မိဘေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြသိဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ Intellectual Assets

မိဘေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြ သိဖို႔အတြက္ Intellectual Assets အေရးပါပုံကို Youth International College မွ ဆရာဦးေဇာ္လင္းက အခုလိုေျပျပခဲ့ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ေခတ္မွာ Intellectual ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြ ဘာလို႔အေရးပါလာသလဲ ဆိုရင္ ဒီအေခၚအေဝၚကေရာ ဘာလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဉာဏ္နဲ႔ ဉာဏအားနဲ႔ စိုက္ထုတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရတဲ့အလုပ္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလူသားေတြမွာ ဘာေတြရွိဖို႔လိုအပ္သလဲဆိုေတာ့ အသိဉာဏ္ပညာရွိဖို႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ Intellectual လို႔ေခၚတာပါ။ Intellectual Assets ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီလူေတြမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ HR ေတြမွာ အလုပ္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္တဲ့လူေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေလ့လာထားတဲ့ ဉာဏ္ပညာေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Asset ေတြပဲ ဒါေၾကာင့္
မို႔ စကားလုံး ႏွစ္ခုကို ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ Intellectual Assets ျဖစ္သြားတယ္။

ဒီ Assets ဆိုတဲ့စကားက ဘယ္ကလာသလဲလို႔ ဥပမာအားျဖင့္ Account မွာဆိုရင္ Fit Assets တို႔ Current Assets တို႔စသျဖင့္
ရွိၾကတယ္။ အဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အခါက်ရင္ အဲလုပ္ငန္းကို လုပ္ဖို႔အတြက္ ေနရာလိုတယ္။ အဲလုပ္ငန္းမွာ အသုံးျပဳမယ့္ ပရိေဘာဂေတြလိုတယ္။ စက္ပစၥည္းေတြလိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခါကြၽန္ေတာ္တို႔ ေငြေၾကးေတြလိုတယ္။ ဒါဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက အဲလုပ္ငန္းမွာရွိတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြ ဥပမာ အဲကြန္းေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ ပစၥည္းလိုက္ပို႔တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ၊ ပရိေဘာဂေတြ ဒါေတြက Account သေဘာအရ Fit Assets လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီ Fit Assets ေတြမရွိဘဲဘယ္ လိုသြားအလုပ္လုပ္မွာလဲအဲဒီ Fit Assets ေတြမရွိဘူးဆိုရင္ ႐ုံးမွာစားပြဲေတြ၊ ႐ုံးမွာကြန္ပ်ဴတာေတြ မရွိဘူး။

ဒါဆိုရင္ၾကမ္းျပင္မွာ ထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကမွာလား။ အဲမွမဟုတ္ Ledger စာအုပ္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီလို Fit Assets ေတြရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါေတြက အေရးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုလုပ္ငန္းလည္ ပတ္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းက ေလာေလာဆယ္ဆယ္မွာ မေအာင္ျမင္ေသးဘူး။ ဥပမာ- မေအာင္ျမင္ေသးဘူး။ မလည္ပတ္ေသးဘူး။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ေလာေလာဆယ္ ေၾကာ္ျငာခေတြ လိုမယ္။ ဝန္ထမ္းကိုေပးမယ့္ စရိတ္ေတြလိုမယ္။

အဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ လက္ထဲမွာလည္း ေငြေၾကးအခ်ိဳ႕ရွိဖို႔ လိုအပ္ေသးတယ္။ Cast ေပါ့ ဒါဘာ ေခၚလဲဆိုေတာ့ Current Assets ေတြျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္ဆိုရင္ ဥပမာ- အရင္က စာအုပ္ေတြေရးတယ္။ အဲစာအုပ္ေတြအရင္က ျဖန္႔ေဝေရာင္းခ်
တယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္က ေရးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကအုပ္ေရတစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္စသျဖင့္ ႐ိုက္ထားတယ္။ ႐ိုက္ထား
တာကို ကြၽန္ေတာ္က စတိုထဲမွာ သိမ္းထားမယ္ဆိုရင္ ဒါေတြက Current Assets ေတြပဲ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ငန္း
လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြ လုိအပ္သလဲဆိုရင္ Fit Assets ေတြလည္း လိုအပ္တယ္။ Current Assets ေတြလည္း လိုအပ္တယ္။

