September 26, 2017

v7.06 Aghanim’s Scepter Changes

v7.06 Update ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ (၁၅) ရက္က တရားဝင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Talent Tree ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ v7.00 (New Journey) Patch ကေနစၿပီး ပုံမွန္ Ability  မ်ားကုိထပ္မံၿပီး upgrade လုပ္ေပးတဲ့ Talent စနစ္ဟာ Hero တစ္ေကာင္ျခင္းစီအတြက္ Buff ေပးဖုိ႔မလြယ္ကူတဲ့ အားသာခ်က္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေစတဲ့ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ – ၿပီးခဲ့တဲ့ Patch မွာ ပါဝင္လာၿပီး လူေျပာမ်ားတဲ့ Anti- Mage ရဲ႕ lvl 25 Talent တစ္ခုျဖစ္ တဲ့ -50 seconds cooldown Mana Void ဆုိရင္ ဘယ္လုိ Item စပ္စပ္္မရႏုိင္တဲ့ Talent မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိရွားပါး Talent ေတြဟာ Hero တုိင္းမွာ ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါမ်ားထဲကမွ Community Feedback အရ Imbalance ျဖစ္ေနတဲ့ talent ေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ ၎တုိ႔ကေတာ့ Respawn time Reduction Talent ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Cooldown Reduction Talent ေတြဟာ အထူးသျဖင့္ Support Hero အမ်ားစုမွာ ပါဝင္ေလ့ရွိတဲ့ အခါမွာ ျပႆနာ မရွိေပမယ့္ Core Hero ေတြမွာ ပါဝင္လာတဲ့အခါ အနည္းငယ္ Imblance ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုထြက္လာခဲ့တဲ့ v7.06 မွာေတာ့ Respawn Time Talent မ်ား ပါဝင္တဲ့ Hero (၄၂) ေကာင္ရဲ႕ အဆုိပါ Talent ကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ပုိမုိထိေရာက္တဲ့ Talent ေတြကို ထည့္သြင္းေပးခ့ဲတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီလုိအသုံးမ်ားတဲ့ Talent ကုိ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သလုိ အသုံးနည္းတဲ့ Aghanim’s Scepter ေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း ဒီတစ္ေခါက္ Patch မွာ သိသိသာသာ Buff ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ အဆုိပါ ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့ Aghanim’s Scepter Hero ေတြျဖစ္တဲ့ Axe, Bane, Dazzle, Leshrac, Magnus, Outworld Devourer, Silencer တုိ႔ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကုိ အဓိက စုစည္းတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Axe

Axe ရဲ႕ မူလ Scepter ဟာ ၎ Ultimate ရဲ႕ Thresd Hold ကုိ 300/ 425/ 550 ထိ တုိးျမႇင့္ ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Cull Unit ရဲ႕  900 AoE အတြင္းက မိမိ Allied Hero မ်ားကုိ 10 seconds ၾကာျမင့္တဲ့ 40% Bonus MS Buff ကို ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ v7.06 မွာေတာ့ Axe ဟာ Aghanim’s Scepter ကို စပ္လုိက္တာနဲ႔ ၎ရဲ႕ Battle Hunger အတင္ခံရတဲ့ Enemy ကုိ ပုံမွန္ DPS, 12% MS Slow အျပင္ 30% Damage Reduction ကုိပါ သက္ေရာက္ေစေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေခါင္းခြဲခံရတဲ့ Enemy Unit ရဲ႕ 700 AoE အတြင္းက က်န္ရွိေနေသးတဲ့ Enemy Hero ေတြကိုလည္း Battle Hunger တစ္ခုစီ တင္ထားၿပီးသား ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုံမွန္အတုိင္းဆုိ Battle Hunger  ဟာ TeamFight တစ္ခုမွာ Hero အားလုံးကုိ လုိက္တင္ေနဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ အားသာခ်က္ ကေတာ့ Battle Hunger ကုိ Hero တစ္ေကာင္ေပၚတင္လုိက္တာနဲ႔ Axeဟာ 12% MS Bonus ကုိရရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု Aghanim’s Scepter ေၾကာင့္ အနီးနားက Enemy Hero တုိင္းကုိပါ Battle Hunger တင္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ေကာင္ခ်င္းစီကေန 12% MS Bonus အျပင္ Enemy Team အတြက္လည္း AoE Slow Ability တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Team Fight တစ္ခုမွာ Axe က Enemy တစ္ေကာင္ကုိ ေခါင္းခဲြလုိက္ႏိုင္ၿပီး ၎ရဲ႕ 700 AoE အတြင္းမွာ Enemy Hero ၄ ေကာင္သာ ရွိေနရင္ 48% Bonus MS + 30% Bonus MS = 78% Bonus MS Increase ကို ရွိေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Bane

