September 26, 2017

အနာဂတ္ကမာၻေျမႀကီးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ အနာဂတ္ဆိုင္ရာ ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္ ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကမၻာႀကီးတြင္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပ်က္ တည္ရွိေနၾကမည္ကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခရီးသြားလာမႈစနစ္၊ အလုပ္လုပ္ရမႈ ပံုစံမ်ားမွသည္ စကားေျပာေသာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေမာင္းသူမဲ့ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္မ်ား၊ မိမိဘာသာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ ေစရန္လုပ္ေဆာင္မည့္ (Self-healing) စနစ္မ်ား၊ တကယ့္အစစ္ အမွန္ကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည့္ ျပတင္းေပါက္အတုမ်ား အစရွိသည့္ ျဖစ္တည္လာမည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာေျပာ ခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ မည္မွ်ပင္ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္ေပဦးေတာ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ စနစ္မ်ား အျပည့္အ၀ ျဖစ္ေပၚလာမည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးကမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ နည္းပညာကို မည္မွ်ပင္ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း ရွိပါေစဦးေတာ့ ေဘာပင္ႏွင့္ စာရြက္မ်ားကိုေတာ့  အသံုးျပဳေနရ ဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္ပါသည္။  ယခုကဲ့သို႔ အနာဂတ္ ၂၀၄၅ တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနမည္ကို ေဟာကိန္း ထုတ္ခ့ဲၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားတြင္ အသိဉာဏ္တုဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ စက္႐ုပ္တီထြင္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္မွ အနာဂတ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအျပင္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Hewden ကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

Hewden မွ အနာဂတ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Pearson က အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္အတုမ်ား ပိုင္ဆုိင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ လူသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္စကား ေျပာဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနပါသည္။ အိမ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔တြင္ ပါရွိေသာ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေနၿပီး အပူလြန္ကဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတိေပးေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဟာကိန္းအရ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ လက္ကိုအသံုးျပဳကာ အဖြင့္အပိတ္ ျပဳလုပ္ရေသာ မီးခလုတ္မ်ား ပါ၀င္လာေတာ့မည္ မဟုတ္သလို အိမ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကြန္ရက္စနစ္မ်ားသည္ လူသားတို႔၏ အာ႐ံုေၾကာ စနစ္မ်ားႏွင့္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ ဟု Pearson ကဆိုသည္။

အေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဖာက္ထြင္းျမင္ ႏိုင္မည့္ ပလတ္စတစ္ ကြန္ကရစ္တုံးမ်ားကို အသံုးျပဳလာၾကမည္
ျဖစ္သလို ၎တို႔ကို မိမိကိုယ္တုိင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ ပံုစံေျပာင္းထားသည့္ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္တည္ေဆာက္သူ အလုပ္သမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္သန္မာ ေတာင့္တင္းေသာ အပို၀တ္စံုမ်ားကို အသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္ကာ လူတစ္ပိုင္း၊ စက္တစ္ပိုင္း အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုေဟာ ကိန္းထုတ္ထားၾကပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ စက္႐ုပ္ခႏၶာ ကိုယ္ထဲတြင္ လူသား၀င္ေရာက္ကာ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းကို ၿဂိဳဟ္သားဇာတ္ကားျဖစ္ေသာ Sigourney Weaver တြင္လည္းေကာင္း၊ အလြန္လူ ႀကိဳက္မ်ားခဲ့ေသာ Avatar ဇာတ္ကားတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို အၿပိဳင္အဆုိင္ ျပဳလုပ္လာ လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ တြန္းကန္မႈ စနစ္သံုး သို႔မဟုတ္ ဆဲြငင္မႈ စနစ္သံုးဆိုင္ရာ ဓာတ္ေလွကား အမ်ိဳးအစား အသစ္မ်ားလည္း လိုအပ္လာလိမ့္မည္ဟု ေဒါက္တာ Pearson က ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အေဆာက္အဦ အတြင္း၀ယ္ ဓာတ္ေလွကား စနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေဒါင္လိုက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္ကို ယခုအခါ ဂ်ာမဏီအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Thyssen Krupp က လက္ရွိတြင္ စမ္းသပ္လ်က္ရွိၿပီး ၎စနစ္ကို Multi ဟု  အမည္ေပးထားပါသည္။