အဲဒီ Fit Assets Current Assets ေတြမရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုက ဘယ္လိုသြားလုပ္မလဲေယဘု ယ်အားျဖင့္ ေမးစရာရွိတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္က လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ Fit Assets ေတြရွိရမယ္။ Current Assets ေတြရွိရမယ္ေပါ့။
ဒီေန႔ေခတ္မွာ အဲဒါေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္ Assets တစ္ခု အဲဒါက လိုလာတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ Intellectual Assets ျဖစ္
တယ္။ ဒါကို သိေစခ်င္တာ အရင္တစ္ေခတ္တုန္းကေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ အဲ့လုပ္ငန္းလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ဘာအေၾကာင္းေတြပဲ သိခဲ့ၾကလဲဘာေတြကို စုေဆာင္းခဲ့ၾကသလဲဆိုရင္ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ Fit Assets ေတြဝယ္ယူတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္တယ္။ Current Assets ေတြ လက္ထဲက ကိုင္ထားတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္
သည္ Knowledge Age ပညာေခတ္ကို ေရာက္လာတယ္။ အဲေတာ့ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္က ေခတ္ေတြက တစ္ေခတ္ၿပီး တစ္ေခတ္ ေျပာင္းလာတယ္။

အဲအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ငယ္ငယ္တုန္းကသင္ခဲ့ရတဲ့ စက္မႈေခတ္ ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးလိုမ်ိဳးအရင္တုန္းကေတာ့ ဒါ Industry Revolution ဆိုၿပီး ျဖစ္တယ္။ စစခ်င္းကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါ ၿဗိတိန္ဘက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ အဲမွာဘာေတြေပၚလာလဲဆိုေတာ့ ရက္ကန္းစက္ေတြ၊ ရက္ကန္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ စတာေတြ ေပၚလာတယ္။ ဒါကတစ္ခ်က္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါကိုဘာလို႔ ေခၚ
လဲဆိုေတာ့ First Week လို႔ ေျပာမယ္ဆို ေျပာလို႔ရတယ္။ ကမၻာကို ႐ုိက္ခဲ့တဲ့လိႈင္းေတြထဲက ပထမလိႈင္းေပါ့။

