စာေျပာင္းျပန္ေရးမယ္

စာေတြကို ေဇာက္ထိုးေရးႏိုင္တဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးခ်င္တဲ့စာကို ထည့္လိုက္႐ုံနဲ႔ စာေတြကို ေျပာင္းျပန္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးပါ လိမ့္မယ္။ Copy လုပ္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာလည္း Paste လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ app ကို Android version 2.0 နဲ႔အထက္မွာ သံုးႏိုင္ၿပီး Download လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ Download လုပ္ပါ။