Bane ဟာလည္း ယခင္ Scepter ဟာ ၎ Ultimate သုံးေနခ်ိန္မွာ Right Click ျဖင့္ လာတုိက္ခုိက္တဲ့ Enemy ေတြကုိ ၎ရဲ႕ Nightmare Lvl အဆင့္အတုိင္း အလုိအေလ်ာက္ အိပ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီ Aghanim’s Scepter ကုိ ဘယ္သူမွ မႀကိဳက္သလုိ Bane Ultimate သုံးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း Spell သုံးၿပီး Disable ျပဳလုပ္ျခင္း အမ်ားဆုံး ခံရတဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ မႀကိဳက္တဲ့ Ultimate တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ v7.06 မွာေတာ့ Bane ရဲ႕ Healing/ Nuke Ability တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Brain Sap ကို 1.5 seconds cooldown ျဖစ္ေစၿပီး Picerce Through Magic Immunity ျဖစ္သြားေစမွာပါ။

အားသာခ်က္ကေတာ့ Bane ရဲ႕ Talent ေတြျဖစ္ပါတယ္။ lvl15 မွာ 30% Exp Gain ရွိၿပီး lvl 20 မွာ +175 Cast Range Talent ရွိပါတယ္။ Core Bane ဆုိရင္ေတာ့ Midas ထည့္ၿပီး lvl 25 ေရာက္ေအာင္ အျမန္တင္ လုိက္ရင္ Brain Sap ကုိ 500 Damage ျဖစ္ေစမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ Octarine Core ကုိ ထပ္မံေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ Brain Sap ရဲ႕ Cooldown ကုိ 1.12 seconds ထိ က်သြားေစပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ Bane ဟာ Core Position ေဆာ့ခြင့္ရဖုိ႔ေတာ့ လုိပါလိမ့္မယ္။

Dazzle

ယခင္က Aghanim’s က Dazzle ရဲ႕ Ultimate Weave ကုိ AoE နဲ႔ Armor Reduction Rate ျမႇင့္တင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ v7.06 အရ Dazzle ရဲ႕ Signature Ability ျဖစ္တဲ့ Shallow Grave ကုိ Single Target ကေန 450 AoE Ability အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 450 AoE ရဲ႕အရြယ္အစားကို ျမင္သာေအာင္ ေျပာရရင္ Engima ရဲ႕ Blackhole AoE ဟာ 420 ခန္႔ရွိပါတယ္။ အားသာခ်က္ကေတာ့ ေထြေထြထူးထူး ေျပာစရာမလုိဘဲ Aghanim’s Scetper စပ္ႏိုင္တာနဲ႔ အားသာခ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Leshrac

နဂုိက Leshrac ရဲ႕ Pulse Nova ကုိ ဒီတုိင္း Damage တုိးေပးတဲ့ပုံစံ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ယခု Aghanim’s Upgrade ကေတာ့ ၎ရဲ႕  Pulse Nova AoE အတြင္းက Random Unit တစ္ခုဆီကုိ 1.75 seconds ၾကာတုိင္း တစ္ခါ Lightning Storm သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္ေတြကေတာ့ အဆုိပါ Lightning Storm ဟာ Mana Cost မကုန္တဲ့အျပင္ Hero ဦးစားေပးတုိက္ခုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Lightning Storm မွာ 1 second ၾကာျမင့္တဲ့ 75% MS Slow ပါဝင္ပါတယ္။ lvl 25 Talent မွာေတာ့ Lightning Storm Slow ကုိ 4 seconds အထိ ၾကာျမင့္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ အေလာတႀကီး ထည့္စရာမလုိဘဲ 5th or 6th Item ေလာက္မွ ထည့္ရင္ေတာင္ လုံေလာက္ပါတယ္။

