တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ နည္းပညာေလ့လာဖု႔ိ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ နည္းပညာေလ့လာဖု႔ိ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို Huawei က အခုႏွစ္ကေန စတင္ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။

သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္တို႔ကေန ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀ ဦး ကို ပထမအသုတ္အျဖစ္ စတင္ ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ေလ့လာသင္ယူျခင္းေတြျပဳလုပ္သြားမယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ Huawei ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ အိုင္စီတီနည္းပညာကို ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာရန္ အလားအလာျမင့္မားတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေရြးခ်ယ္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္” လို႔ Huawei Myanmar ရဲ႕ စီအီးအို (အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္) မစၥတာ က်န္းလီမန္းက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ဟာ “အနာဂတ္၏ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား” (Seeds for the future) ျဖစ္ၿပီး Huawei ရဲ႕ CSR အစီ အစဥ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။