ဒုတိယတစ္ခုအေနနဲ႔ဘာ ျဖစ္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ ေရေႏြးေငြ႕ စက္ေခါင္းေတြ ေပၚလာတယ္။ ရထားသံလမ္းေတြ ေပၚလာတယ္။ ဒါ  Industry Revolution ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာသလဲဆိုေတာ့ Electronic ဆိုတဲ့ေခတ္ကို ေရာက္လာတယ္။ Electronic ဆိုတဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္
လာၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Electronic ပစၥည္းေတြေပၚလာတယ္။ Electronic နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Electronic ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ တိုးတက္မႈ
ျဖစ္လာတယ္။ ဒါကမၻာကိုေနာက္ ထပ္႐ိုက္ခတ္တဲ့ လိႈင္းအေနနဲ႔ တတိယလိႈင္း ျဖစ္လာတယ္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ Digital Revolution ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ IT ဘက္မွာဆို အင္တာနက္ Protocol ေပၚလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကမၻာမွ
Internet Protocol ေၾကာင့္ Internet ေတြျဖစ္လာတယ္။ ကမၻာႀကီးက ရြာႀကီးတစ္ရြာလို ျဖစ္သြား တယ္လို႔ တင္စားၿပီးေျပာၾကတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ ကမၻာျပားၿပီဆိုၿပီးThe World Is Flat ဆိုၿပီး အေခၚအေဝၚေတြစသျဖင့္ ေပၚ လာတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း Electronic Commerce မ်ားေပၚလာတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ Mobile Commerce ေတြေပၚလာတယ္။ အရာရာတုိင္းက Digital Revolution ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးက ကူးေျပာင္းသြားတယ္။ အဲလိုေျပာင္းသြားတဲ့အ ေျခအေနမွာ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ အခါမွာ Traditional Economy ေပါ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ဖို႔အတြက္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဖြင့္ဖို႔အတြက္ အခန္းတစ္ခန္း ငွားလုိက္မယ္လို႔ ဒါမွမဟုတ္ ႐ုံးခန္းတစ္ခန္း ငွားလိုက္တယ္လို႔ ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္သြားတယ္။ အဲေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Mobile Commerce တို႔ Electronic Commerce တို႔
ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာက်ေတာ့ အေခၚအေဝၚတစ္ခုက Brick and Click ဆိုတာျဖစ္လာတယ္။ ဒီအေခၚအေဝၚက ျဖစ္လာတာ နည္းနည္းေတာ့ၾကာၿပီ Brick ဆိုတာကအုတ္ခဲေပါ့ Click ဆိုတာ Mouse ကိုႏွိပ္တာ Click ႏွိပ္ တာကိုေခၚတာေပါ့။ ဒါအရင္ေခတ္က Electronic Commerce ေပၚခဲ့တဲ့ အေခၚ အေ၀ၚတစ္ခုေပါ့ေနာ္။ ဒီေန႔ ေခတ္မွာ ဘာနဲ႔ဥပမာ ေျပာလို႔ရလဲဆိုေတာ့ Online Shopping
နဲ႔ေျပာလို႔ရတယ္။ Online Shopping ဆိုတာ လူတိုင္း သိတယ္၊ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းဖြင့္မယ္ဆိုရင္ အဲဆိုင္ခန္းကဘာနဲ႔ လုပ္ထားလဲဆိုေတာ့ အုတ္ခဲေတြနဲ႔ လုပ္ထားတယ္ေပါ့လြယ္ လြယ္ေျပာရင္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ကအဲပစၥည္းကို ဝယ္မယ္ဆိုရင္ အဲဆိုင္ကိုကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သြားရတယ္။ သြားၿပီးေတာ့ သြား၀ယ္ရတယ္။ အဲဆိုင္က အုတ္ခဲေတြနဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ Brick ေပါ့ေနာ္။ ဒီေန႔ေခတ္က Communication သိပ္ေကာင္း တယ္။ Mobile Device ေတြ ထြန္းကားလာတဲ့အခါက်ေတာ့ Telecommunication ရယ္ Mobile Communication ရယ္ ေပါင္းသြားၿပီးေတာ့ အခါမွာ Mobile Communication ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္
မွာေပါ့ Mobile Commerce ေတြျဖစ္လာတယ္။ Click ႏွိပ္႐ုံတင္မကဘူး။ Tag လုပ္လိုက္လို႔ရတယ္။ ဒါေလးဝယ္ခ်င္တယ္လို႔
Click ႏွိပ္လိုက္မယ္။ Tag လုပ္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔တင္ အိမ္အေရာက္လာပို႔တဲ့ Delivery ေတြရွိလာတယ္။ ရွိလာတဲ့အခါက်ေတာ့
Brick and Click ဆိုတာ ဒါကိုေျပာတာေပါ့ ေနာ္။အရင္တုန္းကဆိုရင္ တခမ္းတနား ဆိုင္ႀကီးေတြဖြင့္ ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပိုက္ဆံေတြ
ကအမ်ားႀကီး ျမႇဳပ္သြားတယ္။ Fit Assets ေတြအမ်ားႀကီး ျမႇဳပ္သြားတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြ ျပန္ေရာင္းတဲ့ အခါမွာလည္း အဲဒီေလာက္
ျပန္မရေတာ့ဘူး။ ႐ုတ္တရက္ေငြအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းဖို႔ ခဲယဥ္းသြားတဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးလည္း ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္မယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြက
အဲပစၥည္းေတြ ဝယ္လိုက္ရတာနဲ႔ ကုန္သြားတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္က်ေတာ့ ကိုယ္မွာ ေငြ အနည္းငယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အိမ္မွာ Business တစ္ခုစလုပ္လို႔ရလာတယ္။ Weight က မလိုေတာ့ဘူး Click ႏွိပ္တာနဲ႔အလုပ္ျဖစ္လာၿပီ။ ဟုိးအရင္တုန္းက သီအိုရီေတြကိုသမာ႐ိုးက်ေတြနဲ႔ ေတြးၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္မယ္
ဆို အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ အဲလိုမ်ိဳးလုပ္တဲ့သူက ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေျပာင္းလာတဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္က လုိက္ေျပာင္းႏုိင္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ဒီ Employment chain ျဖစ္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကိုယ္ကလိုက္ၿပီးမေျပာင္းႏိုင္ရန္ က်န္ခဲ့မယ္။ အဲလိုလိုက္ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ ေလ့လာဖို႔အတြက္ ပညာေတြ လိုလာတယ္။