Magnus

Magnus ရဲ႕ Aghanim’s ဟာ၎ရဲ႕ AoE 900 အတြင္း က Allied Hero ေတြကို Empower Passive ရေစမယ့္ Upgrade ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ ဘယ္သူမွမႀကိဳက္တဲ့ Item ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ Empower ကုိ သြားတဲ့ Upgrade မဟုတ္ဘဲ ၎ရဲ႕ Nuke Ability Shockwave ကို Upgrade လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Shockwave ဟာမူလ 1100 Range ကေန 1725 Range အထိ ေဝးေဝးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳလုိက္တဲ့ ေနရာကုိ Shockwave တစ္ခုျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ျပန္လာတဲ့ Shockwave ဟာ မူလရဲ႕ 50% သက္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ 2nd shockwave ထိတဲ့ Unit မ်ားဟာ 2 seconds ၾကာျမင့္တဲ့ 60% MS Slow ကုိ သက္ေရာက္ေစမွာပါ။

အားသာခ်က္ကေတာ့ ၎ရဲ႕  RP + Skewer Combo ၿပီးေနာက္ Follow Up လုပ္မယ့္ Slow Ability အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္မယ့္အျပင္ High Ground Defense , Attack ေတြမွာ Initiation လုပ္ဖုိ႔ လြန္စြာမွ အသုံးတည့္ေစမွာပါ။

Outworld Devourer

ယခင္ Sanity’s Eclipse ရဲ႕ AoE Astral imprisonment ကေန 2 Charge နဲ႔ အသုံးျပဳလုိ႔ရတဲ့ Astral Imprisonment အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေစမွာျဖစ္ၿပီး CastRange ကုိလည္း 300 တုိးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္ကေတာ့ OD ရဲ႕ Survivability  ကုိ လြန္စြာတုိးတက္ သြားေစမွာျဖစ္ၿပီး Allied ျဖစ္ျဖစ္၊ Enemy ျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ဆြဲထားဖုိ႔အတြက္ အဓိကသုံးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 5 vs 5 teamfight တစ္ခုကေန 3 vs 5 ျဖစ္သြားေအာင္ စိတ္တုိင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းက အဓိကအားသာခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

Silencer

Global Silence ထိသြားတဲ့ Unit တုိင္းကုိ Arcane Cast တင္ေပးတဲ့ Aghanim’s Upgrade ကုိဖယ္ရွားၿပီး ၎ရဲ႕ Glaives of Wisdom ကုိ Buff ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Glaives of Wisdom ဟာ Pierce Through Magic Immunity ျဖစ္သြားၿပီး Silence မိေနတဲ့ Unit ကုိ +100% Glaives Damage သက္ေရာက္ေစမွာပါ။

အားသာခ်က္ကေတာ့ Silence မိေနတဲ့ မည္သည့္ Unit ကုိမဆို Bonus Damage သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Global Silence, Last Word တုိ႔ကတင္မကဘဲ မိမိ Allied Hero မ်ားနဲ႔ Item မ်ားေၾကာင့္ Silence ျဖစ္ေနတဲ့ Unit တုိင္းကို Bonus Damage သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Carry Silencer မ်ားအတြက္ေတာ့ မရွိမျဖစ္ ထည့္ရမယ့္ Item ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ Aghanim’s Scepter ဟာ 4200 Gold ေပးမွရမယ့္ Item တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ဘယ္ေလာက္ဆုိဆုိ အလကားမရတဲ့ Upgrade မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိႏွစ္သက္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈသည္သာလွ်င္ မိမိအတြက္ အေကာင္း ဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

-Yahooyeeha