လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေစမယ့္ Shortcut Key မ်ားပါဝင္တဲ့ Metal Backlit Keyboard

Gamer မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ TX30 Gold Color Metal Backlit Keyboard ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇုိင္းပိုင္းသာမက ဂိမ္းကစားတဲ့ အခ်ိန္မ်ားမွာ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေစမည့္ Shortcut Key မ်ားပါဝင္သလို USB နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားခ်ိန္မွာ ေရာင္စံုမီး ၇ ေရာင္ LED မီးမ်ားလင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Keyboard Body ကို Metal နဲ႔ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့အတြက္ ခိုင္ခ့ံမႈေကာင္းမြန္သလို အၾကမ္းခံေစ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဝယ္ယူလုိသူမ်ားအေနနဲ႔ တန္ဖိုး ၂၉,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ IT Mall Myanmar ဖုန္း-၀၉ ၇၈၁၉၀၃၃၀၅ မွာ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။