ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာသင္ဆုမ်ား

[ Zawgyi ]

ပညာေတာ္သင္ဆုနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ရျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားအတြက္ အရမ္းကို ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခုဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ သိန္းရာခ်ီတဲ့ ေက်ာင္းလခေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ရျခင္းဟာ မိမိရဲ႕ ပညာေရး၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ မိတ္ေဆြေတြ တိုးပြားလာႏိုင္သလို မိမိဘဝတိုးတက္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုရဖို႔
အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကေပးအပ္တဲ့ ပညာေတာ္သင္ဆုေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ Scholarship Body ေတြကေပးတာ၊ ေက်ာင္းကေပးတာရွိတယ္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ Admission Letter နဲ႔ တြဲေလၽွာက္ရတာရွိတယ္။ Scholarship Body ေတြက ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေက်ာင္းေလၽွာက္ေပးတာရွိတယ္။ Partial Scholarship ေတြရွိတယ္၊ Full
Scholarship ေတြရွိတယ္။ ကိုယ္ကဘယ္ဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ပါ။

Online မွာ ရွာေဖြပါ။ ၿပီးရင္ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုတန္းစီ မိမိနဲ႔အဆင္ေျပတာကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားပါ။ ျပင္ပဗဟုသုတကို ေလ့လာၿပီး မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတာကို ေလွ်ာက္ထား ေစခ်င္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ ပညာသင္ဆု

တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေျဖဆိုၿပီးစီးသည္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရရွိသူနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ေနသူ ေတြအနက္ ေငြေၾကးအမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိသူေတြကို ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေျဖဆိုၿပီးသည္အထိ ပညာသင္ဆုေတြကို EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION က ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီသူေတြမွ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႕၏ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူေတြကို ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေငြေတြ လစဥ္ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္၊ သြားဘက္ ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE)၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (COE)၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၅၀ ဦးကို ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသူေတြကို ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေတြအတြက္ လစဥ္တစ္သိန္းခြဲ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြအတြက္ လစဥ္ငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆုံးႏွစ္အထိ ပညာသင္ဆုေတြကို လစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သူေတြကိုသာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္၍ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားသူေတြအေနနဲ႔ EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION ဖုန္း ၀၁- ၅၀၇၄၉၆၊ ၀၁- ၄၀၇၄၉၇ ကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ICT Talent Scholarship

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာကၠသိုလ္ေတြက ICT ဘာသာရပ္မွာ ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို Huawei မွ ICT Talent Scholarship ေတြ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ICT ဘာသာရပ္မွာ ထူးခၽြန္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး Huawei Technologies (Yangon) သုိ႔ အဆိုျပဳေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ Huawei Technologies (Yangon) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္စီတီနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ဘာသာရပ္မွာထူးခြၽန္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၀ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို USD 1000 (သို႔) ၎နဲ႔ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာ က်ပ္ေငြကို ခ်ီးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ တကၠသိုလ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကိုလိုက္နာၿပီး စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ အေရးယူခံရဖူးျခင္းမရွိသူ၊ ICT နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ဘာသာရပ္မွာ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ေနာက္ဆုံးႏွစ္ တက္ေရာက္ေနသူ၊ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္မွာ တက္ေရာက္ေနၿပီး Roll No.1 မွ 5 အထိ ရရွိထားသူ၊ ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ ICT ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ မွာ ထူးခြၽန္သူေတြ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

KMD Institute ႏွင့္ NCC Education (UK) တို႔မွ ပူးေပါင္းေပးအပ္မည့္ ရာႏႈန္းျပည့္ပညာသင္ဆု

KMD Institute မွ NCC Education (UK) ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသင္တန္းေၾကးနဲ႔ စာေမးပြဲေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွႏိုင္မယ့္ ပညာေတာ္သင္ဆု (Fully Funded Scholarship)မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၉ မတ္လမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မယ့္ NCC ပထမႏွစ္ ဒီပလိုမာ တန္းခြဲသစ္ေတြအတြက္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကာတင္ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို သက္မွတ္ထားတဲ့ ရက္မွာ interview ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး NCC Education မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ အေၾကာင္းျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေတာ္သင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ Online မွ English (အဂၤလိပ္) လို ျဖည့္စြက္တင္သြင္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူေတြဟာ ပညာေတာ္သင္ဆုရရိွခဲ့ပါက ၂၀၁၉ မတ္လမွာ ဖြင့္လွစ္မယ့္ ပထမႏွစ္ အတန္းသစ္မ်ားမွာ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ အေသးစိတ္ သိရိွလို ပါကKMD ဖုန္း ၀၁-၇၀၀၈၉၅၊ ၅၀၂၂၃၃၊ ၅၃၄၁၇၀၊ ၅၂၇၄၃၆ ကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

-ေဝေဝ

[ Unicode ]

