September 20, 2018

တြင္က်ယ္လာၿပီျဖစ္သည့္ Database ႏွင့္ Face Recognition နည္းပညာကုိ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္း

[ Zawgyi ]

အဆိုပါနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ယခင္က စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံဇာတ္ကားမ်ားတြင္သာ ရွိခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိ ခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္တည္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ Biometric စနစ္မ်ားထဲမွ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Face Recognition ဟုေခၚသည့္ မ်က္ႏွာျပင္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္းကို ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားတီထြင္ေနၾက ေသးေသာ္လည္း ပါဝင္လာျခင္းေတာ့ မရွိဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လက္ေဗြဖတ္႐ႈျခင္း စနစ္ျဖင့္သာ ဖုန္းမ်ားကို Unlock လုပ္ႏိုင္ပါေသးသည္။

Face Recognition-FR စနစ္အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏုိင္သည့္ Database ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို FR စနစ္ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီးသည္ႏွင့္ ၎၏ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလဆိပ္၊ အားကစား႐ံု၊ ဘဏ္ အစရွိသည္ျဖင့္ လံုၿခံဳမႈေပးရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကင္မရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမ်ား၏ဓါတ္ပံုမ်ားကို ႐ုိက္ယူထားၿပီး သံသယရွိ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေနျခင္းရွိမရွိကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မီတားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က FR စနစ္ကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းသည္ Database စနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္ အနည္းငယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎အေျခအေနကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တီထြင္အသံုးျပဳေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေသာ စနစ္သည္ သီအိုရီပိုင္းအရ လူဦးေရ ၁.၃ ဘီလီယံကို တစ္စကၠန္႔အတြင္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း ရိွသည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ လက္ရိွအခိ်န္တြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္အျပင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေနရာေပါင္း ၁၆ ေနရာတြင္ စတင္ အသံုးျပဳေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားေနေသာ လူထုအၾကားတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ နည္းပညာ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယခုစနစ္သည္ ေထာင့္အမိ်ဳးမိ်ဳးမွျဖစ္ေစ၊ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ အလင္းေရာင္က်ေရာက္မႈ နည္းပါးေနသည့္ အေျခအေနတြင္ပင္ျဖစ္ေစ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနမွ အစီရင္ခံထားပါသည္။

အဆိုပါစနစ္၏ လ်င္ျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္စကၠန္႔အတြင္း၌ပင္ တ႐ုတ္လူဦးေရ ပမာဏကို စစ္ေဆးႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး ကမၻာေပၚရိွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေထာက္လွမ္းရန္အတြက္ အခိ်န္ႏွစ္စကၠန္႔ခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ တိက်မႈသည္ ၉၉.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တီထြင္သူ Yuan Peijiang ကဆိုသည္။

လမ္းမေပၚရိွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ကင္မရာမ်ားသည္ ျပင္ပတြင္သြားလာ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေနကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးပို႔လ်က္ရိွပါသည္။

လူတစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို စစ္ေဆးလိုသည့္အခိ်န္တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရိွ ကင္မရာမ်ားသည္ စစ္ေဆးလိုသည့္
မ်က္ႏွာျပင္ပံုစံကို လိုက္လံရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလူ တည္ရိွေနသည့္ေနရာကို သတင္းပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ Li Wei ကဆိုသည္။

ယခုစနစ္ကို Sky Net ဟု အမည္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း အတည္ျပဳျခင္းေတာ့ မရိွေသးေပ။ မ်က္ႏွာျပင္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္း နည္းပညာသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ သူမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကေလးျပန္ ေပးဆဲြမႈမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းမ်ားအတြက္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးဝင္လ်က္ရိွေသာ စနစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လကပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည့္ အသက္ ၆ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ယခုစနစ္ ျဖင့္ရွာေဖြရာ ေဈးတစ္ခုအေရွ႕၌ ျပန္လည္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ FR စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဟီနန္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ Zhengzhou ၿမိဳ႕ မီးရထားဘူတာ႐ံုမ်ားတြင္ တ႐ုတ္မီးရထား ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ FR စနစ္ပါဝင္သည့္ မ်က္မွန္မ်ားကို တပ္ဆင္ကာ သံသယရွိသူမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါမ်က္မွန္ပံုစံသည္ Google Glass ႏွင့္ဆင္တူၿပီး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္မ်ားစြာ အကူအညီျဖစ္ေစ သည္ဟု တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တရားဝင္သတင္းစာျဖစ္သည့္ People Daily မွအစီရင္ခံထားေပသည္။ မ်က္မွန္အေနျဖင့္ Database စနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး စနစ္အေနျဖင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ စနစ္အတြင္းမွ အခ်က္အလက္ ၁၀၀၀၀ ကို ၁၀၀ မီလီစကၠန္႔အတြင္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏုိင္စြမ္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။ FR စနစ္ပါဝင္သည့္ မ်က္မွန္အေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈကဲ့သို႔ေသာ သံသယရွိသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေထာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ လံုၿခံဳေရးနယ္ပယ္တြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ဟန္႔တားႏုိင္ရန္အတြက္ ေလဆိပ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဟန္အမူအရာမ်ားကို ခြဲျခားစိစစ္ေပးကာ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို ေတြ႕ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အသိေပးႏိုင္မည့္ AI စနစ္မ်ားကို ကင္မရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္လ်က္ အသံုးျပဳေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

