သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ Developer Conference (Developer Conference 2017)

က်င္းပမည့္ေန႔ – ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ႏွင့္ ၁၉ ရက္
အခ်ိန္ – နံနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၅ နာရီ
ေနရာ – Myanmar Information & Communication Technology Park (MICT Park)
ဝက္ဘ္ဆိုက္ – www.devconmyanmar.org

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိုင္စီတီက႑ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Software Developer အရည္အေသြး ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့တဲ့ Developer Conference ကို (၇) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားအသင္း (MCPA) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Developer Conference မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းရွိ ကြန္ပ်ဳတာ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ Networking ႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အိုင္တီေက်ာင္း မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား
တကၠသိုလ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား ႏွစ္စဥ္စုေဝးကာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကေသာ တစ္ခုတည္းေသာ စုေဝးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္၍ နည္းပညာ သစ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Developer Conference ဆိုတာဘာလဲ

Developer Conference ဆိုသည္မွာ မိမိေျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္  ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ Developer Conference ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ မွာက်င္းပရာ အမ်ားစုက Google Developer Conference, Web Developer Conference, Blackberry Developer Conference, Android Developer Conference အစရွိသျဖင့္ ေဆြးေႏြး က်င္းပတဲ့ေခါင္းစဥ္အေပၚ လိုက္ၿပီး ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Developer Conference မွာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိေဆြးေႏြးလိုသမွ်ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မိမိေျပာျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ ၿပီး Developer Conference တြင္ ျပင္ပမွလာေရာက္ နားေထာင္သူေတြကလည္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Developer Conference ကို Developer မ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားသာ တက္ေရာက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ နည္းပညာကို စိတ္ပါဝင္စားသူတိုင္း မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အသက္အရြယ္ကိုလည္း ကန္႔သတ္မထားေပ။ Developer Conference မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာမယ့္သူေတြရဲ႕ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေနရာမွာ ေၾကညာေပးထားမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုၾကည့္႐ႈကာ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ အခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းနည္းပညာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ား အစရွိသည္တို႔မွ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ Developer မ်ားအတြက္ အဓိက က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္၍ Developer အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ Developer လုပ္ငန္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေလ့လာေနသူမ်ား၊ Developer ျဖစ္ခ်င္သူမ်ား အတက္ေရာက္သင့္ဆံုး အခမ္းအနားျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Developer Conference ကို ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Developerမ်ား၊ Programmer မ်ား၊ Soft-ware Programmer မ်ား၊ Software Engineer မ်ား၊ System Integrator မ်ား၊ IT Consultant မ်ားႏွင့္ ေဆာဖ္ဝဲဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲလာေသာေခတ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာမ်ားကို ကမၻာႏွင့္လိုက္မီရန္၊ ပညာရွင္မ်ားမွ ၎တို႔စမ္းသပ္ထားေသာ နည္းသစ္မ်ား၊ သိရွိထားေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ေဆာင္ရန္
ေရွာင္ရန္မ်ားကို ႏွစ္ရက္ၾကာ တင္ျပေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾကမည္ျဖစ္ရာ လက္လႊတ္မခံသင့္တဲ့ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Developer Conference 2017 မွာ ဘာေတြေဆြးေႏြးမွာလဲ

Developer Conference 2017 မွာ Upcoming Trends အျဖစ္ (Data Science, Blockchain, Quantum Computing, IoT,AI,AR,VR), Current Technologies မ်ားထဲမွ (Cloud, Virtualization, Docker, XaaS, Apps, Bots), Experience/ Case
Studies, Security, Software development and Languages, Business side of Software,UI/UX နဲ႔ Other Software related topics စတဲ့ နည္းပညာေတြကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြကေန ေဆြးေႏြးေဟာေျပာသြားမွာျဖစ္
ပါတယ္။

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဘာေတြလိုမလဲ

တက္ေရာက္လို သူေတြအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ၿပီး လက္မွတ္ဝယ္ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ လက္မွတ္မ်ားကို စတင္ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး Developer Conference Yangon 2017 အတြက္ တက္ေရာက္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပြဲေန႔မတိုင္ခင္လာ ေရာက္ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ ငါးေထာင္က်ပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ပြဲေန႔မွာ လာေရာက္ ဝယ္ယူတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ Full Charge ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္မွတ္ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြကေတာ့

1/ MCPA Office – Building (9), Ground Floor, MICT Park, Hlaing Campus

2/ MCC Computer Center – Theingyi Zay, C Ward, Third Floor, Pabedan Township

3/ GUSTO College – No. 289 (A), Pyay Road, Sanchaung Township

4/ KMD Center (1) – No. 331, Pyay Street, Myanegone, Sanchaung Township

5/ KMD Center (2) – Building No. (30/31), Insein Road, Kamaryut Township

6/ Micro Computer – No. 143, Ground Floor, 46 Street, Upper Block, Botahtaung Township

7/ Kanaung Hub – Building 14, 5th Floor,

MICT Park, Hlaing Township စတဲ့ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Developer Conference Yangon 2017 ကို လာေရာက္တဲ့သူေတြအတြက္ သိရွိလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေစဖို႔ ပြဲက်င္းပရာေနရာအနီးမွာ လမ္းၫႊန္ထားရွိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ေနရာ ဆိုင္းဘုတ္မွာလည္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြး
မယ့္သူရဲ႕ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်ိန္အစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Developer Conference 2017 အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေလ့လာႏိုင္မည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္

Developer Conference က်င္းပတဲ့အခ်ိန္တိုင္း အခမ္းအနားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လႊင့္တင္ထားေလ့ ရွိသကဲ့သို႔ ယခုႏွစ္အတြက္ကိုလည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ လႊင့္တင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Developer Conference ရဲ႕
ပင္မဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာကေတာ့ www.devconmyanmar.org ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ Developer Conference 2017 ရန္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးရ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ MCPA ႐ံုး ဖုန္း ၀၁ ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉ ၇၃၀၈၈၃၃၀၊ အီးေမးလ္ [email protected] သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Devcon ၏ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕

Developer Conference 2017 ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေသး၊ ငယ္၊ ႀကီးလတ္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔မွ ပံ့ပိုးကူညီထားၿပီး Media Partner မ်ားအျဖစ္ Internet Journal, Netguide တို႔မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးထားပါတယ္။

-ေအာင္သူ