September 26, 2017

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလုိသူမ်ား အိအုခ်ိ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ကုိေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္

အိအုခ်ိပညာေတာ္သင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေဖာင္ေဒးရွင္း (Iuchi Charitable Trust Schlorship for International Students in Japan) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြက္ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးကို ေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအတြက္ စတုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာစတင္ လက္ခံေနပါၿပီ။ အိအုခ်ိ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ တကၠသိုလ္ေတြမွာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ ပညာသင္ယူရန္နဲ႔ Japan Student Services Organization (JASSO) ရဲ႕ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ Osaka Japanese Language Education Center မွာ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားလုိတဲ့ သူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဖာင္ေဒးရွင္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရွိဂျပည္နယ္၊ က်ိဳတုိျပည္နယ္၊ နာရာျပည္နယ္၊ အုိဆာကာ ျပည္နယ္၊ ဟ်ိဳးဂိုးျပည္နယ္၊ ၀ါကာယာမာျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ အိုကာယာမာ တကၠသိုလ္၊ ခန္းေဆးဂကုအင္းတကၠသိုလ္၊ လစ္စုမဲကန္တကၠသိုလ္၊ လစ္စုမဲကန္အာရွပစိဖိတ္တကၠသိုလ္၊ ဒိုးရွိရွတကၠသိုလ္၊ ခန္းစိုင္း တကၠသိုလ္ ေတြမွာ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး သင္ယူမယ့္ဘာသာရပ္နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္အေပၚ မူတည္ကာ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အဆုိပါတကၠသိုလ္ေတြ အျပင္ ကင္းကီေဒသ အတြင္းရွိ အျခားတကၠသိုလ္ေတြကုိလည္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေတာ္သင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမယ့္ ကာလကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (ယာယီ) ကေန ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ထိျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြထဲကမွ ဂ်ပန္အစုိးရတကၠသိုလ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေဆးတကၠသိုလ္၊ သြားေဆးတကၠသိုလ္၊ တိရိစၧာန္ေဆးကုတကၠသိုလ္၊ ေျခာက္ႏွစ္သင္ ေဆး၀ါးေဗဒအထူျပဳတကၠသိုလ္ ကို၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ဒီေက်ာင္းသားေတြကို ၂၀၂၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ထိ ပညာသင္ဆုေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူေတြသာေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (သို႔မဟုတ္) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေက်ာင္း (တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ) ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို ၄ ဘာသာႏွင့္အထက္ ဘာသာမ်ားတြင္ ၇၅ မွတ္ႏွင့္အထက္ ရရွိသူ (သို႔) ေျခာက္ဘာသာ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာသင္ယူလုိသူ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေၾကာင္း ကိုစိတ္ပါ၀င္စားၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္လည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေပၚ နားလည္မႈရွိလာေအာင္ ႀကိဳးစားကား ဂ်ပန္ဘာသာစကားနဲ႔ တကၠသိုလ္ပညာ သင္ၾကားလိုသူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ မသြားခင္အတြင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သတ္မွတ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္သူ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္မွ ဧၿပီလ ၇ ရက္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔မသြားခင္ Ryugaku ဗီဇာျဖင့္သာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ဗီဇာကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွာသာ ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ေရးေျဖနဲ႔ ႏႈတ္ေျဖဆုိ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ၿပီး ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ၤာ ၂ ဘာသာေျဖဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္မႈ ေအာင္ျမင္သူကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၆ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္နဲ႔ ၁၇ ရက္မွာ ေရးေျဖစာေမးပြဲနဲ႔ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲကို ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြကိုေတာ့ စာနဲ႔အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဇြန္လ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ ထိ ညေန ၅ နာရီထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး လက္ေရးနဲ႔ျဖည့္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမူရင္း၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္မိတၱဴ၊ ေက်ာင္းသားကတ္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးဦး၏ ေထာက္ခံစာမူရင္း၊ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴ၊ ၁၀ တန္း အမွတ္စာရင္းမိတၱဴေတြကုိ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို OJEC ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအသင္း ျမန္မာ ႐ံုးခန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၈၅၁၅၆၅၈၂၊ ၀၉၂၆၃၆၈၆၆၅၁ မွာ တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဒါက္တာနန္းျမေကခို္င္ ၀၉၄၂၀၀၈၂၂၅၅၊ ေဒၚခင္သူဇာညြန္႔ – ၀၉၇၈၅၁၅၆၅၈၂ သို႔ မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၅အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ထပ္မံ သိရွိလုိသူမ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့ https://www.facebook.com/MyanmarAssociationOfJapanAlumniMA…/ မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါတယ္။