September 19, 2017

e
e
e
e
e

SIEMENS ႏွင့္ Myamar Mahar Htun တို ့ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းက႑မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၊ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ Novotal Hotel တြင္ ညေန ၃ နာရီမွ ညေန ၄ နာရခြဲ အထိက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့့ပါတယ္။