေလွ်ာက္ထားပါက ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္မည့္ Chevening Scholarships

Chevening Scholarships သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ နိုင္ငံတကာ မွေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေခၚယူတဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ရွီးဗနင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအႀကီးမားဆံုးပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ဘြဲ႕လြန္ပညာေတြဆက္လက္သင္ၾကားဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကိုေပးအပ္ေနတဲ့အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ တကၠသိုလ္ေတြ၊ အျခား ကၽြမ္းက်င္ ပညာသင္ၾကားေရးအဖြဲ႕အစည္းဌာနေတြမွာ တစ္ႏွစ္တာမဟာဘြဲ႕ေတြ တက္ေရာက္သင္ၾကားရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရွီးဗနင္းပညာသင္ဆုေတြကိုခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရိွပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပညာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒ၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြမွာ မဟာဘြဲ႕ရယူဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ သံ႐ံုးမွ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုမွာ ၿဗိတိန္ ျပည္ဝင္ခြင့္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္၊ (တစ္ႏွစ္တြင္ ေပါင္ ၁၃,၀၀၀ ထက္ မပိုေသာ) ေက်ာင္းလခအားလံုး၊ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြနဲ႔ အသံုးစရိတ္ေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလခတစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပါင္ ၁၃,၀၀၀ ထက္ပိုေသာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုပါကပညာသင္စရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေလွ်ာက္ထား သူေတြကိုယ္တိုင္ ကုန္က်ခံရမွာျဖစ္ၿပီး ပညာေတာ္သင္ဆုေတြမွာ မီွခို သူေတြအတြက္ စရိတ္ပါဝင္ျခင္း မရွိပါဘူး။

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ရရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ရွီးဗနင္းပညာေတာ္သင္ဆုေလွ်ာက္ထားဖို႔ အဂၤလိပ္စာ အနိမ့္ဆံုးလုိအပ္ခ်က္မွာ IELTS 6.5, IBT TOEFL 79 (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကေနေပးအပ္တဲ့ Fulbright ပညာသင္ဆု

Fulbright Foreign Student Scholarship Program, Fulbright Foreign Language Teaching Assistant နဲ႔ Humphrey Fellowship အတြက္ ပညာသင္ဆုေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေတြကို ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလမွာ ေခၚယူတာျဖစ္ပါတယ္။ Fulbright Foreign Student Scholarship Program ဟာ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္ ႏိုင္မယ့္ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အားလံုးကို စဥ္းစားေပးမွာျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္မွာမဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါတယ္။
မိမိတက္ေရာက္လိုတဲ့ ဘာသာရပ္အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အေျခခံဘြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လူေနမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ဗဟုသုတရေစဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၉ လ ေလ့လာခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Hubert H.Humphrey Fellowship ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ တစ္ႏွွစ္တာပညာသင္ၾကားခြင့္ရမယ့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္အားလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ ရွိတဲ့သူေတြသာေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအႀကီးအကဲခြင့္ျပဳခ်က္ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္ေတြထဲကတစ္ခုကုိ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းအရာေတြကို Rangoon [email protected] ကုိ အီးေမးလ္ပုိ႔ၿပီးေတာ့လည္း ေတာင္းယူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အေမရိကန္သံ႐ံုးကေနလည္း သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-ေဝေဝ

[ Unicode ]

New Zealand ASEAN Scholarships

နယူးဇီလန်အစိုးရ ပညာသင်ဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ New Zealand ASEAN Scholarships ကိုမကြာခင်မှာ လျှောက်ထားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

New Zealand ASEAN ပညာသင်ဆုက မြန်မာနိုင်ငံ အပါဝင်အာဆီယံ နိုင်ငံအတွက် သီးသန့်ပေးတဲ့ ပညာသင်ဆုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် အခွင့်အရေး ပိုရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Annually ပေးတဲ့ Full ပညာသင်ဆုဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကနေ မတ်လ ၁၄ ရက်ထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Postgraduate (Post-graduate Certificate, Postgraduate Diploma, MastersDegree, PhD) တွေအတွက် လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ New Zealand ASEAN scholarships လျှောက်ဖို့တွက် IELTS/TOEFL အမှတ်မရှိထားလည်း လျှောက်လို့ရပါတယ်။ လျှောက်ပြီးမှ IELTS သို့ TOEFL ဖြေဖို့လို့ရင် ပညာသင်ဆုတာဝန်ရှိသူက ဘယ်အချိန်ဖြေရမလဲ အကြောင်းကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လျှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သလို မြန်မာမှာရှိတဲ့ နယူးဇီလန်သံရုံးကနေတစ်ဆင့် Paper applications ပို့ပြီးလည်း လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ New Zealand ASEAN scholarships လျှောက်ဖို့တွက် IELTS/TOEFL အမှတ်မရှိထားလည်း လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ပြီးမှ IELTS သို့ TOEFLဖြေဖို့လို့ရင် ပညာသင်ဆုတာဝန်ရှိသူက ဘယ်ချိန်ဖြေရမလဲ အကြောင်း ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်လက်တွေ၊ လိုအပ်တဲ့ အချက်လက်တွေကို ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