FR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ေနေသာ Biometrica Systems ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔ကုမၸဏီ၏ UmbRA (Unique Mission To Build Records And Arrests) ဟုအမည္ေပးထားေသာ Database စနစ္ကို VSBLTY VECTOR ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ UmbRA Database စနစ္ႏွင့္ VSBLTY  VECTOR စနစ္သည္ တ႐ုတ္တို႔ တီထြင္ခဲ့သည့္ နည္းတူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တရားခံမ်ားကို ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း စသည္တို႔တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေစရန္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါနည္းပညာကို ရဲအရာရိွမ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အခန္းက႑မ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရွာေဖြရာ၌ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

VSBLTY ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ မ်က္ႏွာစိစစ္ခဲြျခားေသာ စနစ္ႏွင့္ Advanced Object Recognition (AOR) နည္းပညာတို႔ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၎နည္းစနစ္ကို အားကစားကြင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက်င္းပရာေနရာမ်ား၌ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာမ်ား၌ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ VSBLTY ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ ၎ကိုတပ္ဆင္ထားေသာ တည္ေနရာဧရိယာအတြင္း တစ္စံုတစ္ရာ သံသယရိွဖြယ္ လူတစ္ဦးကိုေတြ႕ရိွခဲ့ပါက Persons Of Interest(POI) Database ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ျပစနစ္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

“လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က Las Vegas ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုတြင္ ပစ္ခတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူအေျမာက္အျမား ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းပညာတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း” Biometrica ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သူ Wyly Wade ကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏နည္းပညာသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနသည့္ အားကစားကြင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကပဲြခန္းမေနရာမ်ား၌ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္မွတ္သားမႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ သူဟုတ္မဟုတ္ကို အခိ်န္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စိစစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏နည္းပညာျဖင့္ အားကစားကြင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေနရာမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ စနစ္သစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕စည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း FR စနစ္မ်ားကိုအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳေနခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ FR စနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ကာ ထြက္ေျပးေနသူမ်ားကို ေျခရာခံစံုစမ္း ေထာက္လွမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သမား႐ုိးက် စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္သားႏုိင္သည့္ ကင္မရာစနစ္မ်ားတြင္ Database ႏွင့္ FR ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္မ်ားက ပိုမိုေနရာယူလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယခင္အေျခအေနမ်ားထက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္တားဆီးႏွိမ္နင္းႏိုင္ေတာ့မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

-ေက်ာ္လင္း (အမိေျမ)

[ Unicode ]

အဆိုပါနည်းပညာများကို အသုံးပြုကာ ရာဇဝတ်မှုများကို နှိမ်နင်းခြင်းကဲ့သို့သော ဆောင်ရွက်မှုသည် ယခင်က စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံဇာတ်ကားများတွင်သာ ရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိ ခဲ့ရသော်လည်း ယနေ့အချိန်အခါတွင် လက်တွေ့ဖြစ်တည်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ Biometric စနစ်များထဲမှ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော Face Recognition ဟုခေါ်သည့် မျက်နှာပြင်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်းကို နောက်ဆုံးပေါ် စမတ်ဖုန်းများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးစားတီထွင်နေကြ သေးသော်လည်း ပါဝင်လာခြင်းတော့ မရှိဘဲ လက်ရှိအချိန်ထိ လက်ဗွေဖတ်ရှုခြင်း စနစ်ဖြင့်သာ ဖုန်းများကို Unlock လုပ်နိုင်ပါသေးသည်။

