September 21, 2018

သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာတကၠသိုလ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းမ်ားအားလံုးကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလိုေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္မွ စတင္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ စီစဥ္ထားခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) အတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိတဲ့အတြက္ သင္တန္းမ်ားအားလံုးကို ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ အစား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္မွသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) အတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္မယ့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ေက်ာင္းအပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ၂၁၇ ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိလုိသူေတြ အေနနဲ႔ ဖုန္း-၀၁-၅၃၇၃၉၃ သို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၲာ