June 24, 2018

ေဆးကုသေရး အေထာက္အကူျပဳ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပံုရိပ္စနစ္

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ အမ္စတာ ဒမ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Royal Philips ကုမၸဏီႀကီးကို ကမၻာတစ္လႊားက ေဆးေလာကသား အားလံုးက အႀကီးစားေဆးကုသေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးအျဖစ္ သိထားခဲ့ၾကတယ္။ မၾကာေသးခင္က ေဆးကုသေရး အေထာက္အကူျပဳ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပံုရိပ္စနစ္ ပလက္ေဖာင္းသစ္အျဖစ္ Azurion System ကို မိတ္ဆက္တင္ျပမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ Philips ကုမၸဏီႀကီးအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က Volcano ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီကို ဝယ္ယူလိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆးကုသေရး အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာ ထုတ္လုပ္ေရးေလာကမွာ ပိုမိုထင္ရွားလာခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ကုမၸဏီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ယူ႐ိုေငြ ၂ ဘီလီယံဝင္ေငြရွိတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္လာၿပီး ပိုမိုခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈ ရွိသြားတယ္။ Azurion System ကို Integrated image-guided system အျဖစ္ နားလည္ႏုိင္ၾက ပါလိမ့္မယ္။

ေရာဂါကုထံုးမ်ား မရွာေဖြမီ ဒါမွမဟုတ္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု မျပဳလုပ္မီ အကုသခံမယ့္ လူနာရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္း အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ ၾကရတယ္။ ပကတိမ်က္လံုးနဲ႔ မျမင္ႏုိင္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းက ပကတိ အေျခအေနကို သိရွိထားျခင္းအားျဖင့္ ကုသေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသြားေစတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးကုသေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ medical imaging ဆိုတဲ့ ေဆးကုသေရး အေထာက္အကူျပဳ ပံုရိပ္စနစ္ဆိုတာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ သမား႐ိုးက်အသံုး ခ်ေနၾကတဲ့ ပံုရိပ္စနစ္မ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေစမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပလက္ေဖာင္းဆီကို တီထြင္ဆန္း သစ္မႈေတြနဲ႔အတူ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခတ္မီတဲ့ပံုရိပ္ စနစ္သစ္ေတြကို အသံုးခ်ခြင့္ ရၾကေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။

Azurion System မွာ Philips နဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကထြန္းကားလာခဲ့တဲ့ ပံုရိပ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို ေရာဂါရွာေဖြေရး မ်က္ႏွာစာမွာ ေပါင္းစပ္မႈေတြ၊ ျဖည့္ဆည္းမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ ေပးလိုက္တယ္။ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ကုသေရး (Vascular Surgery)၊ ႏွလံုးေရာဂါကုသေရး (Cardiology)၊ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ကုသေရး (Neuroradiology) စသလို လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ပံုရိပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေစတယ္။ ပံုရိပ္ပလက္ေဖာင္း သစ္ဆိုရာမွာ Connect OS ဆိုတဲ့ လည္ပတ္စနစ္ႀကီးကို ဒီဇုိင္းျပဳျပင္ဖန္တီးမႈက အဓိကျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုၫႊန္းခဲ့တယ္။ ၾကားခံျပဳတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ႀကီးကေန ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို တစ္ၿပိဳင္နက္စုစည္း တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ သက္ေသာင့္သက္သာ အဆင္ေျပေျပ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ User interface ကို အဓိက အဂၤါရပ္အျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားတယ္။

ပံုရိပ္မ်ား ျမင္ေတြ႕စစ္ေဆးႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဆင့္ေလွ်ာ့ ခ်ေပးတဲ့အတြက္ အမွားအယြင္းလည္း မရွိသေလာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေစ ပါလိမ့္မယ္။ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ လုပ္ငန္စဥ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရၾကမယ္။ Azurion System မွာေဆး ကုသေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေစမယ့္ ပံုရိပ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ အစိတ္အပိုင္းေပါင္း ၁၀၀၀ နဲဲ႔ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ ထားတယ္လို႔လည္း ဆိုျပန္တယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ Live Image Guidance ေပးႏုိင္စြမ္းအား အေၾကာင္းကို ေျပာၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ International X-ray စနစ္နဲ႔အတူ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစဖို႔ ျဖစ္လာေစတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ေဆးကုသေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ X-ray ႐ိုက္ကူးၿပီး စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳၾကတယ္။ လူနာမွာ လက္ငင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနကို အခ်ိန္ေတြ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွာ ပံုထုတ္ ေပးလို႔ရတယ္။ ဖလင္ျပားမ်ား ထုတ္ယူၿပီး ၾကည့္႐ႈရတဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ရွိေနေစတယ္။ ဖလင္ထုတ္ ဖလင္ေဆးၿပီး ၾကည့္႐ႈရတဲ့ အဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားယူလိုက္တယ္။

