September 19, 2017

Center for Vocational Training (CVT-Myanmar) သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

e
e
e
e

CVT Myanmar အသက္ေမြး အတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းက သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ Strand Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားတြင္ CVT Myanmar ရဲ႕ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း သင္တန္း၅မ်ိဳးမွ ေက်ာင္း ၃ ႏွစ္တာ တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္သင္ သင္တန္းသား ၁၂၈ ဦးနဲ႔ In – Company Trainers Program (၃ လ သင္တန္း) မွ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၂၄ ဦး တို႔အား ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။