သြစတြေးလျအစိုးရမှ ပေးအပ်တဲ့ Austalia Awards Scholarships

သြစတြေးလျအစိုးရမှပေးအပ်တဲ့ Australia Awards Scholarships ခေါ်ယူတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက် ကျောင်းသားတွေရဲ့အရည် အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပေးအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။AAS က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Annually ပေးတဲ့ Full ပညာသင်ဆုဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကနေ ဧပရယ် ၃၀ ရက်အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ မာစတာတန်းနဲ့ PhD အတွက်ပေးပေမယ့် မြန်မာ ကျောင်းသားတွေအတွက် Master တန်းပဲ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။Australia Awards Scholarsips လျှောက်ဖို့တွက် IELTS/TOEFL အမှတ်ရှိထားဖို့မလိုပါဘူး။ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် တွေရဲ့ဝင်ခွင့်အတွက် (IELTS 6.0 ကနေ 6.5) ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အင်တာဗျူး ပါ၀င်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ IELTS မရှိထားပါက အဲ့ကာလအတွင်း ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (DEFT က စာမေးပွဲကြေးထောက်ပံ့ပေးပါမယ်)။

ပညာသင်ဆုရသွားတဲ့ခါ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းနေသေးတဲ့သူတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားတွက် ၁၂ လ ထိသင်တန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေရာမှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ လျှောက်ထားပါက ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါတယ်။

ဗြိတိန်အစိုးရမှ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ပေးအပ်မည့် Chevening Scholarships

Chevening Scholarships သည် ဗြိတိန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာ မှကျောင်းသားများအတွက် နှစ်စဉ် ခေါ်ယူတဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ရှီးဗနင်းသည် နိုင်ငံခြားမှ ကျောင်းသားများအတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးမားဆုံးပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ဘွဲ့လွန်ပညာတွေဆက်လက်သင်ကြားဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကိုပေးအပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန် တက္ကသိုလ်တွေ၊ အခြား ကျွမ်းကျင် ပညာသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းဌာနတွေမှာ တစ်နှစ်တာမဟာဘွဲ့တွေ တက်ရောက်သင်ကြားရယူနိုင်ဖို့အတွက် ရှီးဗနင်းပညာသင်ဆုတွေကိုချီးမြှင့်လျက်ရှိပါတယ်။

နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပညာ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေအပါအဝင် ဥပဒေ၊ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအစရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေမှာ မဟာဘွဲ့ရယူဖို့အတွက် လျှောက်လွှာတွေကို သံရုံးမှ လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ဆုမှာ ဗြိတိန် ပြည်ဝင်ခွင့်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ အသွားအပြန် လေယာဉ် လက်မှတ်၊ (တစ်နှစ်တွင် ပေါင် ၁၃,၀၀၀ ထက် မပိုသော) ကျောင်းလခအားလုံး၊ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေနဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းလခတစ်နှစ်လျှင် ပေါင် ၁၃,၀၀၀ ထက်ပိုသော သင်တန်းကို တက်ရောက်လိုပါကပညာသင်စရိတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လျှောက်ထား သူတွေကိုယ်တိုင် ကုန်ကျခံရမှာဖြစ်ပြီး ပညာတော်သင်ဆုတွေမှာ မှီခို သူတွေအတွက် စရိတ်ပါဝင်ခြင်း မရှိပါဘူး။

ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားသူတွေဟာ လျှောက်ထားချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက် အဆင့်ရရှိရမှာဖြစ်ပြီး ရှီးဗနင်းပညာတော်သင်ဆုလျှောက်ထားဖို့ အင်္ဂလိပ်စာ အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်မှာ IELTS 6.5, IBT TOEFL 79 (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့နဲ့ ညီမျှတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

အမေရိကန်နိုင်ငံကနေပေးအပ်တဲ့ Fulbright ပညာသင်ဆု

Fulbright Foreign Student Scholarship Program, Fulbright Foreign Language Teaching Assistant နဲ့ Humphrey Fellowship အတွက် ပညာသင်ဆုတွေ လျှောက်ထားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပညာသင်ဆုတွေကို နှစ်စဉ်ဧပြီလမှာ ခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ Fulbright Foreign Student Scholarship Program ဟာ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ မဟာဘွဲ့တက်ရောက် နိုင်မယ့်ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အားလုံးကို စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်သလို မြန်မာပြည်မှာမဟာဘွဲ့ရရှိပြီးသူများလည်း လျှောက် ထားနိုင်ပါတယ်။
မိမိတက်ရောက်လိုတဲ့ ဘာသာရပ်အနေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံဘွဲ့ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရန် လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ဆရာ၊ ဆရာမတွေအတွက် သင်ကြားမှုစွမ်းရည်၊ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ လူနေမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို ဗဟုသုတရစေဖို့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ၉ လ လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၀ နှစ်အောက် ဖြစ်ရမယ်လို့ သိရပါတယ်။

Hubert H.Humphrey Fellowship ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုမှာ တစ်နှှစ်တာပညာသင်ကြားခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်အားလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက် လုပ်သက်အနည်းဆုံး ၅ နှစ် ရှိတဲ့သူတွေသာလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကြီးအကဲခွင့်ပြုချက်ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဖူးလ်ဘရိုက်ပညာတော်သင် အစီအစဉ်တွေထဲကတစ်ခုကို လျှောက် ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ဆုအကြောင်းအရာတွေကို Rangoon [email protected] ကို အီးမေးလ်ပို့ပြီးတော့လည်း တောင်းယူ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အမေရိကန်သံရုံးကနေလည်း သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။