April 19, 2018

Vivo ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ အမွတ္တရ မွတ္တုိင္မ်ား

၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀
Vivo စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး မၾကာခင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ အျခားေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဒါကေတာ့ ၂၀၁၀ ဇူလုိင္လတြင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးကို သီခ်င္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ျပသေသာ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ႀကီးျဖစ္သည့္ MTV ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ Vivo ကို ပိုမို သတိျပဳမိခဲ့ၾကၿပီး၊ ပိုမိုႏွစ္ၿခဳိက္အားေပးသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Vivo X1 ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိ ဦးတည္ထုိးေဖာက္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ ထုတ္ကုန္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈပမာဏကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္ကတည္းက Vivo ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ သံုးစြဲသူမ်ားအား ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံအရည္အေသြး ေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းကိုလည္း ေခတ္မီခန္႔ညားသည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ရန္ အားထုတ္ထားပါသည္။

၂၀၁၃
ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ 4G စနစ္ အသံုးျပဳႏုိင္္သည့္္ Vivo Xplay ႏွင့္ X3 တုိ႔ကို သံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ တရား၀င္ မိတ္ဆက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံအရည္အေသြးသာမက ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကို Vivo ၏ ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာျဖင့္ ပိုမို ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေနထိုင္မႈတစ္ခုဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄
ကမၻာႀကီးသည္ ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕ဆက္ေျပာင္းလဲေနသကဲ့သုိ႔ Vivo ကလည္း ေခတ္ႏွင့္္အညီ အသစ္အသစ္ေသာ တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးအပ္ေနပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အေနျဖင့္ အသံအရည္အေသြးသာမက၊ ဗီြဒီယို ႐ိုက္ကူးမႈ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားကိုပါ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ Vivo Xshot, X5Max ႏွင့္ X5s တုိ႔ကို သံုးစြဲသူမ်ားထံ တရား၀င္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ပံုရိပ္ဖမ္းယူမႈကို သံုးစြဲသူတုိင္း စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလမွာေတာ့ Vivo ဟာ National Geographic (China) အစီအစဥ္ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေမလအတြက္ Vivo ၏ ေျခလွမ္းမ်ားမွာ ထုိမွ်ႏွင့္ပင္ ရပ္တန္႔မသြားခဲ့ပါ။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ အျခားေဒသေတြဆီ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅
ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္တုိ႔ႏွင့္အညီ စမတ္ဖုန္း၏ ေရစီးေၾကာင္းမွာလည္း ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားက စြမ္းေဆာင္ရည္သာမက ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုသ႑ာန္ကိုပါ ေတာင္းဆုိလာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Vivo သည္လည္း ၿပဳိင္စံရွား အသံအရည္အေသြးသာမက ပါးလ်သည့္ စမတ္ဖုန္းကိုယ္ထည္ကိုပါ ရယူခံစားႏုိင္သည့္ Vivo X5Pro, X6, X6Plus မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားထံ မိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္္ အာရွႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈကို အရွိန္တုိးျမႇင့္သည့္ အေနျဖင့္ေအာက္တုိဘာလတြင္ အိႏၵိယပရီးမီးယားလိဂ္၏ Title Sponsor အျဖစ္ ရယူခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ၿဗိတိန္အပါအ၀င္ အျခားခ်မ္းသာသည့္ ႏုိင္္ငံမ်ားတြင္လည္း လႊမ္းမုိးမႈရွိသည့္ လိဂ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ Vivo အမွတ္တံဆိပ္မွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သတိမူျခင္းခံရသည့္္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