ပညာတော်သင်ဆုနဲ့ ကျောင်းတက်ရခြင်းဟာ ကျောင်းသားအတွက် အရမ်းကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ သိန်းရာချီတဲ့ ကျောင်းလခတွေ ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေနဲ့ ကျောင်းတက်ရခြင်းဟာ မိမိရဲ့ ပညာရေး၊ အတွေ့အကြုံ၊ မိတ်ဆွေတွေ တိုးပွားလာနိုင်သလို မိမိဘဝတိုးတက်ဖို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ဆုရဖို့
အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကပေးအပ်တဲ့ ပညာတော်သင်ဆုတွေက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Scholarship Body တွေကပေးတာ၊ ကျောင်းကပေးတာရှိတယ်။ ကျောင်းဝင်ခွင့် Admission Letter နဲ့ တွဲလျှောက်ရတာရှိတယ်။ Scholarship Body တွေက ရွေးချယ်ပြီးမှ ကျောင်းလျှောက်ပေးတာရှိတယ်။ Partial Scholarship တွေရှိတယ်၊ Full
Scholarship တွေရှိတယ်။ ကိုယ်ကဘယ်ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်ပါ။

Online မှာ ရှာဖွေပါ။ ပြီးရင် တစ်ခုပြီး တစ်ခုတန်းစီ မိမိနဲ့အဆင်ပြေတာကို ရွေးချယ်လျှောက်ထားပါ။ ပြင်ပဗဟုသုတကို လေ့လာပြီး မိမိဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတာကို လျှောက်ထား စေချင်ပါတယ်။

ပြည်တွင်းမှ လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ ပညာသင်ဆု

တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ် ဖြေဆိုပြီးစီးသည်အထိ နှစ်စဉ် ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ဆု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ပထမနှစ်ကျောင်းတက်ခွင့်ရရှိသူနဲ့ ကျောင်းတက်နေသူ တွေအနက် ငွေကြေးအမှန်တကယ် အခက်အခဲရှိသူတွေကို ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်ဖြေဆိုပြီးသည်အထိ ပညာသင်ဆုတွေကို EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION က နှစ်စဉ် ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီသူတွေမှ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဘုတ်အဖွဲ့၏ စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူတွေကို ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ငွေတွေ လစဉ်ပေးအပ် ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ သွားဘက် ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (COE)၊ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် (COE)၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (COE)၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်တို့ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၅၀ ဦးကို ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ဆုရွေးချယ်ခြင်း ခံရသူတွေကို နှစ်စဉ် ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေအတွက် လစဉ်တစ်သိန်းခွဲ ကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှစ်စဉ် ကျောင်းပိတ်ရက်တွေအတွက် လစဉ်ငါးသောင်းကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ ပညာသင်ဆုတွေကို လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ရန် အမှန်တကယ် လိုအပ်သူတွေကိုသာ စိစစ်ရွေးချယ်၍ ချီးမြှင့်ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION ဖုန်း ၀၁- ၅၀၇၄၉၆၊ ၀၁- ၄၀၇၄၉၇ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။

ICT Talent Scholarship

နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာက္ကသိုလ်တွေက ICT ဘာသာရပ်မှာ ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို Huawei မှ ICT Talent Scholarship တွေ စိစစ်ရွေးချယ် ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ICT ဘာသာရပ်မှာ ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့ အမည်စာရင်းတွေကို စိစစ်ရွေးချယ်ပြီး Huawei Technologies (Yangon) သို့ အဆိုပြုပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ Huawei Technologies (Yangon) တို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်စီတီနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဘာသာရပ်မှာထူးချွန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၅၀ ဦးကို ရွေးချယ်ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတစ်ဦးကို USD 1000 (သို့) ၎င်းနဲ့ညီမျှတဲ့ မြန်မာ ကျပ်ငွေကို ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ထူးချွန်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ ရွေးချယ်ရာမှာ တက္ကသိုလ်ရဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းကိုလိုက်နာပြီး စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ အရေးယူခံရဖူးခြင်းမရှိသူ၊ ICT နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဘာသာရပ်မှာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း နောက်ဆုံးနှစ် တက်ရောက်နေသူ၊ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာ တက်ရောက်နေပြီး Roll No.1 မှ 5 အထိ ရရှိထားသူ၊ ၀န်ကြီးဌာနအဆင့် ICT ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ မှာ ထူးချွန်သူတွေ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

KMD Institute နှင့် NCC Education (UK) တို့မှ ပူးပေါင်းပေးအပ်မည့် ရာနှုန်းပြည့်ပညာသင်ဆု

KMD Institute မှ NCC Education (UK) နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသင်တန်းကြေးနဲ့ စာမေးပွဲကြေးကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနိုင်မယ့် ပညာတော်သင်ဆု (Fully Funded Scholarship)များ ပေးအပ်ချီးမြှင့် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၉ မတ်လမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်မယ့် NCC ပထမနှစ် ဒီပလိုမာ တန်းခွဲသစ်တွေအတွက် ပညာသင်ဆုပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကာတင်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို သက်မှတ်ထားတဲ့ ရက်မှာ interview ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး NCC Education မှ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ အကြောင်းပြန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတော်သင်ဆုလျှောက်ထားလိုတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ ပညာတော်သင်ဆု လျှောက်လွှာဖောင်တွေကို ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ Online မှ English (အင်္ဂလိပ်) လို ဖြည့်စွက်တင်သွင်း ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာတင်သူတွေဟာ ပညာတော်သင်ဆုရရှိခဲ့ပါက ၂၀၁၉ မတ်လမှာ ဖွင့်လှစ်မယ့် ပထမနှစ် အတန်းသစ်များမှာ မဖြစ်မနေ တက်ရောက်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ အသေးစိတ် သိရှိလို ပါကKMD ဖုန်း ၀၁-၇၀၀၈၉၅၊ ၅၀၂၂၃၃၊ ၅၃၄၁၇၀၊ ၅၂၇၄၃၆ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။