ဒါေတြ ကို ဆည္းပူးဖို႔လိုလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ေခတ္က ပညာ ေခတ္ဟု တင္စားၿပီးေျပာတာပါ။ ေျပာင္းလဲမႈက အရမ္းျမန္တယ္ အဲေျပာင္းလဲမႈမွာကိုယ္ကလုိက္ ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ္က အၿမဲ ေလ့လာေနဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ္က အၿမဲမေလ့လာဘူးဆိုရင္ေတာ့ က်န္ခဲ့မယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္က ေျပာင္းသြားမယ္။ ကိုယ္ကက်န္ခဲ့မယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလိုက္ၿပီး မေျပာင္းႏိုင္ဘူး။ အဲလိုေျပာင္းဖုိ႔ဆုိ Learning လုပ္ရမယ္။ Learning လုပ္သမွ်ရလာတဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ ေတြက Intellectual Assets ေတြေခါင္းထဲမွာ ျဖစ္လာတယ္။ လူတစ္ေယာက္က အဲလို Intellectual Assets မရွိဘဲနဲ႔ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဘယ္လိုသြား အလုပ္လုပ္မလဲဆိုၿပီးေတာ့ ေမးစရာရွိလာတယ္။ အရင္ေခတ္က အဲေလာက္မလိုေသးဘူး။ အရင္ေခတ္က ေငြေၾကးအမ်ားႀကီး လိုတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ကေတာ့ ပညာေတြလိုလာတယ္။ ေငြေၾကးက အဲေလာက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လူတစ္ေယာက္က အရင္တုန္းကစီးပြားေရး လုပ္ေတာ့မယ္ဆို ေငြေၾကးလိုတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ကေတာ့ အလုပ္လုပ္မယ္ဆို Intellectual Assets ေတြ လိုလာတယ္ ဒါကတစ္ခု။ ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္ကအလုပ္ ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဆီမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ HR, Staff နဲ႔ Admin ေတြအဲ Team က Intellectual Assets Strong ျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္တယ္။ အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ ကိုယ္ဆီမွာရွိတဲ့သူေတြက Intellectual Assets Strong မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ဘာမွ သြားၿပီး သုံးလို႔မရဘူး။ ဒါအရင္ ေခတ္နဲ႔ကြာသြားတယ္။ အရင္ေခတ္က ေငြနဲ႔အင္အားတိုက္ၿပီး လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒီေန႔ ေခတ္က်ေတာ့ Intellectual ကို သြားၿပီး အားျပဳတယ္။

ဒီက႑ေလးမွာ မိဘေတြကို ေရာ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြကိုေရာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို တိုက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ Employee ျဖစ္ျဖစ္ Employer ျဖစ္ျဖစ္ တိုက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ Employee ဆိုရင္လည္းအၿမဲတမ္း Learning လုပ္ေနရတယ္ အဲလို Learning လုပ္ေနရတာကိုယ့္ရဲ႕ Intellectual ကို ျမႇင့္တင္ေနရမယ္။ အဲလို မဟုတ္ရင္ ပတ္၀န္းက်င္က Chain ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုယ္ကက်န္ခဲ့ တယ္။ ဒါဆိုကိုယ္က ဒီအလုပ္မွာ Survive မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ Employer ဆိုလည္း သူ႔ရဲ႕ Team ကို Intellectual အရ strong
ျဖစ္ေအာင္ Update လုပ္ေနဖို႔လိုအပ္တယ္။ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ Fit Assets, Current Assets အျပင္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ Intellectual
Assets ဆိုတာ လိုလာတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ဘယ္ေလာက္ထိ ခိုင္မာေနလဲဆိုတာကို အျပင္ပန္းၾကည့္ၿပီး ေျပာလို႔မရဘူး။ သူရဲ႕ Team ကို
ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္လို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြလည္း ေလ့လာၾကပါ Intellectual Assets ကိုလည္း ထပ္မံျဖည့္ၾကပါ။ Employer ေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ္ရဲ႕ Team ကို ဒီထက္ပို Strong ျဖစ္လာေအာင္ Intellectual Assets ကို ထပ္ျဖည့္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ Intellectual Assets ကို အၿမဲတမ္း ေလ့လာ
ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔လည္း ပညာေရးမွာ Impact လုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီပညာေရးမွာ Impact လုပ္လိုက္
မွ ကေလး ေတြရဲ႕ Intellectual Assets က တိုးလာမယ္။ မိဘေတြဘက္က ၾကည့္မယ္ဆို သားသမီးရဲ႕ ပညာေရးမွာ ေငြထုတ္ သုံးတယ္ ဆို တစ္နည္းအားျဖင့္ Impact လုပ္ေနတာပါ။ အဲဒီ Impact က တကယ္ကို အ႐ံႈးမရွိတဲ့ Impact တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ႀကီးထြားလာမယ့္ Impact တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္သားသမီးကို Intellectual Assets ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔လိုေခတ္ႀကီးမွာ Intellectual Assets မရွိဘဲနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ သားသမီးကို အလုပ္ခန္႔ဖုိ႔ဆိုတာ မလြယ္ေတာ့ဘူး သူ႔အေနနဲ႔လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ Survive လုပ္ဖုိ႔မလြယ္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

