July 20, 2017

How to Succeed in the Global Workplace အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီနဲ႔ University of Sheffield တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ထားတဲ့ “How to Succeed in the Global Workplace” အခမဲ့ အြန္လိုင္းသင္တန္းကို တက္ေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအခမဲ့ အြန္လိုင္းသင္တန္းကို ယခုမွ အလုပ္ခြင္သို႔ ဝင္မယ့္သူေတြ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထူးခြၽန္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းမွာ အလုပ္စတင္လုပ္တဲ့ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ဘဝကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျခလႇမ္းေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာေတြကို ေဆာင္းပါး၊ ဗီဒီယို၊ interactive material ၊ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ၊ ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ ဉာဏ္စမ္းေတြဖြယ္ဖြယ္ရာရာပါဝင္ၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ အသံုးခ်ရန္ မ်ားစြာသင့္ေတာ္တဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာ intermediate level ရွိသည့္ မည္သူမဆိုတက္ ေရာက္ႏိုင္သလို mobile ဖုန္းမ်ားျဖင့္လည္း လြယ္ကူစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ https://goo.gl/0tgDP4 သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ေဝေဝ