International Cardiology ကလည္း ႏွလံုးေရာဂါကုထံုးျပဳ လုပ္ၾကတဲ့အခါ Live X-ray နဲ႔ Multimodality imaging စနစ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး FER စနစ္ကိုပါ အသံုးခ်ႏုိင္ေစတဲ့ tools မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ေပးတယ္။ ဒီအခါမွာ လူနာနဲ႔အေသးစိတ္ အေျခအေနကို တိတိက်က် ႐ႈၾကည့္ႏိုင္ေစဖို႔ တင္ဆက္ျပသ ေပးႏုိင္တာကို ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္။ Inter-national Neurology နဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း အလြန္တရာ ေသးငယ္တဲ့ ေသြးေၾကာေလးမ်ားကိုပင္ အထင္အရွား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခြင့္ ရၾကပါလိမ့္မယ္။ ေသြးေၾကာေဖာင္းတာတို႔လို ကိစၥအတြက္ flow diverter ေနရာခ်ထားတဲ့အခါ ပိုမိုတိက်ေစတယ္။ ေသြးေၾကာ ပိတ္တာတို႔၊ အလြန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ AUM စနစ္ ေႏွးေကြးေနတာတို႔ကို အတိအက် ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အစာေရေၾကာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ Vascular Surgery ခြဲစိိတ္ကုသမႈ မျပဳလုပ္မီ လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိတဲ့ EVAR Procedure လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ ပံုရိပ္မ်ားနဲ႔ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခြင့္ ရေစတယ္။ အလြန္နိမ့္ပါးတဲ့ radiation dose setting  ကိစၥကို ထိေရာက္တဲ့ heat management ကိစၥတို႔လို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတာကလည္း ထူးျခားတဲ့ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Azurion System ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္မ်ားက မ်ိဳးဆက္သစ္ ပံုရိပ္ပလက္ေဖာင္းသစ္ကို ပံုေဖာ္ေပးတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္ေပမယ့္ ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာ ပံုရိပ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အျခားတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ၊ ဆန္းသစ္မႈေတြကိုလည္း ေတြ႕လာၾကရပါလိမ့္မယ္။

အထူးသျဖင့္ ေရာင္ျခည္ပိုင္း ဆိုင္ရာအတြက္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ Radiology က႑အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့က႑ (၄) ခုရွိခဲ့တယ္လို႔ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ၫႊန္းဆိုထားတယ္။ ေရာဂါရွာေဖြေရး ပံုရိပ္ (diagnostic images) မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ အျမန္ႏႈန္း တက္လာေစတယ္။ GPUs (Graphical Processing Units) မ်ားရဲ႕ပါဝါျမင့္တက္ လာတာေၾကာင့္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ CPUs ရဲ႕ စြမ္းအားျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ ပံုရိပ္တစ္ခုတည္းကိုပင္ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္ဆက္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ေစတယ္။ သရီးဒီ၊ ဖိုးဒီနည္းပညာေတြေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြကို တြက္ခ်က္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာတယ္။ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကည့္႐ႈလိုတဲ့ ေနရာကိုဖမ္းယူၿပီး တင္ျပေပးႏုိင္ စြမ္းအားေတြ ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။ Scan ဖတ္႐ႈတဲ့အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္မယ့္ Automating workflow ေတြ ရယူႏိုင္လာတယ္။ ဒါကို Smart flow imaging technology အျဖစ္နားလည္ ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ Azurion System အျပင္ ဒီလိုထူးျခားတဲ့ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔အတူ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပလက္ေဖာင္းက လူနာေတြရဲ႕ ေရာဂါေတြကို ထိေရာက္စြာ ကုသႏုိင္ခြင့္ ေပးလာမွာျဖစ္သလို အခက္အခဲၾကားက အသက္လုယူႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ခံစားခြင့္ရေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊႀကိဳလုပ္လိုက္ရပါတယ္။