[ Unicode ]

မိဘတွေနဲ့ လူငယ်တွေ သိဖို့အတွက် Intellectual Assets အရေးပါပုံကို Youth International College မှ ဆရာဦးဇော်လင်းက အခုလိုပြေပြခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Intellectual ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေ ဘာလို့အရေးပါလာသလဲ ဆိုရင် ဒီအခေါ်အဝေါ်ကရော ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဒီဉာဏ်နဲ့ ဉာဏအားနဲ့ စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီလူသားတွေမှာ ဘာတွေရှိဖို့လိုအပ်သလဲဆိုတော့ အသိဉာဏ်ပညာရှိဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ Intellectual လို့ခေါ်တာပါ။ Intellectual Assets ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီလူတွေမှာ တစ်နည်းအားဖြင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် HR တွေမှာ အလုပ် တာဝန်
ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေ့လာထားတဲ့ ဉာဏ်ပညာတွေ၊ ဗဟုသုတတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Asset တွေပဲ ဒါကြောင့်
မို့ စကားလုံး နှစ်ခုကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ Intellectual Assets ဖြစ်သွားတယ်။

ဒီ Assets ဆိုတဲ့စကားက ဘယ်ကလာသလဲလို့ ဥပမာ အားဖြင့် Account မှာဆိုရင် Fit Assets တို့ Current Assets တို့စသဖြင့်
ရှိကြတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့တွေက ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင် အဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ဖို့အတွက် နေရာလိုတယ်။ အဲလုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုမယ့် ပရိဘောဂတွေလိုတယ်။ စက်ပစ္စည်းတွေလိုတယ်။ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ ငွေကြေးတွေလိုတယ်။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တွေက အဲလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ဥပမာ အဲကွန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ၊ ပစ္စည်းလိုက်ပို့တဲ့မော်တော်ကားတွေ၊ ပရိဘောဂတွေ ဒါတွေက Account သဘောအရ Fit Assets လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီ Fit Assets တွေမရှိဘဲဘယ် လိုသွားအလုပ်လုပ်မှာလဲအဲဒီ Fit Assets တွေမရှိဘူးဆိုရင် ရုံးမှာစားပွဲတွေ၊ ရုံးမှာကွန်ပျူတာတွေ မရှိဘူး။

ဒါဆိုရင်ကြမ်းပြင်မှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြမှာလား။ အဲမှမဟုတ် Ledger စာအုပ်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဒီလို Fit Assets တွေရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒါတွေက အရေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းလည် ပတ်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းက လောလောဆယ်ဆယ်မှာ မအောင်မြင်သေးဘူး။ ဥပမာ- မအောင်မြင်သေးဘူး။ မလည်ပတ်သေးဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ လောလောဆယ် ကြော်ငြာခတွေ လိုမယ်။ ဝန်ထမ်းကိုပေးမယ့် စရိတ်တွေလိုမယ်။

အဲတော့ ကျွန်တော့်တို့ လက်ထဲမှာလည်း ငွေကြေးအချို့ရှိဖို့ လိုအပ်သေးတယ်။ Cast ပေါ့ ဒါဘာ ခေါ်လဲဆိုတော့ Current Assets တွေဖြစ်လာတယ်။ နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဥပမာ- အရင်က စာအုပ်တွေရေးတယ်။ အဲစာအုပ်တွေအရင်က ဖြန့်ဝေရောင်းချ
တယ်။ ဒီစာအုပ်တွေကို ကျွန်တော်က ရေးပြီးတော့ ကျွန်တော်ကအုပ်ရေတစ်ထောင်၊ နှစ်ထောင်စသဖြင့် ရိုက်ထားတယ်။ ရိုက်ထား
တာကို ကျွန်တော်က စတိုထဲမှာ သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ဒါတွေက Current Assets တွေပဲ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလုပ်ငန်း
လည်ပတ်ဖို့အတွက် ဘာတွေ လိုအပ်သလဲဆိုရင် Fit Assets တွေလည်း လိုအပ်တယ်။ Current Assets တွေလည်း လိုအပ်တယ်။

အဲဒီFit Assets Current Assets တွေမရှိဘဲနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲယေဘု ယျအားဖြင့် မေးစရာရှိတယ်။ ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လုပ်ငန်း တစ်ခုမှာ အနည်းနဲ့အများတော့ Fit Assets တွေရှိရမယ်။ Current Assets တွေရှိရမယ်ပေါ့။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အဲဒါတွေအပြင် နောက်ထပ် Assets တစ်ခု အဲဒါက လိုလာတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ Intellectual Assets ဖြစ်
တယ်။ ဒါကို သိစေချင်တာ အရင်တစ်ခေတ်တုန်းကတော့ လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် အဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ဘာအကြောင်းတွေပဲ သိခဲ့ကြလဲဘာတွေကို စုဆောင်းခဲ့ကြသလဲဆိုရင် ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ Fit Assets တွေဝယ်ယူတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။ Current Assets တွေ လက်ထဲက ကိုင်ထားတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။ သို့သော် လည်း ယနေ့ခေတ်
သည် Knowledge Age ပညာခေတ်ကို ရောက်လာတယ်။ အဲတော့ ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ခေတ်တွေက တစ်ခေတ်ပြီး တစ်ခေတ် ပြောင်းလာတယ်။

အဲအကြောင်းကို ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ စက်မှုခေတ် ပြောင်းတော်လှန်ရေးလိုမျိုးအရင်တုန်းကတော့ ဒါ Industry Revolution ဆိုပြီး ဖြစ်တယ်။ စစချင်းကျွန်တော်တို့ ဒါ ဗြိတိန်ဘက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အဲမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ ရက်ကန်းစက်တွေ၊ ရက်ကန်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ စတာတွေ ပေါ်လာတယ်။ ဒါကတစ်ချက်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က ဒါကိုဘာလို့ ခေါ်
လဲဆိုတော့ First Week လို့ ပြောမယ်ဆို ပြောလို့ရတယ်။ ကမ္ဘာကို ရိုက်ခဲ့တဲ့လှိုင်းတွေထဲက ပထမလှိုင်းပေါ့။

ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဘာ ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ ရေနွေးငွေ့ စက်ခေါင်းတွေ ပေါ်လာတယ်။ ရထားသံလမ်းတွေ ပေါ်လာတယ်။ ဒါ Industry Revolution နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ Electronic ဆိုတဲ့ခေတ်ကို ရောက်လာတယ်။ Electronic ဆိုတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်
လာပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ Electronic ပစ္စည်းတွေပေါ်လာတယ်။ Electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Electronic ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တိုးတက်မှု
ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကမ္ဘာကိုနောက် ထပ်ရိုက်ခတ်တဲ့ လှိုင်းအနေနဲ့ တတိယလှိုင်း ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းမှာ Digital Revolution ဖြစ်လာတယ်။ နောက် ကျွန်တော်တို့ IT ဘက်မှာဆို အင်တာနက် Protocol ပေါ်လာတယ်။ နောက်တစ်ခါ ကမ္ဘာမှ
Internet Protocol ကြောင့် Internet တွေဖြစ်လာတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးတစ်ရွာလို ဖြစ်သွား တယ်လို့ တင်စားပြီးပြောကြတယ်။

နောက်တစ်ခါ ကမ္ဘာပြားပြီဆိုပြီးThe World Is Flat ဆိုပြီး အခေါ်အဝေါ်တွေစသဖြင့် ပေါ် လာတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း Electronic Commerce များပေါ်လာတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Mobile Commerce တွေပေါ်လာတယ်။ အရာရာတိုင်းက Digital Revolution ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးက ကူးပြောင်းသွားတယ်။ အဲလိုပြောင်းသွားတဲ့အ ခြေအနေမှာ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ အခါမှာ Traditional Economy ပေါ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်ဖို့အတွက် အခန်းတစ်ခန်း ငှားလိုက် မယ်လို့ ဒါမှမဟုတ် ရုံးခန်းတစ်ခန်း ငှားလိုက်တယ်လို့ ဒါမျိုးတွေ လုပ်သွားတယ်။ အဲနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ Mobile Commerce တို့ Electronic Commerce တို့
ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုက Brick and Click ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ ဒီအခေါ်အဝေါ်က ဖြစ်လာတာ နည်းနည်းတော့ကြာပြီ Brick ဆိုတာကအုတ်ခဲပေါ့ Click ဆိုတာ Mouse ကိုနှိပ်တာ Click နှိပ် တာကိုခေါ်တာပေါ့။ ဒါအရင်ခေတ်က Electronic Commerce ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခေါ် အဝေါ်တစ်ခုပေါ့နော်။ ဒီနေ့ ခေတ်မှာ ဘာနဲ့ဥပမာ ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ Online Shopping
နဲ့ပြောလို့ရတယ်။ Online Shopping ဆိုတာ လူတိုင်း သိတယ်၊ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့က ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းဖွင့်မယ်ဆိုရင် အဲဆိုင်ခန်းကဘာနဲ့ လုပ်ထားလဲဆိုတော့ အုတ်ခဲတွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်ပေါ့လွယ် လွယ်ပြောရင်တော့ လူတစ်ယောက်ကအဲပစ္စည်းကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် အဲဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့က သွားရတယ်။ သွားပြီးတော့ သွားဝယ်ရတယ်။ အဲဆိုင်က အုတ်ခဲတွေနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ Brick ပေါ့နော်။ ဒီနေ့ခေတ်က Communication သိပ်ကောင်း တယ်။ Mobile Device တွေ ထွန်းကားလာတဲ့အခါကျတော့ Telecommunication ရယ် Mobile Communication ရယ် ပေါင်းသွားပြီးတော့ အခါမှာ Mobile Communication ဖြစ်လာတဲ့အချိန်
မှာပေါ့ Mobile Commerce တွေဖြစ်လာတယ်။ Click နှိပ်ရုံတင်မကဘူး။ Tag လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ ဒါလေးဝယ်ချင်တယ်လို့
Click နှိပ်လိုက်မယ်။ Tag လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တင် အိမ်အရောက်လာပို့တဲ့ Delivery တွေရှိလာတယ်။ ရှိလာတဲ့အခါကျတော့
Brick and Click ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပေါ့ နော်။အရင်တုန်းကဆိုရင် တခမ်းတနား ဆိုင်ကြီးတွေဖွင့် ရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပိုက်ဆံတွေ
ကအများကြီး မြှုပ်သွားတယ်။ Fit Assets တွေအများကြီး မြှုပ်သွားတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေ ပြန်ရောင်းတဲ့ အခါမှာလည်း အဲဒီလောက်
ပြန်မရတော့ဘူး။ ရုတ်တရက်ငွေအဖြစ် ပြန်ပြောင်းဖို့ ခဲယဉ်းသွားတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးလည်း ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ပိုက် ဆံတွေက
အဲပစ္စည်းတွေ ၀ယ်လိုက်ရတာနဲ့ ကုန်သွားတယ်။

ဒီနေ့ခေတ်ကျတော့ ကိုယ်မှာ ငွေ အနည်းငယ်ရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်မှာ Business တစ်ခုစလုပ်လို့ရလာတယ်။ Weight က မလိုတော့ဘူး Click နှိပ်တာနဲ့အလုပ်ဖြစ်လာပြီ။ ဟိုးအရင်တုန်းက သီအိုရီတွေကိုသမာရိုးကျတွေနဲ့ တွေးပြီးတော့ အလုပ်လုပ်မယ်
ဆို အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အဲလိုမျိုးလုပ်တဲ့သူက နောက်ကျကျန်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပြောင်းလာတဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ကိုယ်က လိုက်ပြောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဒီ Employment chain ဖြစ်သွားတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ကိုယ်ကလိုက်ပြီးမပြောင်းနိုင်ရန် ကျန်ခဲ့မယ်။ အဲလိုလိုက်ပြောင်းဖို့အတွက် လေ့လာဖို့အတွက် ပညာတွေ လိုလာတယ်။

