၇၀ စင္တီမီတာ အရွည္ရွိတဲ့ Selfie Stick

Baseus အမွတ္တံဆိပ္ Selfie Stick ျဖစ္ပါတယ္။ အရွည္ ၇၀ စင္တီမီတာအထိ ဆြဲဆန္႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၁၄၈ ဂရမ္သာ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ Stainless Steel Telescopic rod နဲ႔ Aluminum alloy တို႔ကို ေပါင္းစပ္ေပးထားတဲ့အတြက္ ခိုင္ခံ့မႈရွိမွာပါ။ Wire Self-timer Plug ပါဝင္တဲ့အျပင္ ၁၈၀ ဒီဂရီ စိတ္ႀကိဳက္လွည့္လည္ အသံုးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုး ၃,၅၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္နဲ႔ Naing Win Telecom အေရာင္းဆိုင္ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁ ၁၃၆၆၆ မွာ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။