June 24, 2018

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ ေစ်းကြက္

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ရက္ပိုုင္းသာလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္တစ္ခု တြင္က်ယ္လာသည္။ ယင္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ေပးသည့္ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ရန္ေၾကညာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါေစ်းကြက္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေလာက္ထိ ေစ်းကြက္မတြင္က်ယ္ေသးေခ်။

“ဆိုင္ေတြမ်ားလာမွန္း သတိထားမိတာကေတာ့ တစ္လေလာက္ အလိုမွာပါ၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး မွတ္ပံုတင္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဒီလအစကေနၿပီး ဆိုင္ေလးေတြတိုးလာတာေတြ႕တယ္၊ ကိုယ္တိုင္ေတာ့မလုပ္ျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ့္ေဘးကဆိုင္၊ ေရွ႕ကဆိုင္ေတြမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ကိုစိုးမိုး (အမည္လႊဲ) ကေျပာသည္။ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခမွာ က်ပ္ ၅၀၀ ျဖစ္သည္။ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ား၊ Brand Shop မ်ားတြင္ အခမဲ့သြားေရာက္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူတန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း၊ အခ်ိန္တစ္ခုသပ္သပ္ ေပးရျခင္းအတြက္ အခေပးစနစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ ကိုေမာင္ေမာင္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ဆင္းမ္ကတ္တစ္ခုလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေန ျခင္းကို ကုန္စံုဆိုင္၊ ေဆးဆိုင္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။ ဆိုင္ရွိသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးခ်င္းစီ (ဆင္းမ္ကတ္ တစ္ခုခ်င္းစီ) ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ App မွ တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ “လုပ္ေပးတဲ့သူက အခ်ိန္တစ္ခုေပးၿပီး လုပ္ေပးရတဲ့ အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခတစ္ခု သတ္မွတ္ယူတယ္။ လုပ္တဲ့သူကလည္း ေက်နပ္စြာနဲ႔လုပ္တယ္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လည္းအဆင္ေျပတယ္” ဟု ကိုေမာင္ေမာင္ညႊန္႔ကဆိုသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဆင္းမ္ကတ္အားလံုး မွတ္ပံုတင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဆင္းမ္ကတ္အားလံုးကို မွတ္ပံုတင္ထားရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ဆိုင္မ်ားတြင္ အခမဲ့မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၅၀၀ ေပး၍မွတ္ပံုတင္ရပါသလဲဆိုသည့္ေမးခြန္းကို အခေပးဆင္းမ္ကတ္လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္သူ ၇ ေယာက္အား အင္တာနက္ဂ်ာနယ္မွ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာဆိုင္သို႔ တကူးတကမသြားေရာက္လို၍၊ တန္းမစီလို၍ App မသံုးတတ္၍၊ မိမိဘာသာေလွ်ာက္ရ ာအဆင္မေျပ၍ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္ အခ်က္မ်ားသာ လိုအပ္သည္ဟုေအာ္ ပေရတာမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဆင္းမ္ကတ္ကို မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားက ေပးအပ္ထားသည့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွသာျပန္လည္ ရရွိမည္ဟုဆိုသည္။

“အြန္လိုင္းမွ ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္သြင္းႏိုင္တဲ့ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္း၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ Short code သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အေရာင္းဆိုင္ေတြကေန တစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမည္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား အမွတ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အမွတ္၊ အျခားသက္ေသခံကတ္ျပားအမွတ္ စတာေတြထဲက တစ္ခုခုလုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိပ္စာကိုလည္းျဖည့္စြက္ႏိုင္က ျဖည့္စြက္ေပးဖို႔လိုတယ္” ဟု ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကဆိုသည္။ ထိုသို႔ ၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္လာေရာက္သူမ်ားမွာ အိမ္ရွင္မမ်ား၊ ရပ္ကြက္အတြင္းသာ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ား အမ်ားဆံုးေတြ႕ရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာလည္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္  သက္ေသခံကတ္ျပားကိုအေရွ႕ႏွင့္ ေက်ာဘက္မိတၱဴကို ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းမ္ကတ္ဝယ္ယူထားသည့္စာခ်ဳပ္မွာ မိမိနာမည္ႏွင့္ျဖစ္ ပါကလည္း ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံု တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ ကိုေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမွလည္းေကာင္း၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ဆင္းမ္ကတ္အခမဲ့ မွတ္ပံုတင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အသံုးျပဳရသည့္ မိုဘုိင္းေငြေၾကးႏွင့္ မိုဘိုင္းဘဏ္ အစီအစဥ္မ်ား ျပည္တြင္းတြင္စတင္ ေခတ္စားလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းလံုၿခံဳေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးကို ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သံုးစြဲသူမ်ား ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ရရွိႏုိင္သည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာ မိမိတို႔၏မိုဘိုင္းဖုန္းကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆင္းမ္ကတ္ကို အျခားသူအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာအခ်ိဳ႕ကေျပာၾကားထားသည္။

ဆင္းမ္ကတ္အမ်ိဳးအစားသံုး မ်ိဳးကိုမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး MPT ၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား၊ Ooredoo ၏ဆင္းမ္ကတ္မ်ားႏွင့္ Telenor ၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားျဖစ္သည္။ “MPT ဆိုင္ေတြမွာလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္၊ ဘဏ္ေတြကလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ Application နဲ႔လည္းေဆာင္ရြက္ထားတယ္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာလည္း လုပ္လို႔ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္၊ ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥဟာ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္” ဟု MPT ၏ CEO Toshitake AMAMIYA (CEO, Joint Operation) က အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ဆိုင္မ်ားတြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ လာေရာက္မွတ္ပံုတင္သူမ်ားတြင္ ဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳသူကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားလာေရာက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴျဖင့္လာေရာက္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုင္အခ်ိဳ႕ထံမွေမးျမန္းသိရွိရသည္။

“အလြယ္တကူမွတ္ပံုတင္ဖို႔ အတြက္ Facebook massanger ကေနလည္း လုပ္ေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္၊ Live Chat ေတြကေန လုပ္ေပးေနတယ္၊ ေနာက္ဆံုး SMS ေလးပို႔ၿပီးမွတ္ပံုတင္တာနဲ႔ ပတ္သက္တာမ်ိဳး ေမးျမန္းလို႔ရပါ တယ္၊ ေအာ္ပေရတာေတြအေနနဲ႔က ဘက္စံုေထာင့္စံုကေန အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးထားတယ္၊ အခမဲ့မွတ္ပံုတင္ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဆိုင္မွာဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္တာမ်ိဳးက်ေတာ့ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ” ဟုေအာ္ပေရတာတစ္ခု၏ ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိျဖစ္သူကေျပာသည္။