အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း

ဖုန္းမွာတပ္ဆင္ၿပီး အေဝးမွ ျမင္ကြင္းေတြကို ဆြဲယူ႐ိုက္ကူးႏိုင္သလို ဖုန္းမပါဘဲ သာမန္မ်က္စိျဖင့္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္္မယ့္ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ကြင္းအနီး အေဝး ၁၂၀၀ မီတာမွ ၉၆၀၀ မီတာအတြင္း ျမင္ကြင္းေပၚ မူတည္ကာ ေရွ႕မွန္ေရာ ေနာက္မွန္ပါ 35×50 ခ်ိန္ၫွိႏိုင္ဖို႔ လွည့္ခ်ိန္စနစ္၂ မ်ိဳး ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိတ္မွန္ဘီလူးကို လွည့္ခ်ိန္တဲ့ လက္လွည့္နဲ႔ ေရွ႕မွန္ဘီလူးကိုခ်ိန္တဲ့ လက္လွည့္အေသး နီးကပ္စြာရွိတာေၾကာင့္ လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာ ခ်ိန္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔တြဲဖို႔ကလစ္၊ အၿငိမ္ထားၿပီး႐ိုက္ဖို႔ Tripod ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေရစိုလည္းခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ကိုင္ႀကိဳးပါရွိသလို လြတ္က်၊ ျပဳတ္က် အၾကမ္းခံ၊ အပ်က္အစီးနည္းေအာင္ ရာဘာသားနဲ႔ အုပ္ေပးထားပါတယ္။ အေလးခ်ိန္ 280g သာရွိၿပီး ေရွ႕ေနာက္မွန္ပိတ္အဖံုး၊ လက္ကိုင္ႀကိဳးကြင္း၊ ခါးခ်ိတ္အိတ္၊ ဖုန္းတပ္ဆင္ရန္ကလစ္၊ မွန္သုတ္ပုဝါ၊ mini tripod စတာေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ တန္ဖိုး ၂၃,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ Green Land ဖုန္း ၀၉၂၅၀၆၄၀၁၈၀ မွာ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း