၂၀၁၆
တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ျမင့္မားလာသည့္ စမတ္ဖုန္းယဥ္ေက်းမႈတြင္ Vivo ၏ နည္းပညာႏွင့္ အရည္အေသြးတုိ႔ကလည္း ျမင့္သထက္ ျမင့္မားလာပါသည္။ Vivo သည္ Vivo Xplay5, V3, V3Max, X7, X7Plus, X9, X9Plus ႏွင့္္ Xplay 6 တုိ႔ကို ဆက္တုိက္ဆိုသလုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ Selfie ယဥ္ေက်းမႈ အေပါက္ကြဲဆံုး အခ်ိန္ဟု ဆုိရမည့္ ကာလမ်ားအတြက္ Vivo က ၿပီးျပည့္စံုသည့္ 20 MP Softlight Camera ပါ၀င္သည့္ V5 ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါႏွစ္၏ ဧၿပီလတြင္ေတာ့ Vivo ၏ အဆင့္အတန္းမွာ ကမၻာ့အဆင့္ ၅ အတြင္း ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ IDC မွ တင္သြင္းလာသည့္ ပထမတစ္္ျဖတ္ ေရာင္းအား အစီရင္ခံစာအရ Vivo မွာ ကမၻာ့ အဆင့္ ၅ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ေမလတြင္ေတာ့ ကမၻာ့အဆင့္ ၅ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီႀကီးက Marvel ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္းမႈမွာ Vivo အေနျဖင့္ Xplay5 Captain America Edition ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါထုတ္လုပ္မႈမွာ အခ်ဳိေပၚ သကာေလာင္းသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

Vivo သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံအရည္အေသြးကို စြန္႔ဦးတီထြင္ ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ သံုးစြဲသူမ်ားကို သံစဥ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ခြင့္ရရန္လည္း ႀကဳိးပမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇြန္လတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း online music streaming platform တစ္ခုျဖစ္သည့္ QQ Music ႏွင့္ စတင္လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Vivo ၏ သူမတူေသာ အသံအရည္အေသြးကို ပိုမုိတြင္က်ယ္စြာ ရယူခံစားႏုိင္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ထိုမွ်ကမေသးဘဲ ၂၀၁၆ ေအာက္္တုိဘာတြင္ Vivo ႏွင့့္ တ႐ုတ္ ဘက္စကတ္ေဘာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ ပူးေပါင္းမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပူူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ NBA တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ Stephen Curry သည္ Vivo flagship Xplay6 ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢဳိလ္ (သံတမန္) ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ႏို၀င္ဘာလတြင္ေတာ့ Vivo ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး ေျခလွမ္းကို ေနာက္ထပ္ တစ္လွမ္း ထပ္လွမ္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေျခလွမ္းမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ေဘာလံုးၿပဳိင္ပြဲျဖစ္ေသာ AFF ဖလားကို စပြန္ဆာအျဖစ္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ေလာကတြင္ Vivo ၏ အရွိန္အ၀ါကို ထပ္မံ ျဖန္႔က်က္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇
Vivo ၏ ၂၀၁၇ ထုတ္ကုန္သည္ ယမန္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမုိ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္။ အသစ္ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ V5plus မွာ Selfie ႐ိုက္လုိသူမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ေက်နပ္မႈကို ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 20MP ပါ၀င္သည့္ ေရွ႕ကင္မရာမွာ မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုကို အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ ပံုရိပ္မ်ားကို နတ္ပန္းခ်ီေရးသည့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားအလား ႐ိုက္ယူ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္သည့္ ေက်နပ္မႈကို ရရွိေစပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလတြင္ Vivo သည္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံသည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသာမက အေမရိကားရွိ ဆန္ဒီေယဂိုႏွင့္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားတုိ႔တြင္လည္း R&D စင္တာႀကီး ႏွစ္ခုကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လ IDG ၏ အစီရင္ခံစာအရ Vivo သည္ ၂၀၁၆-၁၇ ကာလအတြင္း ကမၻာ့မိုလ္ဘုိင္းဖုန္းေစ်းကြက္ကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ား စာရင္းအတြင္ အဆင့္ ၅ အတြင္း ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ Vivo မိသားစုမ်ား၏ ကာယအား၊ ဥာဏအား မ်ားစြာတုိ႔ကို ညီညြတ္စြာ စိုက္ထုတ္ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည့္ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Endorsed by VIVO