ဒီေခတ္မွာ ဘယ္သင္ပုန္းနဲ႔ အသံုးျပဳၾကမွာလဲ

[ Zawgyi ]

ဟုိးတစ္ခ်ိန္က စာသင္ခန္းမ်ားမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းဌာနမွာျဖစ္ျဖစ္ သင္ၾကားစရာသင္ခန္းစာမ်ား ဒါမွမဟုတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပစရာမ်ားကို ေျမျဖဴနဲ႔ေရးလုိုက္ ဖ်က္လုိက္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အနက္ေရာင္သင္ပုန္းမ်ား (Black-boards) မ်ားကို အသံုးျပဳၾကတယ္။ ေျမျဖဴနဲ႔ေရးရတာျဖစ္လုိ႔ တခ်ိဳ႕က Chalkboards လုိ႔ပင္ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကတာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ေျမျဖဴေတာင့္ေလးေတြကို စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ဖန္တီးႏုိင္ၿပီး ေပၚစလိန္းေႂကြေဆးရည္တစ္မ်ိဳး (Porcelain Enamel Paint) ကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၁၈ ရာစုႏွစ္ေလာက္က
တည္းကစၿပီး Blackboards မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာင္အခါ အနက္ေရာင္ ဘုတ္ျပားမ်ားအစား အစိမ္းေရာင္နဲ႔ အျပာေရာင္မ်ားသုတ္လိမ္းအသံုးျပဳတဲ့ Green boards မ်ားနဲ႔ Blue boards မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရခဲ့ၾကသလုိ အျဖဴေရာင္ေျမျဖဴေတာင့္ (Chalks) မ်ားနဲ႔အတူ ေရာင္စံုေျမျဖဴေတာင့္ (Color Chalks) မ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္ရခဲ့ၾကတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ Plasti-Slate အျဖဴေရာင္ျပားေပၚမွာ Dry-erase Markers မ်ားေရးသားရတဲ့ အျဖဴေရာင္သင္ပုန္းျပား (Whiteboards) မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳၾကတယ္။ ေရးလုိက္ဖ်က္လုိက္နဲ႔ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေျမျဖဴမႈန္႔ေတြေၾကာင့္ Blackboards မ်ားကို ပစ္ပယ္စျပဳလာၿပီး Whiteboards မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကတယ္။
၂၁ ရာစုႏွစ္ကို ကူးေျပာင္းခ်ိန္အတြင္း နည္းပညာတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ အရွိန္ေကာင္းလာတဲ့အတြက္ ေရးလုိက္ဖ်က္လုိက္ တင္ျပေရးသားရတဲ့ သမား႐ိုးက် Whiteboards မ်ားအစား အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ Interactive Whiteboards (IWBs) မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳခြင့္ ရႏုိင္ခဲ့ၾကျပန္တယ္။ လုပ္ကိုင္ေပးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (Functions) နဲ႔ အထူးျပဳ အဂၤါရပ္မ်ား (Features) မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရင္း အခုေတာ့ ဒီလိုအျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အသံုးခ်ခြင့္ရတဲ့ သင္ပုန္းေတြကို စမတ္သင္ပုန္းမ်ား (Smart Boards) လုိ႔ ေခၚတြင္ၾကတဲ့ အဆင့္ထိျဖစ္လာတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ညီညာျပန္႔ျပဴးတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြေပၚကို ထိတုိ႔ေရးဖ်က္လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ထိုးျပေပးႏိုင္တဲ့ Interactive Projectors မ်ားကိုလည္း တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ ေစ်းႏႈန္းအလြန္တရာခ်ိဳသာတဲ့ သမား႐ိုးက် Whiteboards မ်ားကိုပစ္ပယ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနေသးတဲ့ Interactive Whiteboards မ်ားနဲ႔ Interactive Projectors မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ တြန္းအားက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာသာ ပိုၿပီးအခြင့္အလမ္း ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕စာသင္ဌာနေတြရဲ႕ ၉၀% အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သလို ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွာလည္း ၅၀% အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ျဖစ္တယ္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စာသင္ခန္းေတြမွာေတာ့ ၂၀% သာ အသံုးျပဳႏုိင္ၾကပါေသးတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ႐ံုးလုပ္ငန္းဌာနေတြမွာလည္း အသံုးျပဳလာၾကရာမွာ တစ္ကမ႓ာလံုး အတုိင္းအတာအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ၅၀% မွာ Interactive စနစ္ပါတဲ့ သင္ပုန္းစနစ္ကို အသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕က Boards မ်ားကို အသံုးျပဳၾကၿပီး တခ်ိဳ႕က Projectors မ်ားကို အသံုးခ်ၾကတယ္။

ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္နဲ႔အညီ လုိက္ပါႏိုင္ဖုိ႔ Interactive Display နဲ႔ Interactive Projectors ဘယ္ဟာပိုေကာင္းမလဲဆုိတာ ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္လာတယ္။ ဘယ္လိုအမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ Interactive Projectors မ်ားအတြက္ စတင္ကုန္က်မယ့္ေငြပမာဏ နိမ့္ပါးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အသံုးျပဳတဲ့ သက္တမ္းအရ Projectors ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။ Interactive Display ဒါမွမဟုတ္ Interactive Boards မ်ားက စတင္ရင္းႏွီးမႈ ကုန္က်စရိတ္က အနည္းငယ္ပိုမို ျမင့္မားႏုိင္ေပမယ့္ အသံုးခ်ယူတဲ့ သက္တမ္းမွာ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္နည္းပါးမွာျဖစ္တယ္။

Projectors မ်ားမွာ အသံုးခ် ရတဲ့ Lamps တစ္ခုအတြက္ နာရီ ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔သာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၈၀ ဝန္းက်င္ရွိတယ္။ Interactive Boards မ်ားမွာ Lamps လဲလွယ္အစားထိုးစရာမလိုကာ LCD တစ္ခုရဲ႕သက္တမ္းက အနည္းဆံုး နာရီ ၂၀၀၀၀ အထိ အာမခံခ်က္ေပးထားေလ့ ရွိၾကတယ္။ Life warranty မွာလည္း Projectors မ်ားက အမ်ားဆံုး ၅ ႏွစ္သာရႏုိင္ၿပီး Boards မ်ားက ၁၀ ႏွစ္အထိရႏုိင္ၾကတယ္။ တစ္ေနရာကေနတစ္ေနရာ သယ္ေဆာင္သြားဖုိ႔အတြက္ Projectors မ်ားက အဆင္ေျပသလို Software ျဖည့္တင္းရာမွာလည္း Projector အသံုးျပဳသူမ်ားက အခြင့္အလမ္း ပုိသာတာကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ Projector ကထင္ဟပ္ျပသႏိုင္မယ့္ ပံုရိပ္အရြယ္အစားက ၁၀၀ လက္မအထိရွိၿပီး Boards
ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အႀကီးမားဆံုး ၈၀ လက္မသာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီအတြက္ စာသင္ခန္းေတြ မွာ Projector နဲ႔အသံုးျပဳရတဲ့ သင္ပုန္းစနစ္ကို ပိုမိုအသံုးျပဳၾကတာ ေတြ႕ေနၾကရတယ္။

အလြယ္တကူ သယ္ယူသြားႏိုင္ျခင္း၊ Saving နဲ႔ Printing လြယ္ကူျခင္း Software Packages မ်ား ျပည့္စံုျခင္းအေပၚ မူတည္ေရြးခ်ယ္သူမ်ား ရွိႏုိင္သလုိ အၾကမ္းခံျခင္း
စတင္ရင္းႏွီးေငြနဲ႔ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ကုန္က်ရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ Smart Boards မ်ားက Standalone အသံုးျပဳခြင့္ရတဲ့ အတြက္နဲ႔ Resolution ေလ်ာ့နည္းမႈမရွိေစတဲ့ အခ်က္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာေၾကာင့္ Interactive Display ကို ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိန္းသိမ္းမြမ္းမံရမႈ တြန္းအားမရွိကာ ျပန္႔ျပဴးတဲ့ နံရံတစ္ခုရွိရင္ လုိအပ္တဲ့ပံုရိပ္အရြယ္အစား ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ Interactive Projectors မ်ားကို သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ သူမ်ားလည္းရွိၾကတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ Samsung Flip နဲ႔
Google Jamboards တုိ႔နဲ႔အတူ Microsoft Surface Hub တုိ႔ကို လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တယ္။ Interactive Projectors မ်ားတြင္မူ Epson FBX II, Viewsonic PLED-w800 နဲ႔
အတူ LG Minibeam တုိ႔ကို လူႀကိဳက္မ်ားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

-ဦးေသာင္းဝင္း (ပန္းခ်ယ္ရီ)

[ Unicode ]

ဟိုးတစ်ချိန်က စာသင်ခန်းများမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးလုပ်ငန်းဌာနမှာဖြစ်ဖြစ် သင်ကြားစရာသင်ခန်းစာများ ဒါမှမဟုတ် ဆွေးနွေးတင်ပြစရာများကို မြေဖြူနဲ့ရေးလိုုက် ဖျက်လိုက်လုပ်ကိုင်ရတဲ့ အနက်ရောင်သင်ပုန်းများ (Black-boards) များကို အသုံးပြုကြတယ်။ မြေဖြူနဲ့ရေးရတာဖြစ်လို့ တချို့က Chalkboards လို့ပင် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ မြေဖြူတောင့်လေးတွေကို စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးနိုင်ပြီး ပေါ်စလိန်းကြွေဆေးရည်တစ်မျိုး (Porcelain Enamel Paint) ကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၈ ရာစုနှစ်လောက်က
တည်းကစပြီး Blackboards များကို အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ နောင်အခါ အနက်ရောင် ဘုတ်ပြားများအစား အစိမ်းရောင်နဲ့ အပြာရောင်များသုတ်လိမ်းအသုံးပြုတဲ့ Green boards များနဲ့ Blue boards များကို အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့ကြသလို အဖြူရောင်မြေဖြူတောင့် (Chalks) များနဲ့အတူ ရောင်စုံမြေဖြူတောင့် (Color Chalks) များကိုလည်း အသုံးချနိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။

၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ Plasti-Slate အဖြူရောင်ပြားပေါ်မှာ Dry-erase Markers များရေးသားရတဲ့ အဖြူရောင်သင်ပုန်းပြား (Whiteboards) များကို စတင်အသုံးပြုကြတယ်။ ရေးလိုက်ဖျက်လိုက်နဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မြေဖြူမှုန့်တွေကြောင့် Blackboards များကို ပစ်ပယ်စပြုလာပြီး Whiteboards များကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာခဲ့ကြတယ်။
၂၁ ရာစုနှစ်ကို ကူးပြောင်းချိန်အတွင်း နည်းပညာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ အရှိန်ကောင်းလာတဲ့အတွက် ရေးလိုက်ဖျက်လိုက် တင်ပြရေးသားရတဲ့ သမားရိုးကျ Whiteboards များအစား အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ Interactive Whiteboards (IWBs) များကို စတင်အသုံးပြုခွင့် ရနိုင်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ (Functions) နဲ့ အထူးပြု အင်္ဂါရပ်များ (Features) များ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရင်း အခုတော့ ဒီလိုအပြန်အလှန် လုပ်ဆောင်မှုတွေ အသုံးချခွင့်ရတဲ့ သင်ပုန်းတွေကို စမတ်သင်ပုန်းများ (Smart Boards) လို့ ခေါ်တွင်ကြတဲ့ အဆင့်ထိဖြစ်လာတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း ညီညာပြန့်ပြူးတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေပေါ်ကို ထိတို့ရေးဖျက်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ထိုးပြပေးနိုင်တဲ့ Interactive Projectors များကိုလည်း တီထွင်ထုတ်လုပ်နိိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအခါမှာ စျေးနှုန်းအလွန်တရာချိုသာတဲ့ သမားရိုးကျ Whiteboards များကိုပစ်ပယ်ပြီး စျေးနှုန်းကြီးမြင့်နေသေးတဲ့ Interactive Whiteboards များနဲ့ Interactive Projectors များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်မယ့် တွန်းအားက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာသာ ပိုပြီးအခွင့်အလမ်း ရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စာသင်ဌာနတွေရဲ့ ၉၀% အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သလို ဥရောပနိုင်ငံများမှာလည်း ၅၀% အသုံးပြုနေကြပြီး ဖြစ်တယ်။ အာရှနိုင်ငံများရဲ့ စာသင်ခန်းတွေမှာတော့ ၂၀% သာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါသေးတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှု အောင်မြင်နေတဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းဌာနတွေမှာလည်း အသုံးပြုလာကြရာမှာ တစ်ကမ႓ာလုံး အတိုင်းအတာအရ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများရဲ့ ၅၀% မှာ Interactive စနစ်ပါတဲ့ သင်ပုန်းစနစ်ကို အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ တချို့က Boards များကို အသုံးပြုကြပြီး တချို့က Projectors များကို အသုံးချကြတယ်။

ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါနိုင်ဖို့ Interactive Display နဲ့ Interactive Projectors ဘယ်ဟာပိုကောင်းမလဲဆိုတာ ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်လိုအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Interactive Projectors များအတွက် စတင်ကုန်ကျမယ့်ငွေပမာဏ နိမ့်ပါးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုတဲ့ သက်တမ်းအရ Projectors ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်။ Interactive Display ဒါမှမဟုတ် Interactive Boards များက စတင်ရင်းနှီးမှု ကုန်ကျစရိတ်က အနည်းငယ်ပိုမို မြင့်မားနိုင်ပေမယ့် အသုံးချယူတဲ့ သက်တမ်းမှာ ကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းပါးမှာဖြစ်တယ်။

Projectors များမှာ အသုံးချ ရတဲ့ Lamps တစ်ခုအတွက် နာရီ ပေါင်း ၅၀၀၀ ခန့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ ၈၀ ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ Interactive Boards များမှာ Lamps လဲလှယ်အစားထိုးစရာမလိုကာ LCD တစ်ခုရဲ့သက်တမ်းက အနည်းဆုံး နာရီ ၂၀၀၀၀ အထိ အာမခံချက်ပေးထားလေ့ ရှိကြတယ်။ Life warranty မှာလည်း Projectors များက အများဆုံး ၅ နှစ်သာရနိုင်ပြီး Boards များက ၁၀ နှစ်အထိရနိုင်ကြတယ်။ တစ်နေရာကနေတစ်နေရာ သယ်ဆောင်သွားဖို့အတွက် Projectors များက အဆင်ပြေသလို Software ဖြည့်တင်းရာမှာလည်း Projector အသုံးပြုသူများက အခွင့်အလမ်း ပိုသာတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Projector ကထင်ဟပ်ပြသနိုင်မယ့် ပုံရိပ်အရွယ်အစားက ၁၀၀ လက်မအထိရှိပြီး Boards
ထုတ်လုပ်သူများက အကြီးမားဆုံး ၈၀ လက်မသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီအတွက် စာသင်ခန်းတွေ မှာ Projector နဲ့အသုံးပြုရတဲ့ သင်ပုန်းစနစ်ကို ပိုမိုအသုံးပြုကြတာ တွေ့နေကြရတယ်။

အလွယ်တကူ သယ်ယူသွားနိုင်ခြင်း၊ Saving နဲ့ Printing လွယ်ကူခြင်း Software Packages များ ပြည့်စုံခြင်းအပေါ် မူတည်ရွေးချယ်သူများ ရှိနိုင်သလို အကြမ်းခံခြင်း
စတင်ရင်းနှီးငွေနဲ့ ထပ်မံဖြည့်ဆည်း ကုန်ကျရမယ့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ချင့်ချိန်ရွေးချယ်သူများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် Smart Boards များက Standalone အသုံးပြုခွင့်ရတဲ့ အတွက်နဲ့ Resolution လျော့နည်းမှုမရှိစေတဲ့ အချက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့် Interactive Display ကို နှစ်သက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံရမှု တွန်းအားမရှိကာ ပြန့်ပြူးတဲ့ နံရံတစ်ခုရှိရင် လိုအပ်တဲ့ပုံရိပ်အရွယ်အစား ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Interactive Projectors များကို သဘောကျနှစ်ခြိုက် သူများလည်းရှိကြတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Samsung Flip နဲ့
Google Jamboards တို့နဲ့အတူ Microsoft Surface Hub တို့ကို လူကြိုက်များခဲ့တယ်။ Interactive Projectors များတွင်မူ Epson FBX II, Viewsonic PLED-w800 နဲ့
အတူ LG Minibeam တို့ကို လူကြိုက်များလျက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။