Face Recognition-FR စနစ်အလုပ် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် Database နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို FR စနစ်ဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် ၎င်း၏ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာများကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လေဆိပ်၊ အားကစားရုံ၊ ဘဏ် အစရှိသည်ဖြင့် လုံခြုံမှုပေးရန် လိုအပ်သည့်နေရာမျိုးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကင်မရာများမှတစ်ဆင့် လူများ၏ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ယူထားပြီး သံသယရှိ စာရင်းတွင်ပါဝင်နေခြင်းရှိမရှိကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး ခြင်းဖြင့် ရာဇဝတ်မှုများကို အချိန်မီတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ယခင်က FR စနစ်ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိခြင်းသည် Database စနစ်၏ လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၎င်းအခြေအနေကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက တရုတ်နိုင်ငံမှ တီထွင်အသုံးပြုနေသော မျက်နှာပြင် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသော စနစ်သည် သီအိုရီပိုင်းအရ လူဦးရေ ၁.၃ ဘီလီယံကို တစ်စက္ကန့်အတွင်း စုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်း ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါစနစ်သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ရာဇဝတ်မှုများကို လျှော့ချနိုင်ရန်နှင့် လုံခြံုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရန်အပြင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့များကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအနှံ့ နေရာပေါင်း ၁၆ နေရာတွင် စတင် အသုံးပြုနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။

လှုပ်ရှားနေသော လူထုအကြားတွင် မျက်နှာပြင် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အချက်အလက် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် နည်းပညာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ရာ ယခုစနစ်သည် ထောင့်အမျိုးမျိုးမှဖြစ်စေ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အလင်းရောင်ကျရောက်မှု နည်းပါးနေသည့် အခြေအနေတွင်ပင်ဖြစ်စေ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ အစီရင်ခံထားပါသည်။

အဆိုပါစနစ်၏ လျင်မြန်နှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်အတွင်း၌ပင် တရုတ်လူဦးရေ ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် အချိန်နှစ်စက္ကန့်ခန့်သာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကာ တိကျမှုသည် ၉၉.၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း တီထွင်သူ Yuan Peijiang ကဆိုသည်။

လမ်းမပေါ်ရှိ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး ကင်မရာများသည် ပြင်ပတွင်သွားလာ လှုပ်ရှားနေသည့် ပြည်သူများ၏ အခြေအနေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။

လူတစ်ဦး၏ မျက်နှာပြင်ကို စစ်ဆေးလိုသည့်အချိန်တွင် နိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကင်မရာများသည် စစ်ဆေးလိုသည့်
မျက်နှာပြင်ပုံစံကို လိုက်လံရှာဖွေပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလူ တည်ရှိနေသည့်နေရာကို သတင်းပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ Li Wei ကဆိုသည်။

ယခုစနစ်ကို Sky Net ဟု အမည်သတ်မှတ်ပေးထားသော်လည်း အတည်ပြုခြင်းတော့ မရှိသေးပေ။ မျက်နှာပြင်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်း နည်းပညာသည် နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရာဇဝတ်မှုများ၊ ပျောက်ဆုံးနေသော သူများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ကလေးပြန် ပေးဆွဲမှုများကို ရှာဖွေခြင်းများအတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးဝင်လျက်ရှိသော စနစ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လကပင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည့် အသက် ၆ နှစ် အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ယခုစနစ် ဖြင့်ရှာဖွေရာ ဈေးတစ်ခုအရှေ့၌ ပြန်လည်ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းဖြင့် FR စနစ်၏ အားသာချက်များကို ရရှိခဲ့ကြပါသည်။