ဒါတွေ ကို ဆည်းပူးဖို့လိုလာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်က ပညာ ခေတ်ဟု တင်စားပြီးပြောတာပါ။ ပြောင်းလဲမှုက အရမ်းမြန်တယ် အဲပြောင်းလဲမှုမှာကိုယ်ကလိုက် ပြောင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က အမြဲ လေ့လာနေဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က အမြဲမလေ့လာဘူးဆိုရင်တော့ ကျန်ခဲ့မယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောင်းသွားမယ်။ ကိုယ်ကကျန်ခဲ့မယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး မပြောင်းနိုင်ဘူး။ အဲလိုပြောင်းဖို့ဆို Learning လုပ်ရမယ်။ Learning လုပ်သမျှရလာတဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ တွေက Intel-lectual Assets တွေခေါင်းထဲမှာ ဖြစ်လာတယ်။ လူတစ်ယောက်က အဲလို Intellectual Assets မရှိဘဲနဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘယ်လိုသွား အလုပ်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ မေးစရာရှိလာတယ်။ အရင်ခေတ်က အဲလောက်မလိုသေးဘူး။ အရင်ခေတ်က ငွေကြေးအများကြီး လိုတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ ပညာတွေလိုလာတယ်။ ငွေကြေးက အဲလောက်မဟုတ်တော့ဘူး။ လူတစ်ယောက်က အရင်တုန်းကစီးပွားရေး လုပ်တော့မယ်ဆို ငွေကြေးလိုတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ အလုပ်လုပ်မယ်ဆို Intellectual Assets တွေ လိုလာတယ် ဒါကတစ်ခု။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ကအလုပ် ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ HR, Staff နဲ့ Admin တွေအဲ Team က Intellectual Assets Strong ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ကိုယ်ဆီမှာရှိတဲ့သူတွေက Intellectual Assets Strong မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှ သွားပြီး သုံးလို့မရဘူး။ ဒါအရင် ခေတ်နဲ့ကွာသွားတယ်။ အရင်ခေတ်က ငွေနဲ့အင်အားတိုက်ပြီး လုပ်လို့ရတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်ကျတော့ Intellectual ကို သွားပြီး အားပြုတယ်။

ဒီကဏ္ဍလေးမှာ မိဘတွေကို ရော၊ လူငယ်လူရွယ်တွေကိုရော အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ Employee ဖြစ်ဖြစ် Employer ဖြစ်ဖြစ် တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ Employee ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်း Learning လုပ်နေရတယ် အဲလို Learning လုပ်နေရတာကိုယ့်ရဲ့ Intellectual ကို မြှင့်တင်နေရမယ်။ အဲလို မဟုတ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်က Chain ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်ကကျန်ခဲ့ တယ်။ ဒါဆိုကိုယ်က ဒီအလုပ်မှာ Survive မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ Employer ဆိုလည်း သူ့ရဲ့ Team ကို Intellectual အရ strong
ဖြစ်အောင် Agreat လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် Fit Assets, Current Assets အပြင် ဒီနေ့ခေတ်မှာ Intellectual
Assets ဆိုတာ လိုလာတယ်။ ဒီလုပ်ငန်း ဘယ်လောက်ထိ ခိုင်မာနေလဲဆိုတာကို အပြင်ပန်းကြည့်ပြီး ပြောလို့မရဘူး။ သူရဲ့ Team ကို
ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေလည်း လေ့လာကြပါ Intellectual Assets ကိုလည်း ထပ်မံဖြည့်ကြပါ။ Employer တွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်ရဲ့ Team ကို ဒီထက်ပို Strong ဖြစ်လာအောင် Intellectual Assets ကို ထပ်ဖြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Intellectual Assets ကို အမြဲတမ်း လေ့လာ
နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ပညာရေးမှာ Impact လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီပညာရေးမှာ Impact လုပ်လိုက်
မှ ကလေး တွေရဲ့ Intellectual Assets က တိုးလာမယ်။ မိဘတွေဘက်က ကြည့်မယ်ဆို သားသမီးရဲ့ ပညာရေးမှာ ငွေထုတ် သုံးတယ် ဆို တစ်နည်းအားဖြင့် Impact လုပ်နေတာပါ။ အဲဒီ Impact က တကယ်ကို အရှုံးမရှိတဲ့ Im-pact တစ်ခုဖြစ်တယ်။ နောင်တစ်ချိန် ကြီးထွားလာမယ့် Impact တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို Intellectual Assets မြှင့်တင်ပေးဖို့ လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။

အထူးသဖြင့် ဒီနေ့လိုခေတ်ကြီးမှာ Intellectual Assets မရှိဘဲနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ သားသမီးကို အလုပ်ခန့်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့ဘူး သူ့အနေနဲ့လည်း နောင်တစ်ချိန်မှာ Survive လုပ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။