အာရွအဆင့္ The 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ၿပိဳင္ပြဲ

[ Zawgyi ]

အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ “2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest” ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Baylor University မွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ ICPC အဖြဲ႕အစည္း၊ icpc foun-dation နဲ႔ JETBRAINS (programming tools) တို႔ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးေပးမႈနဲ႔ The 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္နဲ႔ ၉ ရက္ေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ တတိယအႀကိမ္္အျဖစ္ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ၿပိဳင္ပြဲဆိုတာဘာလဲ

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပမယ့္ 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ၿပိဳင္ပြဲဟာ ICPC (International Collegiate Programming Contest) အဖြဲ႕အစည္းမွ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ Programming Contest ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ICPC Programming Contests ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေနစတင္ၿပီး အိမ္ရွင္တကၠသိုလ္အျဖစ္ ႀကီးမွဴးကာ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ (အာရွအဆင့္) ၿပိဳင္ပြဲေတြကို က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္ (အာရွအဆင့္) ၿပိဳင္ပြဲ 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest မွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား (၂၆) ခုမွ ေက်ာင္းသား/သူအသင္းေပါင္း (၆၈) သင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ထိုင္ဝမ္၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရိွ တကၠသိုလ္ (၈) ခုမွ အသင္း (၂၁) သင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest မွ ခ်န္ပီယံအသင္းေတြဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္မွ ဧၿပီလ ၅ ရက္အထိ porto city, Portugal ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္မယ့္ World Finals ICPC 2019 ၿပိဳင္ပြဲကို ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။

International Collegiate Programming Contest (ICPC) ၿပိဳင္ပြဲရည္ရြယ္ခ်က္

ICPC Programming Con-test ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ခံက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြမွ ေက်ာင္းသား/သူေတြဟာ Programming Contest ၿပိဳင္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳကို ရရွိႏိုင္ေစျခင္း၊ အာရွေဒသအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားျပဳ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္၊ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ဖလွယ္ခြင့္မ်ားရရွိေစျခင္း၊ Computer Pro-gramming Logic ေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြေပၚထြက္ လာေစျခင္းအျပင္ အနာဂတ္ ICT  မ်ဳိးဆက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတာေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့ေသာ ICPC Asia Yangon Programming Contests ၿပိဳင္ပြဲမ်ား

ACM-ICPC (Association for Computing Machinery and International Collegiate Programming Contest) အဖြဲ႕အစည္းမွ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄-၂၅ ရက္မ်ားက 2016 Asia Yangon National Programming Contest ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၂၄ ခုမွၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းေပါင္း ၆၅ သင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၉၅ ဦးတို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အသင္း ၃၈ သင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ၊ အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၊ 2016 ACM ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္နဲ႔ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွ အိမ္ရွင္တကၠသိုလ္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲမွာ Asia Pacific and Indochina Peninsula Region ရွိ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္မ်ားမွအသင္း ၂၂ သင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအသင္း ၃၈ သင္း၊ စုစုေပါင္းအသင္း ၆၀ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ 2017 Myanmar Collegiate Programming Contest ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ နဲ႔ ၂၆ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့ရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ စုစုေပါင္းတကၠသိုလ္ ၂၆ ေက်ာင္းမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းေပါင္း ၆၂ သင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ၊ အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၊ 2017 ACM ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ACM၊ icpc foundation နဲ႔ JETBRAINS (programming tools) အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ၁၀ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့ရာ၊ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အသင္းေပါင္း ၂၉ သင္းနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ ၁၀ ခုမွ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အသင္းေပါင္း ၁၅ သင္း၊ စုစုေပါင္း ၄၄ သင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ACM-ICPC World Finals ၿပိဳင္ပြဲေတြကိုလည္း ACM-ICPC မွႀကီးမွဴးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ အိမ္ရွင္တကၠသိုလ္အျဖစ္ လက္ခံကာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွၿပီး၊ အဆိုပါ ACM-ICPC World Finals ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံအသီးသီးရိွ တကၠသိုလ္ေတြမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ (Regional Programming Contest) ၿပိဳင္ပြဲေတြမွ ခ်န္ပီယံအသင္းေတြ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ICPC Asia Yangon Regional Programming Con-tests ေတြကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ရာမွာ ျပည္တြင္းမွ MPT ရဲ႕အဓိကပံ့ပိုးမႈ၊ IT company ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Signal Based Myanamr Co.,Ltd.၊ Being Myanmar Co.,Ltd.၊ Hirokei System Myanmar Co.,Ltd.၊ New Westmister Institute၊ Nuzay Co.,Ltd.၊ Vision to Motion(V2M)၊ STI Institute မီဒီယာေတြျဖစ္တဲ့ Internet Journal၊ Duwun နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းတို႔မွ ကူညီပံ့ပိုးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ သခ်ၤာဌာနရဲ႕ Universities Computer Center (UCC) အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ Institute of Computer Science and Technology (ICST) အမည္နဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွာ University of Computer Studies, Yangon (UCSY) အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕ (B.C.Sc)၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘြဲ႕ (B.C.Tech)၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕ (M.C.Sc)၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕ (M.C.Tech)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D(IT)) ဘြဲ႕သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၂၄၁၅ ဦး တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ဟာ အမွတ္ ၄ လမ္းမႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ တည္ရွိပါတယ္။

[ Unicode ]

အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲ “2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest” ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာ တတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