စနစ္တြင္သံလိုက္ျဖင့္ ဓာတ္ေလွကား အခန္းကို ေဒါင္လိုက္၊ သို႔မဟုတ္ အလ်ားလိုက္ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္ ဆဲြငင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္ရာစု၏ အလယ္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ တစ္မိုင္နီးပါးခန္႔ ရွည္လ်ားႏိုင္ၿပီး အင္မတန္လည္း ႀကီးမားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အေဆာက္အဦ တစ္ခုတည္း၌ပင္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ႕ပမာ မိမိကိုယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ဖန္တီးေနထိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဒူဘိုင္းရွိ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အဦျဖစ္ေသာ BurjKhalifa သည္ ၂၇၂၂ ေပ ျမင့္ၿပီး ၈၂၉.၈ မီတာ သို႔မဟုတ္ မိုင္၀က္ခန္႔ ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေဆာက္အဦမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္လာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး တိမ္တိုက္မ်ားကိုပင္ ထိုးေဖာက္တည္ေဆာက္ ထားၾကမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ တိမ္တိုက္မ်ားကို မျမင္ေတြ႕လိုလွ်င္လည္း မိမိႏွစ္သက္သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၎နည္းပညာကို ယခုအခါ တီထြင္ထုတ္လုပ္ ထားၿပီျဖစ္ၿပီး နာမည္ကို Sonte ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။ ၎နည္းပညာသည္ မိမိျမင္ခ်င္ေသာ ျမင္ကြင္းကို ပံုရိပ္ေယာင္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ တကယ့္အစစ္အမွန္ ျမင္ရသလို ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အလြန္ျမင့္မားလာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အာကာသဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္မႈ အပိုင္းသည္ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေျပာင္းလဲတိုးတက္စြာ တည္ရွိေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဟာကိန္း ထုတ္ထားသည့္ အတိုင္းသာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာပါက ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ျခင္းကို ေျမျပင္ေပၚမွသာ လႊတ္တင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားေပၚမွ လႊတ္တင္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စမတ္အသံုး အေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဗီဒီယိုစနစ္မ်ား၊ အေရာင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဖ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားႏူးညံ့ေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂမ်ားလည္း တည္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦ မ်ားတြင္လည္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ အိုင္ယြန္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား အႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ေလဆာအေျချပဳ ပိုးမႊားသတ္ျခင္း စနစ္မ်ားလည္း ၂၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္ဟု ေဒါက္တာ Pearson က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပ်ံသန္းေနေသာ ကားမ်ားကို အသီးသီးစီးႏိုင္ ၾကေတာ့မည္ဟု ယခင္ကႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎ေဟာကိန္း ျဖစ္မလာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ၂၀၄၅ တြင္ေတာ့
အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ႏွင့္လက္ရွိ အခ်ိန္ထက္ နည္းပညာပိုင္း
ဆုိင္ရာ မ်ားစြာတိုးတက္လာႏိုင္ ေပမည္။

ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသား တကၠသုိလ္မွ သုေတသန အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သူ HamzaBen demra က ေနာင္လာမည့္ ၂၀၄၅
ခုႏွစ္တြင္ ေလေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ အခန္းက႑တြင္ ေျပာင္းလဲမႈအ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျမင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုးတက္လာေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ၀ါသနာရွင္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားသည္လည္း တကယ့္ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ တစ္ဦးကဲ့သို႔ ေမာင္းႏွင္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား အေနျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုေပ့ါပါးလာမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို မိမိဘာသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ႏုိင္စြမ္းရွိလာမည္ဟု ဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Bristol တကၠသိုလ္မွ ဓာတုေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူက မိမိဘာသာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္း တစ္ခုကိုတီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎ျဒပ္ေပါင္းသည္ လူသားတို႔၏ အေရျပားကဲ့သို႔ပင္ မိမိဘာသာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ၎ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို တယ္လီဖုန္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ သံျခစ္ရာမ်ား၊ အျခားေသာ ျခစ္ရာမ်ားဖုန္း၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚကို ျခစ္မိပါက အစင္းရာ မထင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ ျပဳျပင္သြားႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ဂ်က္အင္ဂ်င္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသည္လည္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္မည္
ျဖစ္သလို လူထုအတြက္လည္း ပို၍ အသံုး၀င္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအျဖစ္ လန္ဒန္မွ
ဆစ္ဒနီသို႔ တစ္နာရီႏႈန္းပ်ံသန္းမႈ ၾကာခ်ိန္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းမည့္ ၾကာခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ပ်ံသန္းလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိဘာသာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ ကားမ်ား၊ ကုန္တင္ကားမ်ားကို ၂၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ၿပီး ၎အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ကားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္၀ယ္ယူ ေမာင္းႏွင္ျခင္းထက္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ကြန္ရက္စနစ္ အသံုးျပဳေမာင္းသူ မပါ၀င္ေသာ ကားမ်ားျဖင့္သာ သြားလာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆေနၾကပါသည္။ လမ္းမ်ားတြင္လည္း ကားမ်ားကို စြမ္းအင္ေပးႏိုင္ရန္ စနစ္မ်ားကို  အသံုးျပဳတည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္သလို စက္ဘီးစီးနင္း သူမ်ားအတြက္လည္း နင္းစရာပင္ မလိုအပ္ဘဲ လမ္းေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စနစ္မ်ားမွ စက္ဘီးကို ဆဲြငင္ယူေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္တက္ျခင္း ေနရာမ်ားတြင္မူ  ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေတာ့ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၄၅ ခုႏွစ္၏ နံနက္ခင္း တစ္ခုတြင္ သင္ႏိုးထလာခဲ့ၿပီး ကိုယ္လက္သန္႔စင္ အသံုးျပဳရန္ ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ သင္၏ ေသြးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ ေသြးအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ တည္ရွိမႈႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္မွန္မွ သင့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သတိေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သြားတိုက္ပါကလည္း အလြန္ပါးလႊာေသာ သြားတိုက္တံမွ သြားတိုက္ေနစဥ္အတြင္း သင္၏တံေတြး အရည္မ်ားကို စစ္ေဆး
ေနမည္ျဖစ္သလို ေရခ်ဳိးခန္းၾကမ္းျပင္မွ သင့္ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အေရျပားမွ ဆားဓာတ္ထြက္ ရွိမႈကိုစစ္ေဆး ေနမည္ျဖစ္သလို အိမ္သာအသံုးျပဳသည့္ အခါတြင္လည္း အိမ္သာမွ သင္၏အညစ္အေၾကးမ်ားကို စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တစ္ေန႔တာလံုး ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်ကို ယမန္ေန႔က ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးမည္လည္း ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နည္းပညာမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္႐ံုမွတပါး အျခားေသာ နည္းလမ္းမရွိေပ။ လက္ရွိတြင္လည္း ေမာင္းသူမဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို စက္မႈထြန္းကားေသာ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားက အသီးသီးႀကိဳးစား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာ အေတာ္အသင့္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း၌ ေမာင္းသူမဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စနစ္ကို ေသခ်ာေပါက္ တီထြင္စီးနင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။ လူဦးေရထူထပ္ လာမႈႏွင့္အတူ သိပ္သည္းမႈကို ေျဖရွင္းရန္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကမၻာႀကီးအတြက္ မ်ားစြာေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။