December 12, 2017

HTC

Featured

Pixel ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ေဒၚလာ ၁.၁ ဘီလ်ံ သေဘာတူညီခ်က္ကို HTC နဲ႔ Google ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

HTC ရဲ႕ စမတ္ဖုန္း လုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ဝယ္ယူရန္အတြက္...

Featured

HTC 10 Evo ႏွင့္ U Play စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ မိတ္ဆက္

hTC 10 Evo ႏွင့္ U Play စမတ္ဖုန္းမိတ္ဆက္ပြဲကို ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက...

Featured

Edge Sense နဲ႔ Snapdragon 835 ပါဝင္တဲ့ HTC U11

ကုမၸဏီရဲ႕ flagship စမတ္ဖုန္းသစ္ျဖစ္တဲ့ U11 ကို HTC က တရားဝင္မိတ္ဆက္...