အမေရိကန်နိုင်ငံ Baylor University မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ ICPC အဖွဲ့အစည်း၊ icpc foun-dation နဲ့ JETBRAINS (programming tools) တို့ရဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပ့ံပိုးပေးမှုနဲ့ The 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ တတိယအကြိမ််အဖြစ် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ပြိုင်ပွဲဆိုတာဘာလဲ

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပမယ့် 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ပြိုင်ပွဲဟာ ICPC (International Collegiate Programming Contest) အဖွဲ့အစည်းမှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနဲ့ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ Programming Contest ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ ICPC Programming Contests ပြိုင်ပွဲတွေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီး အိမ်ရှင်တက္ကသိုလ်အဖြစ် ကြီးမှူးကာ နိုင်ငံအဆင့်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့် (အာရှအဆင့်) ပြိုင်ပွဲတွေကို ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ယခုနှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံ တကာအဆင့် (အာရှအဆင့်) ပြိုင်ပွဲ 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest မှာလည်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ (၂၆) ခုမှ ကျောင်းသား/သူအသင်းပေါင်း (၆၈) သင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ထိုင်ဝမ်၊ စင်ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် (၈) ခုမှ အသင်း (၂၁) သင်း ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါ 2018 ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest မှ ချန်ပီယံအသင်းတွေဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်မှ ဧပြီလ ၅ ရက်အထိ porto city, Portugal နိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့် World Finals ICPC 2019 ပြိုင်ပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

International Collegiate Programming Contest (ICPC) ပြိုင်ပွဲရည်ရွယ်ချက်

ICPC Programming Con-test ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ခံကျင်းပခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေမှ ကျောင်းသား/သူတွေဟာ Programming Contest ပြိုင်ပွဲ အတွေ့အကြုံကို ရရှိနိုင်စေခြင်း၊ အာရှဒေသအတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာ ကိုယ်စားပြု ပြိုင်ပွဲဝင်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်၊ အတွေ့အကြံုတွေ ဖလှယ်ခွင့်များရရှိစေခြင်း၊ Computer Pro-gramming Logic ကောင်းမွန်တဲ့ ကျောင်းသား/သူတွေပေါ်ထွက် လာစေခြင်းအပြင် အနာဂတ် ICT မျိုးဆက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စတာတွေအတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပခဲ့သော ICPC Asia Yangon Programming Contests ပြိုင်ပွဲများ

ACM-ICPC (Association for Computing Machinery and International Collegiate Programming Contest) အဖွဲ့အစည်းမှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနဲ့ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄-၂၅ ရက်များက 2016 Asia Yangon National Programming Contest နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်၊ နိုင်ငံအဆင့် ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ၂၄ ခုမှပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း ၆၅ သင်း၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူပေါင်း ၁၉၅ ဦးတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အသင်း ၃၈ သင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် နိုင်ငံတကာ၊ အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲ၊ 2016 ACM ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက်များတွင် ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှ အိမ်ရှင်တက္ကသိုလ်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာ Asia Pacific and Indochina Peninsula Region ရှိ နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်များမှအသင်း ၂၂ သင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအသင်း ၃၈ သင်း၊ စုစုပေါင်းအသင်း ၆၀ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲ 2017 Myanmar Collegiate Programming Contest ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ နဲ့ ၂၆ ရက်တွေမှာ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပခဲ့ရာ၊ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် စုစုပေါင်းတက္ကသိုလ် ၂၆ ကျောင်းမှ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း ၆၂ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံတကာ၊ အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲ၊ 2017 ACM ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ACM၊ icpc foundation နဲ့ JETBRAINS (programming tools) အဖွဲ့အစည်းတို့မှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် ၁၀ ရက်တွေမှာ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပခဲ့ရာ၊ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အသင်းပေါင်း ၂၉ သင်းနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ် ၁၀ ခုမှ ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အသင်းပေါင်း ၁၅ သင်း၊ စုစုပေါင်း ၄၄ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ACM-ICPC World Finals ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်း ACM-ICPC မှကြီးမှူးပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ အိမ်ရှင်တက္ကသိုလ်အဖြစ် လက်ခံကာ နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး၊ အဆိုပါ ACM-ICPC World Finals ပြိုင်ပွဲသို့ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့် (Regional Programming Contest) ပြိုင်ပွဲတွေမှ ချန်ပီယံအသင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါ ICPC Asia Yangon Regional Programming Con-tests တွေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ရာမှာ ပြည်တွင်းမှ MPT ရဲ့အဓိကပံ့ပိုးမှု၊ IT company တွေဖြစ်ကြတဲ့ Signal Based Myanamr Co.,Ltd.၊ Being Myanmar Co.,Ltd.၊ Hirokei System Myanmar Co.,Ltd.၊ New Westmister Institute၊ Nuzay Co.,Ltd.၊ Vision to Motion(V2M)၊ STI Institute မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ Internet Journal၊ Duwun နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန််ပျူတာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန််ပျူတာပညာရှင်အသင်းတို့မှ ကူညီပံ့ပိုးမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ သချင်္ာဌာနရဲ့ Universities Computer Center (UCC) အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ Institute of Computer Science and Technology (ICST) အမည်နဲ့ ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှာ University of Computer Studies, Yangon (UCSY) အဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (B.C.Sc)၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ (B.C.Tech)၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (M.C.Sc)၊ မဟာကွန်ပျူတာ နည်းပညာဘွဲ့ (M.C.Tech)၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D(IT)) ဘွဲ့သင်တန်းတွေ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်မှာ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူပေါင်း ၂၄၁၅ ဦး တက်ရောက်ပညာ သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ဟာ အမှတ် ၄ လမ်းမကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ တည်ရှိပါတယ်။