ထို့အပြင် ဟီနန်ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းရှိ Zhengzhou မြို့ မီးရထားဘူတာရုံများတွင် တရုတ်မီးရထား ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် FR စနစ်ပါဝင်သည့် မျက်မှန်များကို တပ်ဆင်ကာ သံသယရှိသူများကို ရှာဖွေနိုင်ရန်ခရီးသွား ပြည်သူများအပေါ် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါမျက်မှန်ပုံစံသည် Google Glass နှင့်ဆင်တူပြီး ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသူများကို ရှာဖွေရာတွင်များစွာ အကူအညီဖြစ်စေ သည်ဟု တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ တရားဝင်သတင်းစာဖြစ်သည့် People Daily မှအစီရင်ခံထားပေသည်။ မျက်မှန်အနေဖြင့် Database စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး စနစ်အနေဖြင့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသည့် စနစ်အတွင်းမှ အချက်အလက် ၁၀၀၀၀ ကို ၁၀၀ မီလီစက္ကန့်အတွင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ FR စနစ်ပါဝင်သည့် မျက်မှန်အနေဖြင့် လူကုန်ကူးမှုကဲ့သို့သော သံသယရှိသည့် ရာဇဝတ်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ထောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ ထို့အပြင် လုံခြံုရေးနယ်ပယ်တွင် ရာဇဝတ်မှုများကို ကြိုတင်ဟန့်တားနိုင်ရန်အတွက် လေဆိပ်အချို့တွင် ဟန်အမူအရာများကို ခွဲခြားစိစစ်ပေးကာ အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ယူဆရသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကို တွေ့ပါက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အသိပေးနိုင်မည့် AI စနစ်များကို ကင်မရာများတွင် တပ်ဆင်လျက် အသုံးပြုနေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

FR စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးပြုလုပ်ဆောင်နေသော Biometrica Systems ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီ၏ UmbRA (Unique Mission To Build Records And Arrests) ဟုအမည်ပေးထားသော Database စနစ်ကို VSBLTY VECTOR ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အောင်မြင်စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ UmbRA Database စနစ်နှင့် VSBLTY VECTOR စနစ်သည် တရုတ်တို့ တီထွင်ခဲ့သည့် နည်းတူ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို စီရင်ချက်ချမှတ်နိုင်ရန် တရားခံများကို ခြေရာခံခြင်းနှင့် ဖမ်းဆီးခြင်း စသည်တို့တွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိစေရန် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါနည်းပညာကို ရဲအရာရှိများ၊ ထောက်လှမ်းရေးများ၊ လုံခြံုရေးနှင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အခန်းကဏ္ဍများတွင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများကို ရှာဖွေရာ၌ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

VSBLTY ဆော့ဖ်ဝဲတွင် မျက်နှာစိစစ်ခွဲခြားသော စနစ်နှင့် Advanced Object Recognition (AOR) နည်းပညာတို့ကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းနည်းစနစ်ကို အားကစားကွင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေးကျင်းပရာနေရာများ၌ လုံခြံုမှုနှင့် ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာများ၌ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ VSBLTY ဆော့ဖ်ဝဲသည် ၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသော တည်နေရာဧရိယာအတွင်း တစ်စုံတစ်ရာ သံသယရှိဖွယ် လူတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါက Persons Of Interest(POI) Database နှင့် လုံခြံုရေးဆိုင်ရာ အချက်ပြစနစ်တို့ကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

“လွန်ခဲ့သောနှစ်က Las Vegas မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သော ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတွင် ပစ်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူအမြောက်အမြား သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် နည်းပညာတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာစေရန် အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း” Biometrica ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်တစ်ဦးဖြစ်သူ Wyly Wade ကဆိုသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏နည်းပညာသည် လှုပ်ရှားမှုများရှိနေသည့် အားကစားကွင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ကပွဲခန်းမနေရာများ၌ မျက်နှာသွင်ပြင်မှတ်သားမှုကို အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူတို့၏လုံခြံုရေးကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် သူဟုတ်မဟုတ်ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စိစစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏နည်းပညာဖြင့် အားကစားကွင်းနှင့် ဖျော်ဖြေပွဲနေရာများအတွက် လုံခြံုရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ စနစ်သစ်တစ်ရပ် ဖြစ်လာစေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားလုံခြံုရေးအဖွဲ့စည်းများအနေဖြင့်လည်း FR စနစ်များကိုအကြောင်း အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုနေခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် FR စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်ကာ ထွက်ပြေးနေသူများကို ခြေရာခံစုံစမ်း ထောက်လှမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သမားရိုးကျ စုံစမ်းထောက်လှမ်း မှတ်သားနိုင်သည့် ကင်မရာစနစ်များတွင် Database နှင့် FR ပေါင်းစပ်ထားသည့် စနစ်များက ပိုမိုနေရာယူလာတော့မည်ဖြစ်ရာ ယခင်အခြေအနေများထက် ရာဇဝတ်မှုများကို ကြိုတင်တားဆီးနှိမ်နင်းနိုင်တော့မည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။

-ကျော်လင်း (အမိမြေ)